Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky v souladu s pravidly přístupnosti

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade se zavazuje ke zpřístupnění portálu BusinessInfo.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1) a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Stav souladu

Prohlášení o přístupnosti, které se vztahuje na internetové stránky https://www.businessinfo.cz/ jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nepřiměřené zátěže.

Nepřístupný obsah

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné, protože jsou např. vygenerované jiným systémem. Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některé starší fotografie mohou postrádat alternativní textový popis nebo některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno a je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe nebo jinou alternativu. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods apod.). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Možnosti personalizovaného prohlížení webu

Veškeré texty na portálu BusinessInfo.cz jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Podporované webové prohlížeče

Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 17. 12. 2019.

Prohlášení o přístupnosti bylo aktualizováno dne 9. 3. 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Webmaster BusinessInfo.cz (e-mail webmaster@businessinfo.cz) – tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se portálu.

Šéfeditor BusinessInfo.cz (e-mail redakce@businessinfo.cz) – tato adresa slouží pouze pro řešení obsahových, nikoli technických záležitostí týkající se portálu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte provozovatele portálu: Česká agentura na podporu obchodu/ CzechTrade, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Informace o cookies

Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní informace. Více o používání souborů cookies naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.