Načítání obsahu dle filtrování ...
28. 01. 2021

Nákup výrobků se zaplacenou spotřební daní z jiné země EU

Nákup vybraných výrobků se zaplacenou spotřební daní v jiných členských státech.

28. 01. 2021

Vracení daně z minerálních olejů

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla.

20. 01. 2021

Minimální výše spotřební daně

Spotřební daň je nepřímá selektivní daň, kterou zavádí stát za účelem regulovat cenu určitých komodit na trhu.

15. 01. 2021

Informace o vybraných výrobcích

Vybrané výrobky jsou takové výrobky, které jsou zatížené spotřební daní.

15. 01. 2021

Investiční pobídky

Cílem investičních pobídek je podpořit společnosti, které chtějí investovat v České republice do zahájení nové činnosti nebo rozšíření stávající činno...

15. 01. 2021

Exportní garanční a pojišťovací společnost

Úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České rep...

15. 01. 2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Českomoravská záruční a rozvojová banka je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu.

15. 01. 2021

Česká exportní banka

Banka poskytující státem podpořené financování související s vývozem z České republiky, a to formou krátkodobých i dlouhodobých úvěrů a produktů Trade...

09. 01. 2021

Podpora nestátních neziskových organizací

Národní dotační podpora nestátních neziskových organizací je v rámci MMR směřována do několika oblastí - bydlení, rozvoj regionů a cestovní ruch.

09. 01. 2021

Podpora bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje mimo jiné také národní podporu do oblasti bydlení.

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem