Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu
Načítání obsahu dle filtrování
15. 01. 2021

Informace o vybraných výrobcích

Vybrané výrobky jsou takové výrobky, které jsou zatížené spotřební daní.

15. 01. 2021

Investiční pobídky

Cílem investičních pobídek je podpořit společnosti, které chtějí investovat v České republice do zahájení nové činnosti nebo rozšíření stávající činno...

15. 01. 2021

Exportní garanční a pojišťovací společnost

Úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České rep...

15. 01. 2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Českomoravská záruční a rozvojová banka je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu.

15. 01. 2021

Česká exportní banka

Banka poskytující státem podpořené financování související s vývozem z České republiky, a to formou krátkodobých i dlouhodobých úvěrů a produktů Trade...

09. 01. 2021

Podpora nestátních neziskových organizací

Národní dotační podpora nestátních neziskových organizací je v rámci MMR směřována do několika oblastí - bydlení, rozvoj regionů a cestovní ruch.

09. 01. 2021

Podpora bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje mimo jiné také národní podporu do oblasti bydlení.

09. 01. 2021

Podpora v oblasti cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje národní dotace v rámci oblasti cestovní ruch.

08. 01. 2021

Přeshraniční poskytování zboží

Volný pohyb zboží je základním předpokladem fungování vnitřního trhu. Usnadňuje jej technická harmonizace výrobků a princip vzájemného uznávání.

21. 12. 2020

Rozcestník zakázek - Platforma ROZZA

Sjednocený přístup nástrojů pro zadávání veřejných zakázek směrem k dodavatelům

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem