Hlavní informace

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Kód nomenklatury             Název zboží

celního sazebníku

-----------------------------------------------------------------

 A) Umělecká díla

-----------------------------------------------------------------

5805 - Tapisérie   zhotovené  ručně   podle  originální   předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

6304 - Nástěnné   textilie,  zhotovené   ručně  podle   originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

9701 - Obrazy,  malby, kresby,  koláže, a  podobná výtvarná  díla, zhotoveny  zcela   výhradně  ručně  umělcem,   kromě  plánů a výkresů   pro  architektonické,   technické,  průmyslové,

       obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené předměty, divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná pozadí.

9702 - Původní  rytiny, tisky  a litografie,  které jsou zhotoveny umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů v černobílém  nebo barevném  provedení a  to výhradně ručně

       nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem.

9703 - Původní  plastiky a  sochy z  jakéhokoliv materiálu,  pokud byly  zcela zhotoveny  umělcem; odlévané  sochy do  8 kusů,

       pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního zástupce.

-----------------------------------------------------------------

B) Sběratelské předměty

-----------------------------------------------------------------

9704 - Poštovní  známky,   výplatní  známky  nebo   kolky,  obálky frankované a opatřené poštovním  razítkem prvního dne emise

       známky, poštovní ceniny a obdobné frankované či nefrankované předměty, pokud  nejsou zákonným platidlem ani nejsou zamýšleny k použití jako zákonné platidlo.

9705 - Sbírky  a sběratelské  předměty zoologického,  botanického, mineralogického, anatomického, historického,

       archeologického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu.

-----------------------------------------------------------------

C) Starožitnosti

-----------------------------------------------------------------

9706 - Jiné předměty než umělecká  díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let.

-----------------------------------------------------------------

číst dále

Doplňující informace

Odkazy na právní akty

Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Orgán veřejné moci zodpovědný za informaci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Poslední kontrola k 03.05.2023

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba

Doporučujeme