Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  Pracovněprávní problematika
  01. 12. 2020

  Pracovněprávní problematika

  V článku jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty jako např. bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), hlavní a vedlejší pracovní poměr, pracov...

  Právo ochrany spotřebitele
  30. 11. 2020

  Právo ochrany spotřebitele

  Právo ochrany spotřebitele upravuje společenské vztahy související s uzavíráním tzv. spotřebitelských smluv. Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy k...

  Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady
  29. 11. 2020

  Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

  Článek pojednává o povinnostech podnikatelů, které vznikají podnikajícím právnickým osobám a fyzickým osobám při nakládání s odpady. A to počínaje pře...

  Nájem a pacht, zejména nemovitostí
  29. 11. 2020

  Nájem a pacht, zejména nemovitostí

  Nájem doznal účinností nového občanského zákoníku právně významných změn, přičemž některé tyto změny dokonce ovlivnily i smlouvy uzavřené před účinnos...

  Zjednodušení realizace práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v novele zákoníku práce
  30. 10. 2020

  Zjednodušení realizace práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v novele zákoníku práce

  Pod číslem 285/2020 Sb. byla schválena dlouho diskutovaná tzv. koncepční novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (...

  Základy daňového řízení
  30. 09. 2020

  Základy daňového řízení

  Článek pojednává o základních institutech a zásadách daňového řízení, upravených v daňovém řádu. Dále se věnuje rozlišení jednotlivých částí daňového ...

  Veřejné zakázky
  28. 09. 2020

  Veřejné zakázky

  Článek představuje pokud možno komplexní přehled obsáhlé problematiky veřejných zakázek. Přináší přehled jednotlivých druhů veřejných zakázek, popis p...

  Důvody vyloučení účastníka ze zadávacího řízení
  29. 08. 2020

  Důvody vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

  Článek se zabývá situacemi, kdy zákon o zadávání veřejných zakázek dává zadavateli možnost vyloučit účastníka ze zadávacího řízení a současně případy,...

  Odpovědnost za vady a záruka za jakost
  28. 07. 2020

  Odpovědnost za vady a záruka za jakost

  Problematika odpovědnosti za vady a záruky za jakost bývá veřejností často nesprávně vykládána. Z toho důvodu je tomuto tématu věnována zvláštní pozor...

  Registr smluv
  27. 07. 2020

  Registr smluv

  Ačkoliv povinnosti zezákona o registru smluv vyplývají především pro subjekty veřejné správy, druhou stranou smluv, které mají být na základě tohoto z...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem