Nabývání vlastnictví

Tento článek má za úkol shrnout problematiku institutu vlastnictví coby jednoho ze základních lidských práv. V úvodní části je vysvětlen samotný pojem vlastnického práva, oprávnění z něj plynoucí a možné formy vlastnického práva (individuální, podílové a společné jmění manželů), opominuty nejsou ani různé způsoby jeho nabývání (smlouvou, děděním, rozhodnutím státu nebo jinak). Následně se v článku zabýváme možnými zásahy do vlastnického práva, které mohou končit až institutem vyvlastnění.

Podrobný obsah

 • Ústavní základy a prameny úpravy
 • Vymezení základních pojmů
  • Pojem vlastnického práva
  • Oprávnění plynoucí z vlastnického práva
  • Různé formy vlastnictví – individuální, podílové, společné jmění manželů
  • Předmět vlastnictví
  • Součásti věci
 • Vlastník a jeho postavení
 • Způsoby nabývání vlastnictví
 • Právní tituly nabývání vlastnictví
  • Smluvní nabytí vlastnického práva – kupní smlouva
  • Smluvní nabytí vlastnického práva – darovací smlouva
  • Nabytí vlastnického práva děděním
  • Nabytí vlastnického práva rozhodnutím státního orgánu
  • Nabytí vlastnického práva na základě jiných skutečností uvedených v zákoně –přivlastněním, nálezem, přírůstkem, zpracováním, smísením, vydržením
 • Nabytí vlastnického práva od nevlastníka
Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby