Smlouvy

Pojem smlouvy, co se rozumí závazkem a co může být jeho obsahem. Popsán je vznik smluvního vztahu a následné změny vzájemných závazků smluvních stran a způsoby zániku závazků. Opomenuto nezůstalo ani zajištění závazků, včetně výčtu typových smluv podle NOZ. Pojednána je rovněž možnost uzavírat tzv. nepojmenované smlouvy, smlouvy ve prospěch třetího či smlouvy o smlouvě budoucí. Stručně jsou zmíněny i smlouvy veřejnoprávní. Vzor kupní smlouvy.

Podrobný obsah

 • Úvod do problematiky smluv
  • Závazek (obligační vztah)
  • Princip smluvní svobody
  • Právní úkony
 • Návrh na uzavření smlouvy a jeho přijetí
  • Podmínky
  • Smlouvy ve prospěch třetího
  • Smlouvy o smlouvě budoucí
  • Smlouvy pojmenované a nepojmenované
 • Změna závazku
  • Změna v obsahu závazku (dohoda, prodlení)
  • Změna v osobě věřitele nebo dlužníka (postoupení, převzetí, přistoupení)
 • Zajištění závazků
  • Smluvní pokuta
  • Ručení
  • Zřízení zástavního práva
  • Uznání dluhu
  • Další způsoby zajištění závazků
 • Zánik závazků
  • Splnění dluhu
  • Uplynutí doby
  • Dohoda
  • Nemožnost plnění
  • Započtení
  • Neuplatnění práva – prekluze
  • Splynutí
  • Výpověď
  • Odstoupení od smlouvy
  • Promlčení práva
 • Smlouvy podle Občanského zákoníku (NOZ)
  • Pojmenované (typové) smlouvy
  • Nepojmenované smlouvy
  • Spotřebitelské smlouvy
 • Smlouvy podle Zákoníku práce
 • Veřejnoprávní smlouvy
 • Vzorová kupní smlouva
Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby