Autorské právo

Dokument seznamuje se základy autorského práva, vysvětleny jsou základní pojmy (autorské dílo, rozsah ochrany, autor díla, spoluautorství), výlučná práva osobnostní a majetková a též úprava rozmnožování, rozšiřování, pronájmu, půjčování a vystavování díla. Popsána je též problematika licencování, trvání majetkových práv, výjimek a omezení autorských práv, status děl se zvláštním právním režimem (např. zaměstnanecké, kolektivní a školní díla, počítačové programy) a kolektivní správa práv.Podrobný obsah dokumentu

 • I. Úvod
 • II. Autorské dílo
  • Vznik autorského práva
  • Rozsah ochrany
  • Souborné dílo
 • III. Autor díla
  • Anonym a pseudonym
  • Spoluautorství
 • IV. Obsah autorského práva
  • Osobnostní práva
  • Postmortální ochrana osobnostních práv
  • Majetková práva (mj. rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování a vystavování díla)
 • V. Výjimky a omezení autorského práva
  • Volná užití
  • Zákonné licence
 • VI. Užití díla na základě licenční smlouvy
  • Omezení licence
  • Odstoupení od licenční smlouvy
  • Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
  • Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
 • VII. Ochrana autorského práva
 • VIII. Díla se zvláštním právním režimem
  • Zaměstnanecké dílo
  • Kolektivní dílo
  • Školní dílo
  • Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo
  • Dílo audiovizuální
  • Počítačové programy
 • IX. Práva související s právem autorským
  • Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu
  • Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu
  • Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu
  • Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání
  • Právo nakladatele
 • X. Zvláštní právo pořizovatele databáze
 • XI. Kolektivní správa práv
  • Práva povinně kolektivně spravovaná
  • Kolektivní správce
 • XII. Zdanění autorských honorářů

I. Úvod

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se základy autorského práva, předmětem jehož ochrany je individuální tvůrčí činnost autora, zachycená v objektivně vnímatelné podobě. Základním právním předpisem upravujícím autorská práva v České republice je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, který upravuje:

 • práva autora k jeho dílu;
 • práva související s právem autorským;
 • právo pořizovatele k jím pořízené databázi;
 • ochranu práv upravených autorským zákonem;
 • kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

Autorské právo je také dílčím způsobem upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje problematiku licenční smlouvy, podlicenční smlouvy, práv souvisejících s právem autorským a práva pořizovatele databáze.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby