Opatrnost při jednání s jinými poskytovateli úvěrů než s bankou

Je-li pro podnikatele úvěr v bance obtížně dosažitelný, může se obrátit na jiné poskytovatele úvěrů, kteří peníze půjčí při splnění méně přísných podmínek. Článek seznamuje čtenáře s možnými riziky souvisejícími se zapůjčením finančních prostředků pro podnikatele od jiných subjektů než od bank a uvádí doporučení jak jim předcházet.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Pravidla uvedená v tomto článku se však neuplatní na tzv. spotřebitelské úvěry, které lze poskytovat pouze na základě příslušného živnostenského oprávnění a pro jejichž poskytování jsou stanoveny zvláštní podmínky a omezení, a to mimo jiné zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

Úvěr v bance může být v některých situacích pro podnikatele obtížně dosažitelný. Banky totiž poměrně přísně zkoumají bonitu klienta (míru jeho schopnosti splácet svůj závazek) a kvalitu zajištění, které může klient bance poskytnout.

Odmítne-li banka poskytnout úvěr, je možné obrátit se na jiné poskytovatele úvěrů, kteří peníze k překlenutí finančních potíží poskytnou při splnění méně přísných podmínek, než jaké si kladou banky. Podnikatel však musí počítat s určitými riziky a většinou také s poměrně vyššími náklady.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme