Obchodní právo – základní instituty a smluvní problematika

V dokumentu jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty obchodního práva, jako např.: smluvní závazky a následky porušení smluvní povinnosti, zajišťovací instituty (např. zástavní a zadržovací právo, ručení, bankovní záruka, smluvní pokuta), odpovědnost za vady, odstupné v závazkových vztazích, pojištění právní ochrany, žaloby a žalobní právo, smlouva o obchodním zastoupení a problematika outsourcingu.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby