Nadnárodní formy společností

Základy práva evropských společenství formou základní charakteristiky jejích stávajících nadnárodních forem, kterými jsou evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská akciová společnost a evropská družstevní společnost. Pro každou pojednáváme o jejich právní podstatě, postavení v právním systému, právní úpravě, nadnárodním charakteru, způsobu založení a vzniku, organizační struktuře a postavení i pravomoci orgánů společností (členové, jednatelé).

Pojem právo evropských společenství zahrnuje jednak komunitární normotvorbu v oblasti práva evropských společenství a jednak judikaturu Evropského soudního dvora. Smyslem práva společností vytvářeného orgány Evropských společenství (dále rovněž „ES“ nebo „Společenství“) je především vytvoření kompaktního právního prostředí a odbourání překážek pro podnikatelské a obchodní aktivity, které v rámci Společenství vyplývají z odlišných právních úprav jednotlivých členských států. K dosažení tohoto účelu je zapotřebí také existence odpovídajících právních forem umožňujících podnikání v měřítku Společenství.

Podrobný obsah

 • Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)
  • Pojem EHZS a jeho právní podstata
  • Prameny práva EHZS
  • Založení a vznik EHZS
  • Orgány EHZS
  • Publicita EHZS
 • Evropská akciová společnost (SE)
  • Pojem SE a její postavení v právním systému
  • Prameny práva SE
  • Způsoby založení a nadnárodní charakter SE
  • Sídlo SE a jeho přemístění
  • Organizační struktura SE
  • Publicita SE
  • Zapojení zaměstnanců do záležitostí SE
 • Evropská družstevní společnost (SCE)
  • Pojem evropské družstevní společnosti
  • Prameny práva SCE a její postavení v právním systému
  • Způsoby založení SCE
  • Organizační struktura SCE
  • Zapojení zaměstnanců do záležitostí SCE
Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby