Nadnárodní formy společností

Základy práva evropských společenství formou základní charakteristiky jejích stávajících nadnárodních forem, kterými jsou evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská akciová společnost a evropská družstevní společnost.

Pro každou pojednáváme o jejich právní podstatě, postavení v právním systému, právní úpravě, nadnárodním charakteru, způsobu založení a vzniku, organizační struktuře a postavení i pravomoci orgánů společností (členové, jednatelé).

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Pojem právo evropských společenství zahrnuje jednak komunitární normotvorbu v oblasti práva evropských společenství a jednak judikaturu Evropského soudního dvora.

Smyslem práva společností vytvářeného orgány Evropských společenství (dále rovněž „ES“ nebo „Společenství“) je především vytvoření kompaktního právního prostředí a odbourání překážek pro podnikatelské a obchodní aktivity, které v rámci Společenství vyplývají z odlišných právních úprav jednotlivých členských států. K dosažení tohoto účelu je zapotřebí také existence odpovídajících právních forem umožňujících podnikání v měřítku Společenství.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme