Převody majetkové účasti v obchodních společnostech

Dokument seznamuje s principy, jakými lze u nejčastěji užívaných forem obchodních společností provést převod majetkové účasti.

Nejdříve poskytuje základní informace o každé z forem obchodních společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a dále popisuje konkrétní způsoby převodů. Pro ilustraci jsou uvedeny praktické příklady a příslušné vzory smluv.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Akciová společnost

Akciová společnost je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akciová společnost je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Akciová společnost se řadí mezi kapitálové společnosti s charakteristickými základními rysy, jimiž jsou:

  • existence základního kapitálu v zákonem stanovené minimální výši,
  • povinnost akcionářů vložit do společnosti majetek,
  • žádné ručení akcionářů (společníků) za závazky společnosti,
  • ztrátu společnosti nese vždy pouze společnost (nikoli akcionáři),
  • akcionáři se účastní na řízení společnosti výhradně prostřednictvím orgánů společnosti.

Základní kapitál je peněžitým vyjádřením souhrnu všech vkladů (peněžitých i nepeněžitých), který představuje potřebný zdroj financování akciové společnosti.

Vklad je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní společnosti, přičemž u akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme