Převody majetkové účasti v obchodních společnostech

Dokument seznamuje s principy, jakými lze u nejčastěji užívaných forem obchodních společností provést převod majetkové účasti. Nejdříve poskytuje základní informace o každé z forem obchodních společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a dále popisuje konkrétní způsoby převodů. Pro ilustraci jsou uvedeny praktické příklady a příslušné vzory smluv.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby