Obchodní korporace – založení a vznik

Obchodními korporacemi jsou podle zákona o obchodních korporacích obchodní společnosti a družstva. Obchodními společnostmi pak jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost (osobní společnosti), společnost s ručením omezeným, akciová společnost (kapitálové společnosti), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost. Všechny společnosti a družstva se povinně zapisují do obchodního rejstříku, bez tohoto zápisu žádná společnost nevznikne. Je tak potřeba rozlišit vznik obchodní korporace od jejího založení, které celému procesu zápisu předchází. Účelem dokumentu je popsat základní kroky při založení a vzniku obchodních společností a družstev a upozornit na rozdíly při jejich zakládání.

Podrobný obsah

 • Založení a vznik obchodních společností a družstev obecně
  • Založení (společenská smlouva, vklady, podnikatelská oprávnění, obchodní firma, sídlo)
  • Vznik
  • Evidence skutečných majitelů
 • Založení a vznik společnosti s ručením omezeným (s. r. o.)
  • Základní charakteristika s. r. o.
  • Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny
  • Splácení vkladů před vznikem s. r. o.
  • Získání podnikatelského oprávnění s. r. o
  • Návrh na zápis s. r. o. do obchodního rejstříku
  • Internetové stránky
 • Založení a vznik akciové společnosti (a. s.)
  • Základní charakteristika a. s.
  • Založení společnosti
  • Splacení vkladů před vznikem a. s.
  • Struktura společnosti
  • Získání podnikatelského oprávnění a. s.
  • Návrh na zápis a.s. do obchodního rejstříku
  • Internetové stránky
 • Založení a vznik veřejné obchodní společnosti (v. o. s.)
  • Základní charakteristika v. o. s.
  • Uzavření a podepsání společenské smlouvy
  • Splácení vkladů před vznikem v. o. s.
  • Získání podnikatelského oprávnění v. o. s.
  • Návrh na zápis v.o.s. do obchodního rejstříku
 • Založení a vznik komanditní společnosti (k. s.)
  • Základní charakteristika k. s.
  • Uzavření a podepsání společenské smlouvy
  • Splácení vkladů před vznikem k. s.
  • Komanditní suma
  • Získání podnikatelského oprávnění k. s.
  • Návrh na zápis k.s. do obchodního rejstříku
 • Založení a vznik družstva
  • Základní charakteristika družstva
  • Ustavující schůze družstva
  • Splácení vkladu před vznikem družstva
  • Podnikatelské oprávnění družstva
  • Návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku
Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání