Základy firemního práva

Obchodní firma je obecně definována jako jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Problematika obchodní firmy je upravena v občanském zákoníku, který na výběr a užití obchodní firmy klade určitá omezení. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s právní úpravou obchodní firmy a jejím výkladem a s tím související judikaturou.

Podrobný obsah

 • Pojem obchodní firma
  • Firemní právo v širším významu
 • Právní úprava obchodní firmy
  • Obchodní firma fyzické osoby
  • Obchodní firma právnické osoby
  • Obchodní firma v podnikatelském seskupení
 • Pravidla pro tvorbu obchodní firmy
  • Konkrétní doporučení pro tvorbu obchodní firmy
 • Užití obchodní firmy
 • Dispozice s obchodní firmou
  • Právní povaha obchodní firmy
  • Převod obchodní firmy
  • Přechod obchodní firmy
 • Změna obchodní firmy
 • Ochrana obchodní firmy
  • Zásada priority
  • Porušení práv k obchodní firmě

 Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání