Živnosti

Dokument se zabývá problematikou živností, především pak jednotlivými typy živností a správnou volbou určitého typu živnosti. Nastíněn je rovněž problém výkonu živnosti pouze odborně způsobilými osobami a způsoby skončení živnostenského oprávnění.Podrobný obsah


Záležitosti související s živnostenským podnikáním, tzn. obecně pojem živnost, její druhy, podmínky živnostenského podnikání, překážky v jejím provozování a další záležitosti s tím související, upravuje živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů). Tento zákon byl přijat v listopadu roku 1991, účinnosti nabyl dne 1. ledna 1992 a za dobu své platnosti byl mnohokrát novelizován.

Živnostenský zákon obsahuje pět příloh, ve kterých jsou zveřejněny seznamy jednotlivých živností (Příloha č. 1 – Živnosti řemeslné, Příloha č. 2 – Živnosti vázané, Příloha č. 3 – Živnosti koncesované, Příloha č. 4 – Živnost volná, Příloha č. 5 – Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností). Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem