Veřejné rejstříky

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s problematikou veřejných rejstříků právnických a fyzických osob účinnou od 1. 1. 2014. Text obsahuje vymezení základních pojmů a institutů spojených s uvedenou problematikou a nabízí čtenáři základní orientaci v otázkách souvisejících s veřejnými rejstříky, zápisy do veřejných rejstříků, řízení ve věcech veřejných rejstříků a činnostmi souvisejícími, včetně zápisů do veřejných rejstříků prováděných notáři.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby