Přeměny obchodních korporací

Termín přeměna obchodní korporace označuje proces, při němž dochází k právnímu spojování nebo rozdělování závodů, popřípadě ke kombinaci uvedených procesů do jednoho nebo více právních nástupců – nástupnických obchodních korporací (společností). Termín přeměna je užíván i pro změnu právní formy obchodní korporace, tj. pouhou změnu vnitřních poměrů existující obchodní korporace.Podrobný obsah

 • Přehled hlavních typů přeměn obchodních korporací
  • Fúze (sloučením, splynutím)
  • Rozdělení
   • vznik nových obchodních společností nebo družstev
   • rozštěpení sloučením
   • kombinace rozštěpení se vznikem nových obchodních společností nebo družstev a rozštěpení sloučením
   • rozdělení odštěpením
   • základní a vlastní kapitál při rozdělení
  • Převod jmění na společníka
  • Změna právní formy
  • Přeměna v případě likvidace a insolvenčního řízení
  • Zrušení přeměny
 • Průběh přeměny
  • Rozhodný den
  • Projekt přeměny (projekty: fúze, rozdělení, převod jmění, změna právní formy)
  • Zpráva o přeměně
  • Znalec
  • Informace o přeměně
  • Ochrana věřitelů
  • Přechod zástavního práva k obchodnímu podílu nebo k účastnickému cennému papíru při fúzi, rozdělení a změně právní formy
  • Právo na dorovnání
  • Odpovědnost za škodu
  • Neplatnost přeměny
  • Právní účinky přeměny
  • Vzdání se práv společníka


Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby