Jak na likvidaci s.r.o.?

Článek je zaměřen prakticky a pojednává o možnostech, kdy může být společnost s ručením omezeným jako jedna z nejčastěji se vyskytujících obchodních korporací zrušena. Přehledně shrnuje veškeré kroky, které je nutné učinit během procesu likvidace, tedy před tím, než s.r.o. zanikne a bude formálně vymazána z příslušného obchodního rejstříku.

Podrobný obsah

 • Úvod
 • Zrušení a zánik
 • Způsoby zrušení s.r.o.
  • Právním jednáním – rozhodnutí o zrušení s likvidací
  • Uplynutím doby, na kterou byla založena – s likvidací
  • Dosažením účelu, pro který byla založena – s likvidací
  • Rozhodnutím orgánu veřejné moci – nucené zrušení s likvidací
  • Rozhodnutí o zrušení bez likvidace – přeměny společnosti
  • Nucené zrušení bez likvidace – insolvenční řízení
 • Likvidace v případě neplatnosti společnosti
 • Likvidátor
 • Zápis likvidace do obchodního rejstříku
 • Sestavení účetní závěrky, zahajovací rozvahy a soupisu jmění
 • Oznamování likvidace s.r.o.
  • Oznámení známým věřitelům
  • Oznámení v Obchodním věstníku
  • Oznámení vstupu do likvidace dalším subjektům
 • Vyžádání informací od určených osob
 • Zpeněžení majetku
 • Vypořádání likvidační podstaty
 • Pracovněprávní aspekty
 • Výběr archiválií likvidované s.r.o. a uchování jejích dokumentů
 • Ukončení likvidace
 • Rozdělení likvidačního zůstatku
 • Výmaz z obchodního rejstříku
  • Přílohy k návrhu na výmaz s.r.o. z obchodního rejstříku
  • Obnovení vymazané s.r.o.
 • Přehled nákladů, tj. administrativních a soudních poplatků spojených s likvidací s.r.o.
 • Shrnutí

Úvod

Teoretické principy a možnosti, jak může obchodní korporace obecně zaniknout, jsou podrobně vysvětleny a představeny v článku Právního průvodce s názvem Obchodní korporace – zrušení, který je zaměřen především na zrušení a zánik obchodních korporací s likvidací. Zániku obchodních korporací bez likvidace, tedy v situacích, kdy obchodní korporace přejde na právního nástupce, se věnuje článek Přeměny obchodních korporací.

Tento článek je však zaměřen úžeji a je praktickým návodem, jak zrušit společnost s ručením omezeným (dále v článku jen „s.r.o.“ nebo „společnost“) s likvidací, tedy v případě, že jmění takové s.r.o. nepřechází na právního nástupce a nedochází k žádné přeměně společnosti. Dále je v článku uvedeno, na co vše je třeba od zrušení s.r.o. po její zánik výmazem z obchodního rejstříku pamatovat a článek přehledně popisuje průběh likvidace s.r.o.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem