Odpovědnost statutárního orgánu

Kdo je statutárním orgánem v jednotlivých formách obchodních společností v České republice. Popisuje, jaká má tato osoba práva a povinnosti, za co je odpovědná z výkonu své funkce z pohledu zákona občanského zákoníku, a zákona o obchodních korporacích (dále „ZOK“). Informuje, jak se může statutární orgán chránit v souvislosti s riziky výkonu své činnosti ve společnosti.

Podrobný obsah:

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby