Směnky

Úvod do problematiky směnečného práva. Základní pojmy a instituty směnečného práva a přehled o využití směnky v praxi a právních jednáních s tím souvisejících. Pojednává mj. témata: druhy směnek (platební, zajišťovací, vlastní, cizí), splatnost směnek (vistasměnka, datosměnka, fixní směnka), související úkony (převod, přijetí a předložení směnky k placení), práva (postihu, protestu) a zánik směnečných závazků.

Podrobný obsah

 • Směnka jako cenný papír
  • Základní třídění cenných papírů
 • Definice směnky
 • Druhy směnek
  • Platební směnka
  • Zajišťovací směnka
  • Směnka vlastní
  • Směnka cizí
 • Náležitosti směnky
  • Slovo směnka v textu
  • Bezpodmínečný příkaz/slib zaplatit
  • Jméno směnečníka, trasáta
  • Údaj o splatnosti
  • Údaj místa, kde má být placeno
  • Jméno remitenta
  • Datum a místo vystavení směnky
  • Podpis výstavce
 • Blankosměnka
 • Přívěsek
 • Směnečné rukojemství (aval)
 • Převod směnky
  • Převod rubopisem
  • Převod postoupením
 • Přijetí směnky
  • Prezentační doložky
  • Vyznačení přijetí směnky
 • Předložení směnky k placení
  • Význam předložení směnky k placení
 • Intervence
 • Placení směnky
 • Právo postihu
  • Postih pro neplacení
  • Postih pro nepřijetí
  • Postihová práva
 • Protest
  • Náležitosti protestní listiny
  • Notifikační povinnost
 • Zánik směnečných závazků
Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.