Pohledávky

Možnosti oprávněné osoby při vymáhání pohledávek, tedy možnostech domoci se toho, co povinný dobrovolně neplní. Popsána je problematika pohledávek, zejména jejich vznik, způsoby zajištění a jejich zánik. V poslední části dokument přibližuje mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek a také postup uplatnění pohledávek v exekučním a insolvenčním řízení.Podrobný obsah


Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.