Kapitálový trh

Základní orientace v problematice kapitálových trhů, vysvětlení základních pojmů, kterými jsou zejména účastníci kapitálového trhu, investiční nástroje, obchodování na kapitálovém trhu či uplatňování dohledu nad kapitálovým trhem.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Pojem kapitálový trh není v právním řádu České republiky definován, ačkoli se jedná o pojem běžně právní praxí užívaný zejména ve spojitosti s úpravou podnikáním na kapitálovém trhu a dozorem nad kapitálovým trhem. Velmi zjednodušeně lze kapitálový trh definovat jako součást finančního trhu, kde dochází k pohybu kapitálu prostřednictvím různých forem cenných papírů se splatností delší než 1 rok mezi účastníky kapitálového trhu.

Základním právním předpisem upravujícím podmínky podnikání na kapitálovém trhu, poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), který zároveň vymezuje základní instituty a pojmy podnikání na kapitálovém trhu.

• Oblasti podnikání: Investiční celky | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme