Podnikání a společné jmění manželů

Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. V případě, že tato majetková hodnota přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, je použití podmíněno souhlasem druhého manžela Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání.Podrobný obsah

 • Společné jmění manželů (SJM)
 • Smluvní modifikace společného jmění manželů
  • Zúžení společného jmění manželů formou notářského zápisu
  • Odložení vzniku SJM
  • Předmanželská smlouva
  • Režim oddělených jmění
  • Ochrana jiných osob v případě smluvní modifikace SJM
  • Exekuce
  • Vypořádání
 • Modifikace společného jmění manželů soudním rozhodnutím
  • Zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu
  • Popis kroků k získání rozhodnutí o zúžení SJM včetně vzorové žaloby
 • Vzory smluv
  • Smlouva o zúžení SJM
  • Smlouva o výhradě vzniku SJM ke dni zániku manželství
  • Vyjádření žalované k návrhu na zúžení společného jmění manželů
  • Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství I.
  • Návrh na zúžení společného jmění manželů za trvání manželství II.

Související právní průvodci


Občanský zákoník umožňuje, aby součást společného jmění manželů (SJM) byla použita k podnikání jednoho z manželů. Občanský zákoník však pro takovéto využití součásti společného jmění manželů k podnikání jednoho manžela v případě, že majetková hodnota toho, co má být použito přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, podmiňuje souhlasem druhého manžela, který je třeba udělit při prvním takovém použití. Byl-li druhý manžel opomenut, může se dovolat neplatnosti takového jednání.

Obdobně tomu tak je, jestliže má být součást společného jmění použita k nabytí podílu v obchodní společnosti nebo družstvu, nebo je-li důsledkem nabytí podílu ručení za dluhy společnosti nebo družstva v rozsahu přesahujícím míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů.

V článku naleznete informace o tom, jaký zákon (rozuměno zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) dává v této problematice možnosti a jak se správně orientovat. Pro ilustraci jsou uvedeny příklady, praktické tipy a příslušné vzory smluv.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem