Vyvlastnění

Vyvlastnění je nejzávažnějším zásahem do vlastnického práva na základě přesně stanovených zákonných podmínek. Legislativně jej vymezují především zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě a stavební zákon. Popis principů právní úpravy vyvlastnění, nástrojů ochrany vlastnického práva a práv třetích osob při realizaci vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, způsob výpočtu a úhrady náhrady za vyvlastnění i postup v případě zrušení rozhodnutí o vyvlastnění.

Podrobný obsah

 • Úvod do problematiky
  • Vlastnické právo, základní pojmy
  • Ochrana vlastnického práva
  • Omezení vlastnického práva
  • Prameny právní úpravy vyvlastnění
 • Zákon o vyvlastnění
  • Pojem vyvlastnění
  • Subjekty vyvlastnění
  • Vyvlastňovaný
  • Vyvlastnitel
  • Práva třetích osob při realizaci vyvlastnění
  • Práva a povinnosti subjektů vyvlastnění
  • Podmínky vyvlastnění
  • Náhrada za vyvlastnění
  • Obvyklá cena dle zákona o oceňování majetku
  • Jiný pozemek nebo stavba
  • Oceňování věcných břemen
  • Náklady vyvlastnění
  • Daň za vyvlastnění
  • Smlouva s vlastníkem před vyvlastněním
  • Vyvlastňovací řízení
  • Zahájení vyvlastňovacího řízení
  • Rozhodnutí
  • Zrušení rozhodnutí o vyvlastnění
  • Řízení o vyvlastnění před soudem
 • Závěrem

Související právní průvodci

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem