Klientské centrum pro export

Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade a nabízí podnikatelům konzultace jejich exportních a investičních záměrů. Prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade je schopné zprostředkovat služby ve více než 90 zemích světa.

Kdo vám v Klientském centru pro export poradí?

  • V Klientském centru pro export jsou vám k dispozici specialisté z Ministerstva zahraničních věcí i a agentury CzechTrade.

S čím se můžete obrátit na Klientské centrum pro export?

  • Na Klientské centrum pro export se můžete obrátit s  dotazem k exportu nebo se zájmem o služby z Katalogu služeb.
  • Konkrétní dotaz či službu s vámi budou řešit zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade.
  • Klientské centrum nabízí služby malým a středním podnikům, ale i velkým společnostem se zakázkami většího rozsahu.

Jak vám Klientské centrum pomůže při vývozu?

  • Klientské centrum je vám k dispozici pro exportní konzultace a dále nabízí zdarma celou řadu bezplatných služeb, jako je například Příprava na obchodní jednání, kterou zajišťuje celá Jednotná zahraniční síť. Na tyto základní služby navazují další v gesci Ministerstva zahraničních věcí anebo agentury CzechTrade.

  • Více informací najdete v Katalogu služeb

Jak kontaktovat Klientské centrum pro export?

  • Informace o Klientském centru pro export naleznete v rubrice zahraniční obchod na BusinessInfo.cz.
  • Specialisty Klientského centra pro export můžete kontaktovat telefonicky +420 224 907 576, e-mailem kcexport@businessinfo.cz a nebo přímo v sídle agentury CzechTrade, na adrese, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2.

Pravidelné novinky e-mailem