Co je Klientské centrum pro export / KCE

Klientské centrum pro export vzniklo v říjnu 2014 jako společný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade s cílem poskytnout českým podnikatelům na jednom místě rychlou a praktickou pomoc s jejich expanzí na zahraniční trhy.

KCE sídlí v budově CzechTrade v Praze a k dispozici jsou zde specialisté připraveni poradit podnikatelům s jejich exportním nebo investičním záměrem.

Co KCE nabízí podnikatelům

  • Konzultace exportních a investičních záměrů v zahraničí.
  • Služby ve více než 90 zemích světa prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě, kterou tvoří zastupitelské úřady ČR a zahraniční kanceláře CzechTrade.
  • Informace o exportních novinkách a příležitostech, plánovaných odborných a teritoriálních seminářích a akcích přímo na zahraničních trzích.

S čím se můžete na KCE obrátit

  • Např. s žádostí o radu, jak získat zahraničního obchodního partnera, jak se připravit na obchodní jednání ve vybrané zemi nebo jak postupovat při jednání se zahraničními oficiálními institucemi a státními podniky.
  • KCE poradí i v problematice veřejných zakázek, tendrů a projektů mezinárodní rozvojové pomoci.
  • Pomoc lze získat také v případě řešení problému v rámci vnitřního trhu EU.
  • Jednotlivé služby jsou detailně uvedeny v Katalogu služeb KCE (140 kB).

Kdo a jak vám v KCE poradí

  • Podle charakteru požadavku vám poradí vybraný exportní specialista. Usnadní vám nejen orientaci v systému státní podpory exportu, ale bude s vámi v kontaktu po celou dobu zpracování vašeho požadavku.
  • Konkrétní službu zpracují zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade, případně další specialisté.
  • Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby při prvotním zájmu exportérů o vstup na trh poskytovány zdarma. Na tyto základní služby navazují další specializované služby.