Afghánistán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 8430 - Stroje  srovnávací ap. pluhy frézy sněžné 

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap.

HS 8433 - Stroje zařízení žací mláticí sekačky trávy ap. 

HS 8434 - Stroje, přístroje mlékárenské 

HS 8436 - Stroje  pro zemědělství lesnictví ap. líhně

HS 8438 - Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin

Železniční doprava

HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnič. tramvaj

HS 8602 - Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry 

HS 8607 - Části součásti vozidel železničních

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr. návěstní ap

Letecká doprava

HS 8526 – Přístr. radiolokátory ap radiové pro řízení dálkové

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny.

HS 8413 - Čerpadla i se zař. měřícím  kapaliny  a obecně čerpadla různých druhů

HS 8805 - Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

Automobilová doprava

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

HS 8704 - Vozidla motorová pro dopravu nákladní 

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory apod

Důlní, těžební a ropný sektor

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem

HS 8430 - Stroje  srovnávací ap. pluhy frézy sněžné 

HS 8431 - Součásti jeřábů, vozíků, buldozérů, fréz

HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové

HS 8474 - Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů

HS 8704 - Vozidla motorová pro dopravu nákladní

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

Energetický průmysl

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8503 - Části motorů elektr. generátorů soustrojí apod.

HS 8507 - Akumulátory elektrické vč. separátorů 

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly

HS 8544 - Kabely, vodiče

CPA 42.91 - Vodní díla a jejich výstavba

Obranný průmysl

HS 9302 - Revolvery, pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné

HS 9304 - Ostatní zbraně (například pušky, karabiny atd)

HS 9306 - Bomby, granáty, miny, náboje ap.,

Sklářský a keramický průmysl

HS 7001 - Masivní sklo v kusech

HS 7006 - Sklo ploché, profilové, tabulové apod. zpracované

HS 7013 - Sklo stolní domácenské

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot. a farmaceut. Laboratorní

HS 7018 - Perly, imitace perel drahokamů ze skla

HS 7019 - Vlákna skleněná a výrobky z nich

HS 9405 - Svítidla a jejich části a součásti

Zdravotnický a farmac. prům

HS 3006 -  Zboží farmaceutické jiné

Služby

CPA 61.20 - Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí

CPA 62.09 - Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů

Vodohospodářský a odpadní průmysl

CPA  38.11 - Odpad; sběr a přeprava odpadu, jiného než nebezpečného

CPA 38.21 - Příprava k likvidaci a likvidace odpadu, jiného než nebezpečného

CPA 39.00 - Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

 

Zemědělský a potravinářský průmysl:

Sektor zemědělství v Afghánistánu, který je do značné míry subvencován ze zahraničí, zaměstnává až 70 % populace a podílí se 30 % na HDP - přestože pouze  12% z celkové množství půdy je orné a asi 6% je opravdu využíváno. Metody a způsoby obdělávání, zpracování i distribuce plodin jsou  zastaralé kvůli nízkému vzdělání populace a chybí generace lidí, kteří by mohli předávat zkušenosti a know-how.  Potenciál ČR leží v dodávkách zemědělských a zpracovacích strojů a zavádění moderních metod hospodaření.

Železniční, letecká a automobilová doprava:

V Afghánistánu za přispění donorů (především Světové banky a Asijské rozvojové banky) dochází k rozvoji železniční a silniční sítě, letectví a výstavby energetických sítí (plynovody, ropovody, elektrické sítě, atd.) či rozvoji veřejné dopravy ve městech. Afghánská vláda zvažuje rozšíření železniční sítě a propojení Afghánistánu s Turkmenistánem a Tádžikistánem. České firmy mají možnost uplatnit své výrobky a služby v tendrech od Světové banky a afghánských institucí (např. dodávky turbín, generátorů, čerpadel, kolejového materiálu, lokomotiv a vagónů či autobusů či trolejbusů a nákladních vozidel). Většina vojenských základen ISAF v hlavních městech regionů se bude v nadcházejcích letech proměňovat na mezinárodní a národní letiště. Příležitosti pak budou v dodávání přístrojové a radarové techniky, bezpečnostních systémů atp.

Důlní, těžební a ropný sektor:

Afghánistán je nesmírně bohatý na nerostné suroviny (uhlí, měď, ropa, zemní plyn, zlato, železná ruda atd.), důlní průmysl proto patří mezi tahouny ekonomického růstu Afghánistánu. Afghánistán by se mohl stát významným tranzitním bodem spojujícím Střední Asii s Arabským mořem (zvažuje se např. výstavba plynovodu přes Afghánistán). Infrastruktura je plánována a budována s přihlédnutím na lokaci ložisek nerostného bohatství. Pro zahájení těžby budou potřeba zdvihací zařízení, stroje na těžbu a důlní technika, poté stroje na zpracování a úpravu vytěžených surovin, včetně logistické podpory.

Energetický průmysl:

Afghánistán není energeticky soběstačný a musí 2/5 energie dovážet.  Afghánistán proto stojí před nutností budování vlastních energetických zdrojů a přenosových soustav. V energetické oblasti má Afghánistán značný potenciál a to zejména v oblasti budování vodních elektráren a využití alternativních zdrojů energie (sluneční, větrná apod.).

Obranný průmysl:

S odchodem spojeneckých jednotek z Afghánistánu v r. 2016 a s postupnou změnou systému financování ozbrojených složek Afghánistánu lze velmi perspektivně počítat s možnostmi dodávek obranné techniky, výzbroje a výstroje pro armádu a bezpečnostní složky.

Sklářský a keramický průmysl:

České sklo a křišťál má v Afghánistánu tradičně velice dobré jméno. Jedná se o prestižní a do budoucna velice perspektivní sektor. Je velice pravděpodobné, že v rámci budovaní nové infrastruktury a státních institucí se bude zvyšovat poptávka po luxusním zboží ze skla a křišťálu. Důkazem tohoto trendu je použití těchto výrobku v jednom z prezidentských paláců v Kábulu.

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Afghánistán

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Veletrhy a výstavy zabývající se zbožím vyrobených v Afghánistánu se z bezpečnostních důvodů často konají v Turecku, Tádžikistánu, Dubaji či Singapuru. V Kábulu se na jaře každého roku pravidelně uskutečňuje Afghan -Turkish Expo.

Akce

Sektor

Datum

Organizátor

Trade Show "International" Zemědělství 22.-24.3.2017

Ministerstvo zemědělství

First International Exibition of Plastic Industry in Afghanistan Chemický 2.-5.5.2017

ACCI

Sofa and Furniture Specialized International Exhibition Nabytek 8.2.2017 ACCI
Afghan - Turkish Expo Obchod 19.4.2017

ACCI

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: