Andorra: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod ČR – Andorra (v mil. Kč)

 

Obrat

Vývoz

Dovoz

Saldo

2011

49,2

27,2

22,0

5,2

2012

78,0

60,9

17,1

43,8

2013

93,6

77,2

16,4

60,8

2014

69,7

52,7

17,0

35,6

2015

43,8

41,1

2,7

38,4

2016*

8,5

7,8

0,7

7,1

*Údaje za období k 29.3.2016
Zdroj: MPO, ČSÚ

Andorra se v posledních letech pohybuje okolo 150. místa v českém zahraničním obchodu. V roce 2015 byla z hlediska obratu na 164. místě. 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura dovozu z Andorry za r. 2015

Kód zboží 

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

85

Elektrické přístroje pro záznam zvuku, TV obrazu

1 392

95

Hračky, hry a sportovní potřeby

405

84

Reaktory, kotle, přístroje nástroje mechanické

262

54

Umělé hedvábí

185

70

Sklo a skleněné výrobky

168

63

Textilní výrobky

110

39

Plasty a plastové výrobky

83

Komoditní struktura dovozu z Andorry za r. 2014

Kód zboží 

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

85

Elektrické přístroje pro záznam zvuku, TV obrazu

11 408

70

Sklo a skleněné výrobky

2 748

76

Hliníkové výrobky

1 997

84

Reaktory, kotle, přístroje nástroje mechanické

610

95

Hračky, hry a sportovní potřeby

64

73

Výrobky ze železa a oceli

  61

64

Obuv, kamaše a doplňky

38

Komoditní struktura vývozu do Andorry za r. 2015

Kód zboží 

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

62

Oděvy a oděvní doplňky, mimo pletené

13 703

64

Obuv a podobné výrobky

8 402

61

Oděvy a oděvní doplňky pletené

6 091

24

Tabák, tabákové náhražky

3 164

42

Výrobky kožené

2 475

93

Zbraně a střelivo

1 222

90

Optické, chirurgické přístroje

890


Komoditní struktura vývozu do Andorry za r. 2014

Kód zboží 

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

64

Obuv a podobné výrobky

13 544

62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené

12 740

61

Oděvy a oděvní doplňky pletené

8 307

24

Tabák, tabákové náhražky

5 422

73

Výrobky ze železa a oceli

    3 146

42

Kožené, sedlářské výrobky apod.

2 311

85

Elektrické přístroje pro záznam zvuku, TV obrazu

1 506

95

Hračky, hry, sportovní potřeby

1 086

Zdroj: Statistiky ČSÚ
Komoditní struktura česko-andorrské obchodní výměny se meziročně v posledních letech nijak výrazně nemění. Vzhledem ke snaze andorrské vlády modernizovat energetickou síť z pohledu efektivnosti a posílení podílu obnovitelných zdrojů se jako potenciálně zajímavý nový sektor českého vývozu může jevit právě energetika, inovace, technologické novinky a patenty.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

S Andorrou neexistuje zásadní obchodní výměna v oblasti služeb. Andorra nabízí dobrou základnu pro provozování telekomunikačních a počítačových služeb, české firmy ji však dosud nikterak nevyužívají.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle informací ZÚ nefunguje v Andoře žádná joint venture české firmy, ČR v zemi nemá žádné významné  investiční aktivity.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech.

Podepsána 11. června 2013. Dohoda upravuje spolupráci orgánů obou smluvních stran v oblasti daní, umožňuje získání příslušným orgánem veškerých informací potřebných ke stanovení, výběru a vymáhání daní. V návaznosti na splnění ratifikačních procesů na obou stranách je smlouva v platnosti ode dne 5. června 2014.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR nerealizuje v Andoře žádný projekt zahraniční rozvojové spolupráce, ohledně strategie rozvojové spolupráce uplatňované andorrskou vládou viz kapitola 3.3.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: