Andorra: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Madridu (Španělsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

v mil. EUR

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Vývoz

55,4

53,2

74,5

73,7

80,6

13,3

Dovoz

1 148,9

1 085,6

1 128,1

1 175,2

1 168,5

186,7

Obrat

1 204,3

1 138,8

1 202,6

1 248,9

1 249,1

200,0

Saldo

-1 093,5

-1 032,4

-1 053,6

-1 101,5

-1 087,9

-173,4

Zdroj: Departamento de Estadística
*Údaj za období k 13.4.2016

Andorra z důvodů své rozlohy a struktury výroby tradičně vykazuje záporné saldo obchodní bilance: je závislá na dovozu řady produktů a naopak vyváží pouze omezené množství výrobků. Velká část vývozu je navíc reexport.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura zahraničního obchodu – vývoz* (v mil. EUR)

 

2013

2014

2015

Španělsko

41,58

40,86

42,40

Francie

13,84

12,72

15,05

Norsko

1,83

4,25

2,95

Hongkong

2,59

0,39

2,35

Itálie

1,94

1,33

2,31

Čína

0,02

0,47

1,54

Belgie

0,21

0,77

1,31

Velká Británie

 3,38

0,64

0,83

Nizozemsko

0,69

1,06

0,76

Teritoriální struktura zahraničního obchodu – dovoz* (v mil. EUR)

 

2013

2014

2015

Španělsko

 700,09

722,77

742,70

Francie

 186,69

181,82

184,85

Čína

 41,94

48,96

44,57

Německo

 35,28

45,19

36,80

Itálie

 30,15

27,07

24,64

Švýcarsko

 18,13

34,40

19,50

Velká Británie 

 14,71

15,44

15,92

Nizozemsko

 11,30

12,16

8,99

Portugalsko

 10,53

11,21

8,42

*Data dle statistik a metodologie andorrské vlády
Zdroj: http://www.estadistica.ad/serveiestudis/web/index.asp

Španělsko je pro Andorru v obou směrech (vývoz i dovoz) tradičně zásadním obchodním partnerem: obrat přesahuje 60 % celkového obchodu Andorry a meziročně pravidelně mírně stoupá. Kromě Číny tvoří většinu obchodních partnerů Andorry země EU či evropské země (Švýcarsko, Norsko). Francie byla před cca deseti lety z hlediska svého vývozu do Andorry na podobné úrovni jako Španělsko, snižující se tendence se dá zčásti vysvětlit rozhodnutím řady francouzských podniků exportovat do Andorry prostřednictvím svých španělských poboček.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními dovozními artikly jsou oděvní a obuvní výrobky (cca 12 %), potraviny (cca 13 %), paliva (cca 12 %), farmaceutické výrobky (cca 10 %), průmyslová, strojní a přepravní zařízení (cca 15 %), elektromateriál (cca 7 %) a nápoje a tabákové výrobky (cca 8 %).

V exportní rovině se z velké části jedná o reexport dovážených výrobků. Andorra exportuje zejména dopravní služby (cca 24 %), elektroniku (10 %), průmyslová zařízení (15 %), stavební služby a materiál (5 %) a šperky (cca 10,5 %).

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V samotné Andoře neexistují zóny volného obchodu ani investiční parky. Z celního hlediska tvoří Andorra díky dohodě s EU součást unijního prostoru volného obchodu.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Více než 70% přímých zahraničních investic pocházejí ze Španělska a Francie, hlavním cílem investorů je sektor obchodu a služeb. Standard&Poor’s vyhodnocuje vliv zahraničních investic na andorrskou ekonomiku cca podílem 1,2 % HDP. Agentura zároveň vyzdvihuje pozitivní vliv nově uzavřených dohod o výměně informací v daňových otázkách a o zabránění dvojímu zdanění na zahraniční investice zemí, s nimiž Andorra dohody uzavřela. V červenci 2012 schválila andorrská vláda zákon o přímých zahraničních investicích s cílem diverzifikovat ekonomickou základnu země a otevřít andorrský trh investorům.

Andorra má uzavřenu speciální dohodu o investičním režimu s Francií, Španělskem (obě z roku 2003) a Portugalskem (2007). Koncem roku 2015 uzavřela země první plnohodnotnou dohodu o vzájemné ohraně investic, a to se Spojenými arabskými emiráty.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Na základě zákona o investicích z roku 2012 se země otevřela zahraničním investorům a nabízí zajímavější podmínky pro vstup kapitálu, vytvoření firmy apod.

Veškeré informace o investičních pobídkách včetně textu zákona o investicích a dále novinky z této oblasti naleznete na portálu andorrské investiční a obchodní agentury Andorra Business a na portálu vládní agentury pro rozvoj investic a ekonomiky Actua.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: