Angola: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Za potenciálně perspektivní položky v Angole lze považovat relativně široké kategorie spotřebního zboží, potravin i strojů (např. zemědělské stroje vč. malých traktorů), vozidla do obtíženého terénu a náhradní díly, dodávky pro energetiku (vodní elektrárny, rozvody elektřiny) a také pro ropný průmysl, což odpovídá širokému okruhu potřeb, který je v Angole zajišťován prostřednictvím dovozu.

Ze statistik vývozu v posledních letech vyplývá, že se firmám z ČR daří v Angole uplatnit zejména v následujících kategoriích:

  • HS 7304 Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa, oceli – dodávky pro ropný průmysl, který zůstává nosným oborem v Angole i při měnících se podmínkách na trhu 
  • HS 8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap
  • HS 8502 Soustrojí generátorová elektr. měniče rotační – energetické potřeby Angoly s rostoucí populací a ekonomikou vyžadují i do budoucna dodávky odpovídajícího profilu

Příležitostí je i zemědělský a potravinářský průmysl zdecimovaný dlouhodobou občanskou válkou. Obnovení soběstačnosti ve výrobě potravin je prioritou Národní strategie pro potravinovou bezpečnost a výživu. Poskytovány jsou zvýhodněné půjčky a existuje několik vládních programů (včetně podpory rekonstrukce a výstavby zavlažovacích systémů a chladíren a mrazíren), ty se však potýkají s nedostatečným financováním. I přesto sektor zaznamenal v roce 2014 růst ve výši 11,9%.

Česká republika má v Angole velice dobré renomé ze 70. a 80. let, kdy tehdejší Československo v rámci ideologicky podmíněné pomoci technologicky vybavilo několik průmyslových podniků (např. pivovary, celulózka) a dodávalo dopravní prostředky (nákladní auta Tatra), zemědělské stroje a zařízení (traktory Zetor či zavlažovací systémy). V Angole je doposud známé české spotřební zboží jako sklo, pivo a sušené mléko. V Československu a nyní v ČR studovalo či se jinak formovalo přes tisíc Angolanů, kteří jsou dodnes propagátory českého jazyka, výrobků a kultury.

Aktuální sektorové příležitosti pro Angolu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

Pozn. V Angole není Zastupitelský úřad ČR, diplomatické vztahy zajišťuje Velvyslanectví ČR v Pretorii, Jihoafrická republika

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: