Angola: Vztahy země s EU

5. 1. 2018

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Luandě působí Delegace Evropské unie:

Delegation of the European Union in the Republic of Angola
Edifício Rei Katyavala, Porta C1,
Rua da Liga Nacional Africana s/n, Maculusso, Luanda
Tel.: + 244 925 97 83 32/ 934 57 33 43
E-mail: delegation-angola@eeas.europa.eu
Facebook: www.facebook.com/EUDelegationinAngola
Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/angola_en

Velvyslancem Delegace EU v Angole je český představitel p. Tomáš Uličný, který hájí zájmy všech občanů, firem a institucí EU.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Angola je signatářem tzv. Dohody z Cotonou, zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evorpské unie a jejích členských zemí na jedné straně a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) na straně druhé.

V r. 2012 EU a Angola podepsaly dokument Joint Way Forward.

I přesto, že Angola je čtvrtým největším obchodním partnerem EU v subsaharské Africe, neúčastnila se vyjednávání o EPA (Economic Partnership Agreement), která byla se členy SADC dojednána v červenci 2014 a začala být předběžně prováděna v říjnu 2016. Díky inciativě EBA (Everything But Arms) se angolské výrobky těší volnému přístupu na trh EU.

Země oznámila záměr vstoupit v 2017 do zóny volného obchodu SADC, tento termín se však posunul na rok 2018 a není dosud známé konkrétní datum.

Hlavní obchodním partnerem Angoly v EU je Portugalsko (celkově je druhým největším dovozcem do Angoly, po Číně) a je následováno Španělskem, Belgií, Itálií, Francií, Holandskem a Neměckem. Celkově je EU nejvýznamnějším angolským dovozním trhem a druhým nejvýznamnějším vývozním trhem Angoly.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na základě Dohody z Cotonu je Angola příjemcem rozvojové pomoci EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (EDF). V rámci 10. EDF bylo na projekty v Angole vyčleněno 214 mil. EUR, v rámci 11. EDF to bude 210 mil. EUR na následující tři prioritní sektory: a) učňovské a vyšší školství, b) udržitelné zemědělství, c) voda a hygiena. Angola se také účastní evropských programů Horizon 2020 (výzkum a inovace, 2014–2020) a Erasmus+ (vzdělávání, výcvik, kultura, mládež a sport).

Také české firmy se mohou zapojovat do realizace projektů financovaných z EDF. Přístup k tendrům na webových stránkách: Delegace EU v Luandě a stránkách EU k zahraniční pomoci ve všech zemích světa.

Více informací (v češtině): Portál Businessinfo a Platforma podnikatelů pro rozvojovou spolupráci.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: