Angola: Vztahy země s EU

21. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Luandě působí Delegace Evropské unie:

Delegation of the European Union in the Republic of Angola
Edifício Rei Katyavala, Porta C1,
Rua da Liga Nacional Africana s/n, Maculusso, Luanda
Tel.: + 244 925 97 83 32/ 934 57 33 43
E-mail: delegation-angola@eeas.europa.eu
Facebook: www.facebook.com/EUDelegationinAngola
Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/angola_en

Velvyslancem Delegace EU v Angole je český představitel p. Tomáš Uličný, který hájí zájmy všech občanů, firem a institucí EU.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Angola je signatářem tzv. Dohody z Cotonou, zastřešující obchodní, rozvojovou a politickou spolupráci Evorpské unie a jejích členských zemí na jedné straně a zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) na straně druhé.

EU je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem Angoly a z pohledu dovozů do Angoly je EU dokonce největším dovozcem (největší podíl mají dovozy z Portugalska). Naopak Angola je pro EU 54. největším obchodním partnerem.

Díky inciativě EBA (Everything But Arms) se angolské výrobky těší volnému přístupu na trh EU. Nicméně se zatím Angola nepřipojila k dohodě EPA (Dohoda o ekonomickém partnerství), která byla uzavřena mezi EU a vybranými členy společenství zemí jižní Afriky - SADC. EPA byla dojednána v červenci 2014 a začala být předběžně prováděna v říjnu 2016. Angola má možnost se k dohodě připojit do budoucna.

Země oznámila záměr vstoupit v 2017 do zóny volného obchodu SADC, tento termín se však posunul až na rok 2020. 

Hlavní obchodním partnerem Angoly v EU je Portugalsko (celkově je druhým největším dovozcem do Angoly, po Číně) a je následováno Španělskem, Belgií, Itálií, Francií, Holandskem a Neměckem. 

Celková hodnota vývozů EU do Angoly byla v roce 2017 ve výši 3,9 mld. EUR a hodnota angolských dovozů do EU 2,33 mld. EUR.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Na základě Dohody z Cotonu je Angola příjemcem rozvojové pomoci EU prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (EDF).

Strategie dvoustranné spolupráce mezi EU a Angola má za cíl pomáhat rozvíjet ekonomiku, přispívat v boji proti chudobě a dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí posilováním institucí a vzděláváním svých obyvatelů. 

EU je v současné době největším poskytovatelem rozvojové pomoci pro Angolu v rámci programu EDF:

2008-2013 - 214 milionů EUR do správy veřejných věcí, lidského, sociálního rozvoje a rozvoje venkova. Další podporované oblasti: nevládní agentury, voda a hygiena, soukromý sektor, regionální integrace, řízení biodiverzity.
2014-2020 - 210 milionů EUR do odborné přípravy a vysokoškolského vzdělávání, udržitelného zemědělství, vody a kanalizace.

Vzhledem k tomu, že je Angola členem seskupení zemí SADC, vztahuje se na ni také regionální indikativní program zaměřený na tyto oblasti:

  • mír, bezpečnost a regionální stabilita
  • regionální hospodářská integrace
  • řízení přírodních zdrojů

Země může rovněž využívat speciální prostředky na rozvoj regionální infrastruktury (součást financování společných projektů) a dalších regionálních aktivit, například v oblasti migrace, ochrany volně žijících živočichů a planých rostlin, správa říčních a vodních toků, udržitelný rybolov (včetně vnitrozemských vod) a námořní bezpečnost.

Angola se také účastní evropských programů Horizon 2020 (výzkum a inovace, 2014–2020) a Erasmus+ (vzdělávání, výcvik, kultura, mládež a sport).

České firmy se mohou zapojovat do realizace projektů financovaných z EDF. Přístup k tendrům na webových stránkách: Delegace EU v Luandě a stránkách EU k zahraniční pomoci ve všech zemích světa.

Více informací (v češtině): Portál Businessinfo a Platforma podnikatelů pro rozvojovou spolupráci.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: