Angola: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Angolská republika (Angola, port. República de Angola)

Hlava státu: prezident José Eduardo dos Santos (od 21. září 1979), prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a předsedou hlavní politické strany MPLA.

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále www.governo.gov.ao nebo např. také na stránkách angolského velvyslanectví ve Washingtonu.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

  • Rozloha: 1 246 700 km2
  • Počet obyvatel: cca 24,4 mil. (2014)
  • Hustota obyv. na km2: 14,8 ob.
  • Průměrný roční přírůstek obyv.: 2,2 %.
  • Přes 36 % obyvatelstva žije v chudobě.

Národnostní složení: Bantuské kmeny a národnosti, z toho nejpočetnější Ovimbundu (cca 37 % obyvatelstva) a Kimbundu (cca 25 %), dále Bakongo (cca 13 %), Chokwe, Lunda, Ganguela, Nhaneca-Humbe, Ambo, Herero, Xindunga, míšenci (cca 2 %) a běloši, především Portugalci (1 %).

Náboženství:

  • křesťané: až 80 %, byť ne všichni náboženství praktikují; více než polovina z nich jsou katolíci, ostatní angolští křesťané se hlásí k některému z protestantských směrů, množí se tzv. letniční (Pentacostal) církve
  • tradiční animisté: v „čisté“ podobě jen okrajově a spíše ve venkovských oblastech
  • ostatní: roste počet obyvatel vyznávajících islám (cca 2 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.


 

2012

2013

2014

2015

HDP/obyv. (USD, běžné ceny, dle MMF)

5 018

5 245

5 272,6

4 061,8

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

115

124

128,5

102

HDP růst (%)

5

6,8

4,2

3

Inflace (%, dle MMF)

10

8,7

7,3

9,7

Zdroj: MMF, databáze WEO říjen 2015

Hospodářství země je závislé na těžbě ropy, která stanoví cca 1/3 HDP a více než 95 % exportu. Z důvodu poklesu cen ropy na světových trzích se země potýká s vážným propadem příjmů a je nucena omezovat výdaje a investice. I přes propad importu (o 33 % ve třetím čtvrtletí 2015) země čelí negativní obchodní bilanci. Počátkem ledna 2016 byly zrušeny dotace na dodávky vody a elektřiny a pohonné hmoty. Benzín zdražil o 28 % a nafta o 44 %.  I přesto, že počátkem roku 2015 centrální banka přistoupila k devaluaci národní měny o 15 %, cizí měna je těžce dostupná a rozdíl mezi oficiálním směnným kursem vůči dolaru a černým trhem je zhruba dvojnásobný.

Klíčové pro další rozvoj angolské ekonomiky jsou zahraniční investice. S ohledem na poměrně protekcionistickou politiku vlády jsou však soustředěny do ropného a stavebního sektoru a mají jen malý dopad na tvorbu pracovních míst. Podnikatelské prostředí není příliš příznivé z důvodu rozsáhlé korupce, nepotismu, neefektivních státních institucí a nedostatečné infrastruktury a v brzké době nelze čekat jeho podstatnější zlepšení a pravděpodobnější je naopak další zhoršování ekonomické situace země.

Země trpí vysokou nezaměstnaností (26 %), zejména mezi mládeží, chudobou, jíž je zasažena více než třetina populace a vysokou nerovností příjmů (Gini koeficient 55,3). Angola také stále nepřekonala důsledky téměř 30 let trvající občanské války, která vedla ke zničení infrastruktury a masivní migraci z venkovských oblastí do měst. Vláda s cílem urychlit obnovu země schválila řadu daňových úlev a zvláštních ekonomických zón. Národní rozvojový plán pro období 2013-2017 jako priority stanoví diverzifikaci ekonomiky, podporu soukromého podnikání a podporu exportu. Kromě zpracování ropy a rozvoje těžkého průmyslu klade důraz na potravinářský a zpracovatelský průmysl a rozvoj zdravotnictví, energetiky, vodohospodářství a služeb.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

Příjmy

5 053,0

4 848,5

4 322,8

3 057,8

Výdaje

4 548,8

4 888,7

4 642,4

3 614,0

Saldo

504,2

-40,2

-319,6

-556,2

Hrubá zadluženost

3 560,0

4 214,0

4 801,0

5 671,85

Hrubá zadluženost jako % HDP

29,6

35

38

47,5

Údaje v mld. kwanza
Zdroj: MMF, databáze WEO říjen 2015 (data za 2014 a 2015 jsou odhady; saldo vypočteno)

V únoru 2015 angolský parlament schválil revidovaný rozpočet odrážející slabší ekonomický výhled po výrazném poklesu cen ropy. Vládní výdaje mají být sníženy o 25 % ve srovnání s r. 2014, přičemž ve výdajích za zboží a služby má dojít k 50 % škrtu, zatímco platy ve státní sféře zůstávají na stejné úrovni jako v předchozím roce. Plánovaný deficit rozpočtu má dosáhnout 7 % HDP. Rozpočet na rok 2016 předpokládá další omezování výdajů.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

Běžný účet (mld. USD)

13,85

8,35

-1

-6,7

jako % HDP

12

6,7

0,85

-6,35

Zdroj: MMF, databáze WEO 2015 (odhady 2014, 2015)

Platební bilance Angoly do r. 2013 je k dispozici zde (staženo ze stránek angolské centrální banky)

Devizové rezervy 31,6 mld. USD (2013), z toho zlato: 0. (Zdroj: Angolská centrální banka) Začátkem r. 2016 devizové rezervy Angoly pokrývají 6,7 měsíců importních potřeb země a představují 23,4 mld USD.

Investiční pozice: FDI Angoly v zahraničí 15921 mil. USD, zahraniční FDI v Angole 23978 mil. USD (2013). Zdroj: Angolská centrální banka

Mezinárodní ratingové agentury v průběhu roku buďto snížily hodnocení Angoly (Fitch na B+ v září), nebo změnily svůj výhled na negativní (S&P v srpnu a Moody´s v říjnu).

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor prodělal v posledních letech velké změny. Zvýšil se počet komerčních bank i nabízených služeb. Do bankovnictví přišlo mnoho zahraničního kapitálu, především z Portugalska.

Centrální bankou je Banco Nacional de Angola, která nevykonává komerční aktivity a soustředí se na svou emisní a regulační funkci. Nejrozšířenější síť poboček v zemi mají státní Banco de Poupança e Crédito, Banco de Comércio e Indústria (dceřinná banka státního Sonangolu) a soukromá Banco Africano de Investimentos. Mezi portugalské komerční banky, které v Angole otevřely své pobočky, patří Banco de Fomento Angola, Banco Totta e Açores a Banco Comercial Português.

Stát má v Angole podíly v 5 velkých bankách v zemi (přímo či nepřímo, např. nověji při restrukturalizaci BESA prostřednictvím ropné společnosti Sonagol)

Adresy významnějších bank v zemi:

Hlavní pojišťovací společnosti jsou státní  ENSA a společnost AAA, která je dceřinnou firmou Sonangolu:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Výběr daní v Angole představuje výzvu, kdy se kromě těžby ropy a diamantů daří podchytit jen menší část ekonomických aktivit. V r. 2010 byl zahájen program revize daňového systému (tzv. PERT), který vedl k úpravám kolkových poplatků, spotřebních daní a daní z nemovitostí. 

Maximální sazba progresivní daně z příjmu fyzických osob je 17 %. Právnické osoby jsou zdaněny sazbou 35 % (pro residentní společnosti daňový základ zahrnuje celosvětové příjmy, pro pobočky zahraničních firem jen příjmy z Angoly). V zemědělství je sazba daně pro právnické osoby snížena na 20 % a v oboru vybraných technických a stavebních služeb na 5,25 % a 3,5 %. Daň z divident je 10 % a daň z úroků 15 %. 

Daň z přidané hodnoty není zatím zavedena.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: