Angola: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

5. 1. 2018

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Angolská republika (Angola, port. República de Angola)

Hlava státu: prezident João Manuel Gonçalves Lourenço (od 26. září 2017), prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil. Předsedou hlavní politické strany MPLA zůstal bývalý prezident José Eduardo dos Santos.

 Viceprezident: Bornito de Sousa Baltazar Diogo

 Státní ministr pro ekonomický a sociální rozvoj (Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social): Manuel José Nunes Júnior

Státní ministr  a vedoucí bezpečnostního úřadu prezidenta republiky (Ministro de Estado e Chefe da Casa de Seguridad do Presidente da República): Pedro Sebastião 

Státní ministr a vedoucí prezidentské kanceláře (Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República): Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso

 Vedoucí rady ministrů (Secretária do Conselho de Ministros): Ana Maria de Sousa e Silva

 S nově zvoleným prezidentem došlo ke sloučení některých ministerstev, která však na oficiálních stránkách neprovedla příslušné změny.  Jednotlivá ministerstva (celkem 27) a jejich vedení je následují:

 • Ministerstvo zahraničních věcí (Ministerio das Relações Exteriores) - http://www.mirex.gov.ao/
  Ministr: Manuel Domingos Augusto
 • Ministerstvo financí (Ministério das Finaças) - http://www.minfin.gov.ao
  Ministryně: Augusto Archer de Sousa Manugueira
 • Ministerstvo vnitra (Ministério do Interior) - http://www.minint.gov.ao/
  Ministr: Ângelo de Barros da Veiga Tavares
 • Ministerstvo národní obrany (Ministério da Defesa Nacional) - http://www.minden.gov.ao/
  Ministr: Salvino de Jesus Sequeira
 • Ministerstvo obchodu (Ministério do Comércio) - http://www.minco.gov.ao/
  Ministr: Jofre Van-Dúnem Júnior
 • Ministerstvo zemědělství a lesnictví (Ministério da Agricultura e Forestas) - http://www.minagri.gov.ao/
  Ministr: Marcos Alexandre Nhunga
 • Ministerstvo průmyslu (Ministério da Indústria) – http://www.mind.gov.ao/
  Ministryně: Bernarda Gonçalves Martins Henriques da Silva
 • Ministerstvo energetiky a vod (Ministério da Energia e Águas) - http://www.minea.gov.ao/
  Ministr: João Baptista Borges
 • Ministerstvo pro nerostné suroviny a ropu (Ministério de Recursos Minerais e Petróleos) - http://www.minpet.gov.ao/
  Ministr: Diamantino Pedro Azevedo
 • Ministerstvo dopravy (Ministério dos Transportes) - http://www.mintrans.gov.ao/
  Ministr: Augusto da Silva Tomás
 • Ministerstvo výstavby a veřejných prací (Ministério da Construção e Obras Públicas) - http://www.mincons.gov.ao/
  Ministr: Manuel Tavares de Almeida
 • Ministerstvo hospodářství a plánování (Ministério da Economia e Planeamento) - http://www.minec.gov.ao/
  Ministr: Pedro Luís da Fonseca
 • Ministerstvo pro mládež a sport (Ministério da Juventude e Desportos) - http://www.minjud.gov.ao/
  Ministryně: Ana Paula Sacramento Neto
 • Ministerstvo zdravotnictví (Ministério da Saúde) - http://www.minsa.gov.ao/
  Ministryně: Sílvia Paula Valentim Lutucuta
 • Ministerstvo pro rybolov a moře (Ministério das Pescas e do Mar) - http://www.minpescas.gov.ao/
  Ministryně: Victória Francisco Lopes Cristóvão de Barros Neto
 • Ministerstvo pro územní plánování a bydlení (Ministério de Ordenamento do Território e Habitação) - http://www.minuha.gov.ao/
  Ministryně: Ana Paula Chantre Luna de Carvalho
 • Ministerstvo územní správy a státní reformy (Ministério da Administraçã do Território e Reforma do Estado) - http://www.mat.gov.ao/
  Ministr: Adão Francisco Correia de Almeida
 • Ministerstvo pro veřejnou správu, práci a sociální zabezpečení (Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social) – http://www.maptss.gov.ao/
  Ministr: Jesus Faria Maiato
 • Ministerstvo pro sociální komunikaci (Ministério da Comunicação Social) – http://www.mcs.gov.ao/
  Ministr: Aníbal João da Silva Melo
 • Ministerstvo kultury (Ministério da Cultura) - http://www.mincult.gov.ao/
  Ministryně: Carolina Cerqueira
 • Ministerstvo školství (Ministério da Educação) - http://www.med.gov.ao/ 
  Ministryně: Maria Cândida Pereira Teixeira
 • Ministerstvo pro sociální opatření, rodinu a ženské otázky (Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher) - http://www.minfamu.gov.ao/
  Ministryně: Victoria Francisco Correia Conceição
 • Ministerstvo pro hotely a cestovní ruch (Ministério da Hotelaria e Turismo) - http://www.minhotur.gov.ao/
  Ministryně: Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança
 • Ministerstvo telekomunikací a informačních technologií (Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação) - http://www.mtti.gov.ao/
  Ministr: José Carvalho da Rocha
 • Ministerstvo životního prostředí (Ministério do Ambiente) - http://www.minamb.gov.ao/
  Ministryně: Paula Cristina Francisco Coelho
 • Ministerstvo vysokoškolského vzdělávání, vědu, technologii a inovace (Ministério Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação) - http://www.mes.gov.ao/
  Ministryně: Maria do Rosário Bragança Sambo
 • Ministerstvo bývalých bojovníků a veteránů vlasti (Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria) - http://www.macvp.gov.ao/
  Ministr: João Ernesto dos Santos "Liberdade"

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Rozloha: 1 246 700 km2
 • Počet obyvatel: cca 28,8 mil. (2016)
 • Hustota obyv. na km2: 14,8 ob.
 • Průměrný roční přírůstek obyv.: 2,2 %
 • Přes 36 % obyvatelstva žije v chudobě
 • Hlavní město: Luanda (4,5 mil. obyvatel)
 • Další velká města: Lubango (1,01 mil. obyv.), Huambo (0,9 mil. obyv.), Lobito (0,73 mil. obyv.), Benguela (0,47 mil. obyv.)

 Angola získala nezávislost v roce 1975 na Portugalsku a následovala občanská válka, která skončila v roce 2002. Od té doby je v zemi mír.

 Národnostní složení: Bantuské kmeny a národnosti, z toho nejpočetnější Ovimbundu (cca 37 % obyvatelstva) a Kimbundu (cca 25 %), dále Bakongo (cca 13 %), Chokwe, Lunda, Ganguela, Nhaneca-Humbe, Ambo, Herero, Xindunga, míšenci (cca 2 %) a běloši, především Portugalci (1 %).

 Náboženství:

 • křesťané: až 80 %, byť ne všichni náboženství praktikují; více než polovina z nich jsou katolíci, ostatní angolští křesťané se hlásí k některému z protestantských směrů, množí se tzv. letniční (Pentacostal) církve
 • tradiční animisté: v „čisté“ podobě jen okrajově a spíše ve venkovských oblastech
 • ostatní: roste počet obyvatel vyznávajících islám (cca 2 %)

Oficiálním jazykem Angoly je portugalština.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017* 

2018*

HDP/obyv. (v tis. USD, běžné ceny, dle MMF)

4,74

4,99 4,92

3,88

 3,48

 4,4

4,76

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

115,3

124,9

126,8

102,96 95,34

 124,03

138,24

HDP růst (%)

5,2

6,8

4,8

3,0

- 0,7

 1,5

2,6

Inflace (%, dle MMF)

10,3

8,8

7,3

10,3

41,9

23,4

20,6

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017; 2017* - předpokládaný vývoj

 Hospodářství země je závislé na těžbě ropy, která stanoví cca 50 % HDP, 70 % příjmů a přes 90 % exportu. Z důvodu poklesu cen ropy na světových trzích se země potýká s vážným propadem příjmů a je nucena omezovat výdaje a investice. I přes propad importu (o 30 % v roce 2016) země čelí negativní obchodní bilanci. Na začátku ledna 2016 byly zrušeny dotace na dodávky vody a elektřiny a pohonné hmoty. Benzín zdražil o 28 % a nafta o 44 %. Národní měna kwanza byla výrazně devalvována ze strany angolské centrální banky na aktuálních 184.497 Kwanza/EUR a 165.098 Kwanza/USD (stav k 1/2018). Pro porovnání v polovině roku 2015 byl směnný kurz ve výši 97,5 Kwanza/USD. Obecně dolary a eura jsou těžko dostupné a rozdíl mezi oficiálním kurzem a černým trhem je až dvojnásobný.

Celková hodnota HDP se v roce 2017 vyšplhala na 124,03 mld. USD a udržela tak Angolu na pozici třetí největší ekonomiky subsaharské Afriky. Hlavním impulsem mírného oživení ekonomiky byly vládní výdaje, zvýšení exportu (i mírně navýšené ceně ropy v roce 2017) a také větší spotřeba domácností. Investice mimo ropný průmysl byly během roku spíše omezené, i když byly schválené nové projekty na těžbu zlata, železa, mědi, diamantů, fosfátů, mramoru a žuly, které by měly být odstartované v roce 2018. Zahraniční investice byly a budou i nadále omezovány nedostatkem nezbytných reforem, vysokou úrovní byrokracie, slabým lidským kapitálem, špatnou regulací a vysokou mírou korupce.

Vysoká zůstává nadále míra inflace, která se během roku 2017 vyšplhala na úroveň 23,4 %. Oproti roku 2016 představovala sice snížení ze 41,9 %, ale i tak je její výše příliš vysoká a centrální banka se snaží najít nejlepší cestu jak podpořit ekonomický růst a současně omezit další nárůst inflace. Míra zadlužení země se v roce 2017 mírně snížila ze 75,8 % na 65,1 % HDP a fiskální deficit dosáhl 7 %. Možnost dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu je zatím omezená a vláda bude hledat finanční prostředky na nejdůležitější projekty v energetice a infrastruktuře zejména u čínských společností a pak také u západoevropských bank či mezinárodních institucí.

Závislost ekonomiky na ropě má omezit vládní priorita postupné diverzifikace ekonomiky se zaměřením na rozvoj zemědělství, potravinářství, těžební průmysl, energetiku, cestovní ruch a infrastrukturu. S novým prezidentem Joao Lorencem toto nastavení zůstavá stejné s tím, že mimo dané sektorové priority má za cíl odstranit korupci, omezit moc drženou v rukách omezené skupiny osob, pomoci nastartovat ekonomiku a vyřešit problém s nedostatkem zahraniční měny, která tak omezuje možnosti místních podnikatelů a investorů. I když se zdálo, že nový prezident nepřinese mnoho změn, již razantním zásahem do vedení silových složek a hlavních státních firem velmi překvapil. Nyní je postaven před úkol znovu nastartovat ekonomiku, což však bude úkol náročnější. V následujícím období se ukáže, jak velký vliv bude mít v této oblasti.

Nový Národní rozvojový plán 2018-2020 by měl být uveřejněn na začátku roku 2018 a do té doby se budou politiky řídit půlročním plánem (Plano Intercalar), který vláda schválila v listopadu 2017. Plano Intercalar má za cíl zvýšit úsilí o dosažení fiskální konsolidace, zavedení větší pružnosti směnných kurzů, zlepšení fungování státní správy, zlepšit podnikatelské prostředí s cílem podpořit rychlejší a inkluzivní ekonomický růst a ekonomickou diverzifikaci.

V rámci hodnocení Doing Business 2018 se Angola zlepšila o 7 pozic a umístila se tak na 175. místě. Oproti předchozímu roku zlepšila přístup k elektřině vylepšením elektrických rozvodů v hlavním městě Luandě, zjednodušením procesu získání stavebních povolení a zmodernizováním infrastruktury v přístavu Luandy.

Zajímavostí v roce 2017 byla srpnová inaugurace zavedení prvního optického kabelu propojujícího Latinskou Ameriku s Afrikou přes Angolu do Brazílie. Tento kabel spravuje angolská společnost Angola Cables. Vedle zavedení kabelu Angola v prosinci 2017 spustila na oběžnou dráhu svůj první komunikační satelit - AngoSat1, který však po jeho vypuštění zaznamenal problémy, které jak se zdá, byly vyřešeny. Díky danému satelitu bude mít Angola kvalitnější telekomunikační služby a současně ji umožní realizovat telemedicínu.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Příjmy

5 053,0

4 848,5

4 322,8

3 057,8

 3 370,8

Výdaje

4 548,8

4 888,7

4 642,4

3 614,0

 3 718,7

Saldo

504,2

-40,2

-319,6

-556,2

 -347,9

Hrubá zadluženost

3 560,0

3 963,4

5 067,35

8 062,9

 11 267,7

Hrubá zadluženost jako % HDP

29,6

35

40,6

65,4

 75,82

Údaje v mld. kwanza
Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (data za 2016 jsou odhady; saldo vypočteno)

Rozpočet na rok 2017 se zaměřuje jednak na sociální výdaje, tak i na veřejné investiční projekty zaměřené na obnovu infrastruktury po několika dekádách občanské války. Také zahrnuje jednorázový výdaj spojený s volbami do poslanecké sněmovny, které se budou konat v srpnu 2017. Odhad deficitu státního rozpočtu  2017 byly na úrovni 5,9 % HDP a vychází z ceny ropy 46 USD/barel. Nicméně kvůli tlaku na zvýšení mezd státním úředníkům o 15 % a nedostatečné investiční podpoře ze strany státní ropné společnosti Sonangol se očekává, že bude deficit státního rozpočtu mnohem vyšší.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Běžný účet (mld. USD)

13,85

8,35

-3,75

-10,273

 -4,166

 z toho zboží bilance

47,39

41,92

30,59

 12,49

-

 z toho služby bilance

-21,36

-21,75

-23,28

-16,02

 -

 z toho primární příjmy bilance

-10,42

-9,9

-8,85

-5,91

 -

 z toho sekundární příjmy bilance

-1,76

-2,12

-2,21

-0,83

 -

Kapitálový a finanční účet

-7,28

-9,02

-0,48

 6,93

 -

Zdroj:  Angolská centrální banka, www.bna.ao (odhady 2016)

 

Devizové rezervy 23,89 mld. USD (k březnu 2017), z toho zlato: 717,8 mil. USD. (Zdroj: Angolská centrální banka, www.bna.ao). Současná hodnota devizových rezerv pokryje osmi měsíční dovoz do Angoly. 

Investiční pozice: FDI Angoly v zahraničí 21 220,9 mil. USD, zahraniční FDI v Angole 35 181,9 mil. USD (2015). Zdroj: Angolská centrální banka

Mezinárodní ratingové agentury v průběhu roku 2016 a 2017 snížily hodnocení Angoly - Fitch na B- v březnu 2017, S&P v srpnu 2016 na B negativní, a Moody´s v dubnu 2016 na B1 negativní).

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor prodělal v posledních letech velké změny. Zvýšil se počet komerčních bank i nabízených služeb. Do bankovnictví přišlo mnoho zahraničního kapitálu, především z Portugalska.

Centrální bankou je Banco Nacional de Angola (BNA), která nevykonává komerční aktivity a soustředí se na svou emisní a regulační funkci. Nejrozšířenější síť poboček v zemi mají státní Banco de Poupança e Crédito, Banco de Comércio e Indústria (BCI, dceřinná banka státního Sonangolu) a soukromá Banco Angolano de Investimentos (BAI). Mezi portugalské komerční banky, které v Angole otevřely své pobočky, patří např. Banco de Fomento Angola.

Stát má v Angole podíly v 5 velkých bankách v zemi (přímo či nepřímo, např. nověji při restrukturalizaci BESA prostřednictvím ropné společnosti Sonagol)

Adresy významnějších bank v zemi:

Hlavní pojišťovací společnosti jsou státní  ENSA a společnost AAA, která je dceřinnou firmou Sonangolu:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Výběr daní v Angole představuje výzvu, kdy se kromě těžby ropy a diamantů daří podchytit jen menší část ekonomických aktivit. V r. 2010 byl zahájen program revize daňového systému (tzv. PERT), který vedl k úpravám kolkových poplatků, spotřebních daní a daní z nemovitostí. 

Maximální sazba progresivní daně z příjmu fyzických osob je 17 %. Právnické osoby jsou zdaněny sazbou 30 % (pro residentní společnosti daňový základ zahrnuje celosvětové příjmy, pro pobočky zahraničních firem jen příjmy z Angoly). V zemědělství je sazba daně pro právnické osoby snížena na 15 % a v oboru vybraných technických a stavebních služeb na 5,25 % a 3,5 %. Daň z divident je 10 % a daň z úroků 15 %. 

 Přehled daní:

 • Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho - daň z příjmů fyzických osob - 0% – 17%
 • Imposto Industrial - daň z příjmů obchodní a průmyslové činnosti - 30%, daň z příjmů zemědělské,akvakultury, chování drůbeže, dobytku, rybářství a lesnictví - 15 %
 • Imposto sobre Aplicação de Capitais - daň příjmů kapitálového majetku - 5%, 10%, 15%
 • Imposto de Consumo - daň ze zboží a služb - 10%
 • Imposto Predial Urbano - daň z nájmu budov a dále budov, které se nepronajímají - u pronajatých budov je sazba 25 % z 60 % skutečně zaplacených nájemních smluv, tedy ve skutečnosti 15% z hodnoty nájemného. U nepronajatých budov se platí 0,5 % z hodnoty nad 5 mil. kwanza
 • Imposto de Sisa - daň z dlouhodobého pronájmu (nad 20 let), prodeje nemovitého majetku, věcné příspěvky do základního kapitálu společnosti - 2 %
 • Imposto de celo - kolkovné
 • Imposto sobre Sucessoes e Doacoes - daň z převodu nemovitostí a cenných papírů - 10 %, 15 %, 20 %, 30 %

 Více informací k daním (v portugalštině) na stránkách angolského ministerstva financí viz odkaz

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: