Angola: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

 

 

 

 

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Angolská republika (Angola, port. República de Angola)

Hlava státu: prezident José Eduardo dos Santos (od 21. září 1979), prezident je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil a předsedou hlavní politické strany MPLA.

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portále www.governo.gov.ao nebo např. také na stránkách angolského velvyslanectví ve Washingtonu.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Rozloha: 1 246 700 km2
 • Počet obyvatel: cca 25,8 mil. (2015)
 • Hustota obyv. na km2: 14,8 ob.
 • Průměrný roční přírůstek obyv.: 2,2 %.
 • Přes 36 % obyvatelstva žije v chudobě.

Národnostní složení: Bantuské kmeny a národnosti, z toho nejpočetnější Ovimbundu (cca 37 % obyvatelstva) a Kimbundu (cca 25 %), dále Bakongo (cca 13 %), Chokwe, Lunda, Ganguela, Nhaneca-Humbe, Ambo, Herero, Xindunga, míšenci (cca 2 %) a běloši, především Portugalci (1 %).

 

Náboženství:

 • křesťané: až 80 %, byť ne všichni náboženství praktikují; více než polovina z nich jsou katolíci, ostatní angolští křesťané se hlásí k některému z protestantských směrů, množí se tzv. letniční (Pentacostal) církve
 • tradiční animisté: v „čisté“ podobě jen okrajově a spíše ve venkovských oblastech
 • ostatní: roste počet obyvatel vyznávajících islám (cca 2 %)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017* 

HDP/obyv. (USD, běžné ceny, dle MMF)

4744,9

4998,9

4 915,9

3 876,2

 3 360,4

 3630,7

HDP (mld. USD, běžné ceny, dle MMF)

115,3

124,9

126,8

103

 91,9

 102,3

HDP růst (%)

5,2

6,8

4,8

3,0

 0,0

 1,3

Inflace (%, dle MMF)

10,3

8,8

7,3

10,3

 32,4

 27,0

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017; 2017* - předpokládaný vývoj

 Hospodářství země je závislé na těžbě ropy, která stanoví cca 1/3 HDP a více než 95 % exportu. Z důvodu poklesu cen ropy na světových trzích se země potýká s vážným propadem příjmů a je nucena omezovat výdaje a investice. I přes propad importu (o 30 % v roce 2016) země čelí negativní obchodní bilanci. Na začátku ledna 2016 byly zrušeny dotace na dodávky vody a elektřiny a pohonné hmoty. Benzín zdražil o 28 % a nafta o 44 %. Národní měna byla výrazně devalvována ze strany angolské centrální banky na aktuálních 166,7 Kwanza/USD (stav k 5/2017). Pro porovnání v polovině roku 2015 byl směnný kurz ve výši 97,5 Kwanza/USD. Obecně dolary a eura jsou těžko dostupné a rozdíl mezi oficiálním kurzem a černým trhem je až dvojnásobný.

Klíčové pro další rozvoj angolské ekonomiky jsou zahraniční investice. S ohledem na poměrně protekcionistickou politiku vlády jsou však soustředěny do ropného a stavebního sektoru a mají jen malý dopad na tvorbu pracovních míst. Podnikatelské prostředí není příliš příznivé z důvodu rozsáhlé korupce, nepotismu, neefektivních státních institucí a nedostatečné infrastruktury a v brzké době nelze čekat jeho podstatnější zlepšení a pravděpodobnější je naopak další zhoršování ekonomické situace země.

Země trpí vysokou nezaměstnaností (26 %), zejména mezi mládeží, chudobou, jíž je zasažena více než třetina populace a vysokou nerovností příjmů (Gini koeficient 55,3). Angola také stále nepřekonala důsledky téměř 30 let trvající občanské války, která vedla ke zničení infrastruktury a masivní migraci z venkovských oblastí do měst. Vláda s cílem urychlit obnovu země schválila řadu daňových úlev a zvláštních ekonomických zón. Národní rozvojový plán pro období 2013-2017 jako priority stanoví diverzifikaci ekonomiky, podporu soukromého podnikání a podporu exportu. Kromě zpracování ropy a rozvoje těžkého průmyslu klade důraz na potravinářský a zpracovatelský průmysl a rozvoj zdravotnictví, energetiky, vodohospodářství a služeb.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016 

Příjmy

5 053,0

4 848,5

4 322,8

3 057,8

 3 370,8

Výdaje

4 548,8

4 888,7

4 642,4

3 614,0

 3 718,7

Saldo

504,2

-40,2

-319,6

-556,2

 -347,9

Hrubá zadluženost

3 560,0

3 963,4

5 067,35

8 062,9

 11 267,7

Hrubá zadluženost jako % HDP

29,6

35

40,6

65,4

 71,8

Údaje v mld. kwanza
Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (data za 2016 jsou odhady; saldo vypočteno)

Rozpočet na rok 2017 se zaměřuje jednak na sociální výdaje, tak i na veřejné investiční projekty zaměřené na obnovu infrastruktury po několika dekádách občanské války. Také zahrnuje jednorázový výdaj spojený s volbami do poslanecké sněmovny, které se budou konat v srpnu 2017. Odhad deficitu státního rozpočtu  2017 byly na úrovni 5,9 % HDP a vychází z ceny ropy 46 USD/barel. Nicméně kvůli tlaku na zvýšení mezd státním úředníkům o 15 % a nedostatečné investiční podpoře ze strany státní ropné společnosti Sonangol se očekává, že bude deficit státního rozpočtu mnohem vyšší.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Běžný účet (mld. USD)

13,85

8,35

-3,75

-10,273

 -4,166

 z toho zboží bilance

47,39

41,92

30,59

 12,49

-

 z toho služby bilance

-21,36

-21,75

-23,28

-16,02

 -

 z toho primární příjmy bilance

-10,42

-9,9

-8,85

-5,91

 -

 z toho sekundární příjmy bilance

-1,76

-2,12

-2,21

-0,83

 -

Kapitálový a finanční účet

-7,28

-9,02

-0,48

 6,93

 -

Zdroj:  Angolská centrální banka, www.bna.ao (odhady 2016)

 

Devizové rezervy 23,89 mld. USD (k březnu 2017), z toho zlato: 717,8 mil. USD. (Zdroj: Angolská centrální banka, www.bna.ao). Současná hodnota devizových rezerv pokryje osmi měsíční dovoz do Angoly. 

Investiční pozice: FDI Angoly v zahraničí 21 220,9 mil. USD, zahraniční FDI v Angole 35 181,9 mil. USD (2015). Zdroj: Angolská centrální banka

Mezinárodní ratingové agentury v průběhu roku 2016 a 2017 snížily hodnocení Angoly - Fitch na B- v březnu 2017, S&P v srpnu 2016 na B negativní, a Moody´s v dubnu 2016 na B1 negativní).

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor prodělal v posledních letech velké změny. Zvýšil se počet komerčních bank i nabízených služeb. Do bankovnictví přišlo mnoho zahraničního kapitálu, především z Portugalska.

Centrální bankou je Banco Nacional de Angola, která nevykonává komerční aktivity a soustředí se na svou emisní a regulační funkci. Nejrozšířenější síť poboček v zemi mají státní Banco de Poupança e Crédito, Banco de Comércio e Indústria (dceřinná banka státního Sonangolu) a soukromá Banco Africano de Investimentos. Mezi portugalské komerční banky, které v Angole otevřely své pobočky, patří Banco de Fomento Angola, Banco Totta e Açores a Banco Comercial Português.

Stát má v Angole podíly v 5 velkých bankách v zemi (přímo či nepřímo, např. nověji při restrukturalizaci BESA prostřednictvím ropné společnosti Sonagol)

Adresy významnějších bank v zemi:

Hlavní pojišťovací společnosti jsou státní  ENSA a společnost AAA, která je dceřinnou firmou Sonangolu:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Výběr daní v Angole představuje výzvu, kdy se kromě těžby ropy a diamantů daří podchytit jen menší část ekonomických aktivit. V r. 2010 byl zahájen program revize daňového systému (tzv. PERT), který vedl k úpravám kolkových poplatků, spotřebních daní a daní z nemovitostí. 

Maximální sazba progresivní daně z příjmu fyzických osob je 17 %. Právnické osoby jsou zdaněny sazbou 30 % (pro residentní společnosti daňový základ zahrnuje celosvětové příjmy, pro pobočky zahraničních firem jen příjmy z Angoly). V zemědělství je sazba daně pro právnické osoby snížena na 15 % a v oboru vybraných technických a stavebních služeb na 5,25 % a 3,5 %. Daň z divident je 10 % a daň z úroků 15 %. 

 

Přehled daní:

 • Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho - daň z příjmů fyzických osob - 0% – 17%
 • Imposto Industrial - daň z příjmů obchodní a průmyslové činnosti - 30%
 • Imposto sobre Aplicação de Capitais - daň příjmů kapitálového majetku - 5%, 10%, 15%
 • Imposto de Consumo - daň ze zboží a služb - 10%
 • Imposto Predial Urbano - daň z pronájmu veřejným nemovitostí či zděděných nemovitostí, které se nepronajímají - 25 % či 0,5 % z nepronajatých nemovitostí
 • Imposto de Sisa - daň z pronájmu a prodeje nemovitého majetku - 2 %
 • Imposto de celo - kolkovné
 • Imposto sobre Sucessoes e Doacoes - daň z převodu nemovitostí a cenných papírů - 10 %, 15 %, 20 %, 30 %

 

Více informací k daním (v portugalštině) na stránkách angolského ministerstva financí: http://www.agt.minfin.gv.ao/portalat/faces/impostos/impostos_impostos?_afrLoop=2529802269835308&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=imjx0pnxk&_adf.ctrl-state=hohha8yva_118#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dimjx0pnxk%26_afrLoop%3D2529802269835308%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dhohha8yva_122

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: