Belize: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

 • Belize

Složení vlády:

 • Generální guvernér: Sir Colville Norbert Young
 • Předseda vlády a ministr financí a přírodních zdrojů: Dean O. Borrow
  • Juniorní ministr státních služeb, energetiky a veřejných služeb: Frank Mena
 • Místopředseda vlády (vicepremiér) a ministr školství, vědy a technologií, kultury, mládeže a sportu: Patrick Faber
 • Ministr zemědělství, rybolovu, lesnictví, životního prostředí a udržitelného rozvoje: Gaspar Vega
  • Juniorní ministr rybolovu, lesnictví, udržitelného rozvoje, životního prostředí a klimatických změn: Omar Figueroa
 • Ministr zahraničních věcí: Wilfred Peter Elrington
  • Juniorní ministr zahraničních věcí a vnitra pro policii: Elodio Aragon, Jr.
 • Ministr obrany: John Saldivar
 • Ministr ekonomického rozvoje, investic, obchodu a podnikání: Erwin R. Contreras
  • Juniorní ministryně investic, obchodu a podnikání: Tracy Taegar-Panton
 • Ministr bydlení a městského rozvoje: Michael Finnegan
 • Ministr cestovního ruchu a civilního letectví: Jose Manuel Heredia, Jr.
 • Ministr rozvoje lidských zdrojů, soiciální transformace a snižování chudoby: Anthony Martinez
 • Ministr veřejných prací: Rene Montero
 • Ministr dopravy a Národní organizace pro management krizových situací: Edmund Castro
 • Ministr zdravotnictví: Pablo Marin
  • Juniorní ministr zdravotnictví: Angel Campos
 • Ministr práce, místní samosprávy, rozvoje venkova, veřejných služeb, energetiky a státních služeb: Hugo Patt
 • Ministr zemědělství, rybolovu, lesnictví, životního prostředí, udržitelného rozvoje a imigrace: Godwin Hulse
  • Juniorní ministryně pro imigraci: Beverly Williams
 • Ministr spravedlnosti a generální prokurátor: Michael Peyrefitte

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 373.554 (2017)

V letech 2010–2017 dosahoval roční přírůstek obyvatelstva v průměru 2,3 %. Hustota oslídlení je 16 obyv./km2 (2017). Míra urbanizace je 42,4 % (2017).

 

Národnostní složení:

 • 34 % míšenci
 • 25 % kreolové
 • 15 % Španělé
 • 11 % Májové
 • 6 % Garifuni
 • 9 % ostatní

Náboženské složení:

 • 49,6 % katolíci
 • 29 % protestanti
 • 21,4 % ostatní

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ekonomika Belize je založena především na zemědělství a rybolovu, zpracování zemědělských produktů, těžbě ropy a turistice.

V lednu 2013 byl revidován zákon o domácích bankovních a finančních institucích, který posílil roli centrální banky.

V březnu 2013 došlo k restrukturalizaci státního dluhu – splatnost dluhopisů byla posunuta z roku 2029 na rok 2038, úrok byl snížen z 8,5 % na 5 %, bylo tak uspořeno 130 mil. USD.

V roce 2016 poklesl HDP o 0,8 %. Největší pokles zaznamenal sektor zemědělství z důvodu škod způsobených hurikánem Earl v srpnu 2016. 

Míra inflace v roce 2016 byla 0,7 %.


 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016 

HDP (běžné ceny, mil. BZD)

615,5

633,2

647,0

657,4

674,6

666.7 

HDP meziroční růst (%)

-1,6

2,9

2,2

3,6

0,6

-0,8 

HDP/ob. (USD)

4517,1

4674,3

4719,1

4831,2

-

4,906 

Míra inflace (%)

1,7

1,3

0,5

1,2

-0,9

0,7 

Míra nezaměstnanosti (%)

13,1

14,4

11,1

12,1

10,2

11,1

Zdroj: Statistical  Institute of Belize, Světová banka

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 Příjmy a výdaje státního rozpočtu 2012 – 2016 (BZD)

 

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018* 

Příjmy

862 643 366

918 160 347

993 636 454

1 031 114 434

1 088 539 567

1 186 770 285

Výdaje

937 857 347

1 002 761 440

1 109 739 429

1 110 983 930

1 151 104 422 1 180 103 128

Saldo

-75 213 981

-84 601 093

-116 102 975

-79 869 496

-62 564 855 6 667 157

Zdroj: Ministerstvo financí Belize, *návrh

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. BZD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

 2016

Běžný účet

-33,3

-38,7

-144,1

-256,0

-349,7

-143,3 

Kapitálový účet

47,3

45

75,4

87,9

14,1

32,5 

Finanční účet

-37,8

-135,2

-268,8

-309,1

-89,5

-101,7 

Zdroj: Central Bank of Belize

Mezinárodní devizové rezervy (mil. BZD)

 

2011

2012

2013

2014

2015

 2016

Mezinárodní rezervy

486,2

581,6

810,2

973,7

873,4

889,2 

Zdroj: Central Bank of Belize

Veřejný dluh

 

2011

2012

2013

2014

2015

 2016

Zahraniční dluh (mil. USD)

1261,1

1195,8

1249,1

1288,5

-

Dluhová služba (mil. USD)

126,1

154,6

135,3

92,0

-

Dluhová služba/HDP (%)

9,3

8,6

7,7

5,9

 -

Zdroj: Central Bank of Belize

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Belizský bankovní systém se skládá z Centrální banky Belize (CBB, založena v roce 1982) a 58 finančních institucí:

 • 5 obchodních bank
 • 4 zahraniční banky
 • 1 státní finanční instituce (The Development Finance Corporation – DFC)
 • 15 tzv. úvěrových družstev (credit unions)
 • 3 stavební společnosti
 • 17 pojišťovacích společností
 • 1 státní spořitelna
 • 1 státní banka pro malé farmáře a obchodníky
 • 11 směnáren

Možnost financování ekonomických aktivit je omezena na poskytnutí krátkodobých úvěrů. Úrokové sazby lokálních bank jsou vysoké, kolem 13 % v případě hypoték a 17 % při osobních půjčkách. Půjčky k rozvoji ekonomiky poskytuje DFC, nejpreferovanějšími sektory jsou turistika, zemědělství a stavebnictví.

K financování rozvojových projektů Belize využívá rozvojové agentury a banky, zejména Světovou banku (WB), Meziamerickou rozvojovou banku (IADB) nebo Karibskou rozvojovou banku (CDB). Financování je poskytováno na projekty, které přispívají ke snížení chudoby, zlepšení systému zdravotnictví, školství nebo v oblasti modernizace infrastruktury.

Seznam bank

Central Bank of Belize
5 Albert Street West
P.O. Box 852
Belize City, Belize
tel.: 501-223-6194
fax: 501-223-6226
e-mail: info@centralbank.org.bz
web: www.centralbank.org.bz

Atlantic Bank Ltd.
Freetown Road, PO Box 364
Belize City, Belize
tel.: 501-223-4123
fax: 501-223-3907

Barclays Bank PLC
21 Albert Street
Belize City, Belize
tel.: 501-227-7211/2277 054/2277 219
fax: 501-227-8572 

Bank of Nova Scotia
Albert Street
Belize City, Belize
tel.: 501-227-7027/2277 415/2270 428
fax: 501-227-7416 

Belize Bank Ltd.
60 Market Square, PO Box 364
Belize City, Belize
tel.: 501-227-7132
fax: 501-227-2712
e-mail: bzbnk@btl.net

Alliance Bank of Belize
106 Princess Margaret Drive
Belize City, Belize
tel.: 501-223-6783
fax: 501-223-6785

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu – osvobozeny jsou roční příjmy do 10 000 USD; příjmy nad tuto hranici jsou zatíženy 25 %.

Obchodní daň – platí obchody, obchodní společnosti a samostatní podnikatelé ze zisku. Její výše se pohybuje v závislosti od druhu podnikání od 0,75 % do 15 %. Převážná většina obchodních činností daní sazbou ve výši 1,25 %. Od obchodní daně jsou osvobozeny roční zisky z obchodu do 27 tis. USD, zisky z měsíčního pronájmu do 825 USD a zisky z podnikání v zónách volného obchodu. Správu daně z příjmu zajišťuje Income Tax Department.

Prodejní daň – na základě Sales Tax Act z roku 1999 se výrobci a poskytovatelé služeb, jejichž měsíční výnosy přesáhnou 2,5 tis. USD nebo roční 27 tis. USD, musí zaregistrovat jako plátci prodejní daně (sale tax agents). Tato daň je aplikována v závislosti na druhu výrobku a charakteru poskytované služby a je odváděna měsíčně. Sazby prodejní daně jsou následující:

 • 12 % alkohol, tabák, ropné deriváty;
 • 9 % ostatní výrobky a služby.

Osvobozeny jsou dodávky elektrické energie a vody, dovoz do zón volného obchodu, export zboží, hotelové ubytovaní, zboží a služby hrazené z prostředků zahraničních rozvojových fondů, základní potraviny (např. rýže, fazole, kukuřice, maso, cukr, vejce, chleba) dále léky, hnojiva, pesticidy, fungicidy, herbicidy, ryby, osivo. Prodejní dani podléhají všechny importované výrobky.

Environmentální daň – vybírána při dovozech ve výši 1 % hodnoty CIF. Tato daň byla zavedena v roce 2001 na základě Environmental Tax Act. Správu prodejní daně zajišťuje Sales Tax Department.

38 % příjmů připadá na dovozní daně, 30 % na daň ze služeb a 22 % na daň z příjmu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: