Benin: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2010

2011

2012

2013

2014

vývoz

1 127

1 316

1 431

1 577

3 900

dovoz

8

742

1 188

443

394

obrat

1 135

2 058

2 619

2 020

4 294

saldo

1 119

574

243

1 134

3 506

Údaje v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavními vývozními položkami z České republiky do Beninu v roce 2014 byly:

  1. jednotky pro automatické zpracování dat
  2. rozvaděče, rozvodné panely
  3. telefonní přístroje a telekomunikační zařízení
  4. tkaniny nad 85 % bavlny

Z Beninu byly do ČR v roce 2014 dovezeny drahé kovy (úlomky) a bavlna.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ nezaregistroval žádnou výměnu v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

K nejaktivnějším českým společnostem na beninském trhu patří nebo v nedávné minulosti patřily firmy VEBA, VARI a GKR Holding. České firmy se snažily o získání zakázek spojených s výstavbou železniční tratě Cotonou – Niamey. Ani další rozsáhlejší projekty (výstavbu plazmové spalovny odpadů v Cotonou a vzorové zemědělské farmy na severu země) se zatím nepodařilo realizovat. Čeští podnikatelé v minulosti nabízeli spolupráci při geologickém průzkumu a mapování země, při využití sluneční energie, zavádění bezdrátové komunikace, dodávkách nákladních vozů, svozu a likvidaci komunálního odpadu či vyhledávání zdrojů pitné vody, výstavby čističek vody, závodů na zpracování dřeva atd. V současnosti se pokouší jedna česká firma získat licenci na těžbu zlata. Firma AMJ Group úspěšně vyváží do Beninu potraviny.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné jsou následující smlouvy:

  • Dohoda o technické a hospodářské spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Beninské lidové republiky (Cotonou dne 14. 3. 1979, nepublikována ve sbírce zákonů)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Beninské lidové republiky o vědecké a technické spolupráci (Cotonou dne 25. 3. 1983, 33/1988 Sb.)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2010 nebyl v Beninu realizován žádný projekt.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: