Bolívie: Vztahy země s EU

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Ze zemí EU má v Bolívii zastoupení (ať již formou ambasády nebo konzulátu) 21 zemí. Převážná většina se nachází v La Pazu, které je hlavním městem de facto (sídlo prezidenta i parlamentu), ale ne de iure (tím je Sucre, kde sídlí „pouze“ Nejvyšší soud). Řada zemí (např. Německo, Belgie, Itálie či Chorvatsko) pak má zastoupení i v Santa Cruz díky jeho ekonomickému významu. V La Pazu pak také působí velvyslanectví EU. Jeho cílem je prohloubení vzájemné kooperace, boj proti chudobě a podpora lidských práv a demokracie.

Rámec vztahům mezi EU a Bolívií poskytují jednak bilaterální dohody, jednak vztahy mezi EU a Andským společenstvím národů. Od 1. ledna 2014 Bolívie využívá všeobecného systému preferenčních celních sazeb GSP+, který umožňuje vyvážet do evropského bloku 90 % produktů bez cla. Přestože je Bolívie v tomto preferenčním systému, bolivijští podnikatelé této příležitostí příliš nevyužívají, a to například z důvodů neznalosti podmínek dovozu do EU, nesplnění náležitostí pro import, nedostatečné produkce a vysokých nákladů na dopravu.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Deset nejdůležitějších dovozců z Bolívie v rámci EU (v mil. USD)

 Země

2012

Pozice 2012

2013

Pozice 2013

Změna (%)

Belgie

333,0

9.

240,0

9.

-28

Nizozemsko

30,5

21.

189,0

10.

519

Španělsko

57,1

17.

109,0

17.

91

Spojené království

107,0

16.

106,0

18.

-1

Itálie

50,9

18.

68,1

19.

34

Německo

48,0

19.

55,1

20.

15

Franice

16,2

24.

36,2

22.

123

Portugalsko

0,9

-

7,7

27.

727

Dánsko

2,0

36.

5.1

30.

171

Rumunsko

0,9

-

4,8

32.

446

Zdroj: Instituto Boliviano de Comercio Exterior

Deset nejdůležitějších dovozců do Bolívie v rámci EU (v mil. USD)

 Země

2012

Pozice 2012

2013

Pozice 2013

Změna (%)

Německo

162

11.

236

9.

46

Švédsko

86

15.

181,3

11.

111

Španělsko

96

14.

179,4

12.

87

Nizozemsko

59,5

21.

147,5

13.

148

Itálie

171

9.

119,6

15.

-30

Francie

58,7

23.

89,9

19.

53

Spojené království

67,5

20.

64,5

22.

-4,5

Rakousko

17,1

30.

52,5

25.

206

Belgie

28,4

28.

32,8

29.

14

Dánsko

9,3

37.

20,6

30.

120

Zdroj: Instituto Boliviano de Comercio Exterior

Evropská unie představuje pro Bolívii čtvrtého nejdůležitějšího obchodního partnera. Z jednotlivých členských států jsou pak důležité především Belgie (jako importér bolivijského zboží) a Německo (jako důležitý exportér), ostatní státy EU mají pouze marginální podíl na celkovém zahraničním ochodu Bolívie (výrazněji se podílí na konkrétních položkách, např. Švédsko představuje hlavního dodavatele plynových turbín v celkové ceně 90 mil. USD za rok 2014). Z tabulky je patrné, i přes některé dílčí výjimky, celkové zintenzivnění obchodní výměny mezi členskými státy EU a Bolívií. Celkové saldo ZO je pro Bolívii pasivní.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Bolívie patří mezi nejchudší státy regionu a jako taková je významným příjemcem rozvojové spolupráce. S rozvojem ekonomiky celkový podíl rozvojové pomoci na HDP klesá (v r. 2012 představoval 2,6 %, v r. 2013 již pouze 0,5 %).

Bolívie je největším příjemcem rozvojové pomoci EU v Latinské Americe. V období 2007–2013 přijala 241 mil. eur, což je polovina celkové rozvojové pomoci, kterou Bolívie obdržela. Pro období 2014–2020 již EU slíbila rozvojové programy v hodnotě 281 mil. eur. EU bude Bolívii pomáhat ve třech hlavních oblastech, kam celkem investuje 164 mil. eur:

  • a) reforma soudního systému;
  • b) boj proti drogám;
  • c) integrované řízení vodních zdrojů.

Většina finančních prostředků (86 mil. eur) přitom půjde právě na boj proti drogám. EU za 12 let spolupráce s Bolívií v boji proti drogám vydala 125 mil. USD s uspokojivými výsledky. Mezi lety 2011–2012 se plocha pro pěstování koky snížila o 19 %. Pěstování koky je v Bolívii legální a žvýkání kokových lístků je součástí kultury andského regionu. Zároveň jsou však představitelé EU znepokojeni nárůstem produkce a tranzitu drogy v Bolívii, z které se stává tranziční země pro drogy z peruánské Amazonie na trhy Brazílie a Argentiny.   

Kromě toho EU prostřednictvím tematických programů financuje aktivity v oblasti lidských práv, gender, potravinového zabezpečení a životního prostředí částkou 31,8 mil. eur. Kromě Evropské unie jsou největšími přispěvateli pro Bolívii BID (Interamerická rozvojová banka), IDA (Mezinárodní rozvojová asociace Světové banky) a bilaterálně pak USA, Nizozemí, Španělsko, Německo, Dánsko, Švédsko a Švýcarsko.

V červnu 2014 schválila BID půjčku Bolívii v objemu 106 mil. USD za účelem reforem sektoru dopravy. Smyslem těchto reforem má být zkvalitnění služeb tohoto sektoru a zlepšení integrace na národní i mezinárodní úrovni. Půjčka bude rozdělena do dvou částí, z nichž větší bude rozložena do horizontu 30 let a menší bude vyplácena během 40 let.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: