Bolívie: Vztahy země s EU

30. 1. 2018

3. Vztahy země s EU

3.1. Zastoupení EU v zemi

Ze zemí EU má v Bolívii zastoupení (ať již formou ambasády nebo konzulátu) 21 zemí. Převážná většina se nachází v La Pazu, které je hlavním městem de facto (sídlo prezidenta i parlamentu), ale ne de iure (tím je Sucre, kde sídlí „pouze“ Nejvyšší soud). Řada zemí (např. Německo, Belgie, Itálie či Chorvatsko) pak má zastoupení i v Santa Cruz díky jeho ekonomickému významu. V La Pazu pak také působí velvyslanectví EU. Jeho cílem je prohloubení vzájemné kooperace, boj proti chudobě a podpora lidských práv a demokracie.

Rámec vztahům mezi EU a Bolívií poskytují jednak bilaterální dohody, jednak vztahy mezi EU a Andským společenstvím národů. Od 1. ledna 2014 Bolívie využívá všeobecného systému preferenčních celních sazeb GSP+, který umožňuje vyvážet do evropského bloku 90 % produktů bez cla. Přestože je Bolívie v tomto preferenčním systému, bolivijští podnikatelé této příležitostí příliš nevyužívají, a to například z důvodů neznalosti podmínek dovozu do EU, nesplnění náležitostí pro import, nedostatečné produkce a vysokých nákladů na dopravu.

Delegace EU v Bolívii:

Delegation of the European Union to Bolivia
Adresa: Avenida Costanera Nº 300 entre calle 10 y Nardos, Calacoto, Apartado Postal 10747, La Paz, Bolivia
Tel.: (591-2) 2782244
Email: DELEGATION-BOLIVIA@eeas.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Makroekonomické údaje a údaje o zahraničním obchodu Bolívie tradičně přicházejí s velkým zpožděním. Ze zdrojů DEU La Paz lze konstatovat, že export EU do Bolívie v roce 2016 zaznamenal pokles o 8,8 % a dosáhl 672 milionů euro. Dovoz EU z Bolívie se snížil o 13 % a dosáhl 566 milionů euro.

Pokud se týká struktury podle zemí, jsou k dispozici údaje za rok 2015, kdy na prvním místě ve vývozu bylo na prvním místě Německo následované Itálií a Španělskem. V dovozu z Bolívie byla pořadí: Belgie, Nizozemsko, Španělsko.

Evropská unie představuje pro Bolívii čtvrtého nejdůležitějšího obchodního partnera. Z jednotlivých členských států jsou pak důležité především Belgie (jako importér bolivijského zboží) a Německo (jako důležitý exportér), ostatní státy EU mají pouze marginální podíl na celkovém zahraničním ochodu Bolívie (výrazněji se podílí na konkrétních položkách, např. Švédsko představuje hlavního dodavatele plynových turbín).

Z dostupných zdrojů má nejlepší vžýpovědní hodnotu zpráva EK o obchodu s Bolívií za rok 2016, kterou je možno najít na odkazu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113350.pdf.

Nejdůležitějšími položkami vývozu EU do Bolívie v roce 2016 byly:

 • stroje a zařízení
 • dopravní prostředky
 • chemické výrobky
 • optické a fotografické přístroje 

Nejdůležitějšími položkami dovozu EU v roce 2016 byly:

 • rudy a další minerály
 • ovoce a zelenina
 • potravinářské výrobky, tabák, nápoje
 • kovy

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Bolívie patří mezi nejchudší státy regionu a jako taková je významným příjemcem rozvojové spolupráce. Podle údaje DEU Bolívie je Bolívie hlavním příjemcem rozvojové pomoci EU v rámci Latinské Ameriky. V letech 2014 – 2020 poskytne EU Bolívii rozvojovou pomoc ve výši 281 milionů euro (údaj z června 2016).

EU bude Bolívii pomáhat ve třech hlavních oblastech:

 • a) reforma soudního systému;
 • b) boj proti drogám;
 • c) integrované řízení vodních zdrojů.

Pěstování koky je v Bolívii legální a žvýkání kokových lístků je součástí kultury andského regionu. Zároveň jsou však představitelé EU znepokojeni nárůstem produkce a tranzitu drogy v Bolívii, z které se stává tranziční země pro drogy z peruánské Amazonie na trhy Brazílie a Argentiny.  Kromě toho EU prostřednictvím tematických programů financuje aktivity v oblasti lidských práv, gender, potravinového zabezpečení a životního prostředí částkou 31,8 mil. eur. Kromě Evropské unie jsou největšími přispěvateli pro Bolívii BID (Interamerická rozvojová banka), IDA (Mezinárodní rozvojová asociace Světové banky) a bilaterálně pak USA, Nizozemí, Španělsko, Německo, Dánsko, Švédsko a Švýcarsko.

V červnu 2014 schválila BID půjčku Bolívii v objemu 106 mil. USD za účelem reforem sektoru dopravy. Smyslem těchto reforem má být zkvalitnění služeb tohoto sektoru a zlepšení integrace na národní i mezinárodní úrovni. Půjčka bude rozdělena do dvou částí, z nichž větší bude rozložena do horizontu 30 let a menší bude vyplácena během 40 let.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: