Brunej: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

  • Brunej Darussalam
  • Negara Brunei Darussalam (malajsky)
  • Brunei Darussalam (anglicky)

 

Hlava státu:

Sultanát Brunej je monarchií a v jejím čele stojí sultán Haji Hassanal Bolkiah.

Složení vlády:

Podrobnosti na: http://www.pmo.gov.bn/home

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

  • 416 000 obyvatel (2014)
  • 150 000 obyvatel žije ve hlavním městě
  • 72,2 obyvatel./km²
  • 196 800 – pracovní síla
  • průměrný roční přírůstek 1,3 % (2014)
  • národnostní složení: Malajci 66,3 %, Číňané 11,2 %, původní domorodé obyvatelstvo 3,4 %, ostatní 19.1 %
  • náboženské složení: muslimové 66 %, buddhisté 13 %, křesťané 10 %, nevěřící 7 % a ostatní 4 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

 2016

HDP (v běžných cenách, mil. USD)

16,953

 

16,111

 

17 426

 

-

 12,9

Přírůstek HDP  (%)

0,9

 

-1.8

5,3

-0,5

 -3,6

HDP na obyvatele (USD, v běžných cených)

41,127

38,563

42,239

31,007

 29,859

Nezaměstnanost (%, prům.)

2,7

 

2,7

 

2,7

 

6,9

 6,9

Roční inflace (%, prům., ve spotř. cenách)

1,737

 

1,428

 

0,4

 

-0,4

 -0,3

Směnný kurs (brun.dolar/USD, prům.)

1,25

1,23

1,25

1,53

 1,6

Zdroj:World Bank, ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Unit, IMF, UN

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 Mld. BND

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 2016

Příjmy

 

14.611

 

14.445

 

12.207

 

 7,2

 6,08

Výdaje

 

7.348

 

7.554

 

7.739

 

 7,3

 6,3

Saldo

 

7.263

 

6.891

 

4.468

 

 0,1

 0,12

Zdroj: IMF

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 2016

Fiskální bilance (% z HDP)

 

17,6

 

12,2

 

3,6

 

-14,5

 -25,6

Platební bilance běžného účtu (% z HDP)

 

30

 

20,5

 

31.6

 

12,1

 4,6

 Brunej nemá zahraniční dluh.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Brunejský bankovní systém zahrnuje 9 bank, většina z nich jsou pobočky zahraničních bank.

Seznam bank:

Baiduri Bank Berhad

 

Islamic Bank of Brunei Berhad

 

Citibank

 

Malayan Banking Berhad

 

Development Bank of Brunei Berhad

 

Overseas Union Bank

 

Hongkong Bank

 

Standard Chartered Bank

 

Sime Bank Berhad

 

 

 

Brunej nemá centrální banku. Domácí měna je řízena tzv. Currency Board, který právně spadá pod Ministerstvo financí. Úroková sazba je stanovována bankovní asociací.

Prostřednictvím International Offshore Financial Centre(IOFC)se vláda významně snaží podporovat růst potenciálu země jako centra pro mezinárodní bankovní a finanční služby. Zejména se jedná o pobídky v oblasti nízkých daní a jednoduchosti procesů, tj. malou regulaci obchodního prostředí. Země se staví do pozice offshore bankovního a finančního centra v Asijsko-pacifickém regionu a snaží se přitahovat zejména regionální islámské bankovní instituce.

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Brunej je specifické ekonomické prostředí financované příjmy z těžby ropy a plynu. Nezná proto většinu daní známých z jiných zemí.  Jedná se o nulové vývozní, prodejní, výrobní daně a daně ze mzdy. Jednotlivci – fyzické osoby, nedaní své příjmy. Stejně tak výhradní vlastníci a partneři firem nemusí zdaňovat své příjmy. současné makroekonomické těžkosti způsobené výkyvy světových cen vedou k úvahám o možném  zavedené některých daní, především DPH.

Pouze firmy, tj. právnické osoby registrované v Bruneji, musí zdaňovat své příjmy. Rozpočet na roky 2012 a 2013 přijatý 1. dubna 2012 snižuje korporátní daně z 22 na 20 %. Firmy, které nemají v Bruneji trvalé sídlo, platí daně pouze z příjmu dosažených v zemi, tzn. zahraniční příjmy nepoukázané v Bruneji nepodléhají dani.

Příjmy z operací v těžebním průmyslu podléhají zvláštní legislativě a vyššímu daňovému zatížení.

Brunej má dohodu o zamezení dvojího zdanění s řadou zemí Commonwealthu včetně Velké Británie.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: