Burkina Faso: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz ČR do Burkiny Faso

1807

3645

2052

3992

3158

Vývoz ČR z Burkiny Faso 

698

1730

101

71

139

Bilance 

1109

1915

1952

3021

3019

údaje v tis. USD
zdroj Český statistický úřad

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz ČR z Burkiny Faso v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

28

Chemické výrobky

1285

85

TV

790

52

Bavlna

786

84

Kotle, reaktory

333

87

Traktory, motorová vozidla

221


Dovoz ČR z Burkiny Faso v roce 2015 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

12

Průmyslová sláma, semena 

24

08

Ořechy, ovoce

19

61

Oděvy pletené, háčkováné

16

39

Plasty a výrovky z nich

2

zdroj Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb je bezvýznamná.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V posledních letech neinvestovala dle dostupných údajů v Burkině Faso žádná česká firma.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vztahy ČR a Burkina Faso nejsou dosud upraveny žádnými bilaterálními smluvními dokumenty.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v Burkině Faso realizovala několik rozvojových projektů (zásobování města Toma pitnou vodou, příspěvek k rekonstrukci sirotčince v ouagadougském Kisito). V širší oblasti Sahelu působí Arcidiecézní charita Praha (v 2011–2012 přispívala na taiwan. projekty v burkinabských rozvodech solární energie a počítačů do škol). V září 2011 věnovalo MZV prostřednictvím Světového potravinového programu záp.-africkým státům 3 mil. humanitární pomoci. Pomoc směřovala zj. podvyživeným dětem do Burkiny Faso, resp. lidem, kteří byli nuceni opustit domovy v souvislosti s povolebním konfliktem v Pobřeží slonoviny.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: