Čad: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

O obchodní a ekonomickou spolupráci s ČR je v Čadu zájem. Ten je ale z velké části vyvolán nikoliv současným ekonomickým a mezinárodním postavením ČR, ale těží spíše z minulého postavení Československa. Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a špatná pojistitelnost exportních úvěrů.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

vývoz

1 141

4 333

468

1 180

913

1 374

dovoz

364

411

1 234

4 551

496

1 332

obrat

1 505

4 744

1 602

5 731

1 409

2 706

saldo

777

3 922

-768

-3 371

417

42

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z České republiky do Čadu v roce 2014:

  • turbovrtulové pohony
  • přístroje na automatické zpracování dat
  • stavební stroje
  • armatury

Dovoz z Čadu v roce 2014:

  • nemykaná, nečesaná a nebělená bavlna
  • česaná akrylová střížová vlákna
  • příležitostně polyetylenftalát

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi, než stabilním etablováním určitých vývozců/dovozců či vzájemnými investicemi. Čeští podnikatelé a obchodníci nemají v republice Čad zatím žádné společné podniky. Na čadském trhu působí jedna česká společnost.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době není mezi ČR a Čadem uzavřena žádná bilaterální dohoda.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

MZV ČR podpořilo v roce 2014 v rámci humanitární pomoci Čadu projekt „Integrovaná zdravotní péče pro matku a dítě v Massakory, Hadjer Lamis region, Čad“, částkou 2 mil. CZK. Projekt realizovali Lékaři bez hranic.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: