Vrácení spotřební daně při dodání vybraných výrobků do jiného členského státu

19. 4. 2011 | Zdroj: Celní správa ČR (CS MF)

Celní správa ČR přináší informace k výkladu ustanovení § 14 odst. 2 písm. d) zákona o spotřebních daních, ve kterém se uvádí podmínky pro vrácení spotřební daně plátci, který dopraví vybrané výrobky do jiného členského státu. Nárok na vrácení daně vzniká dnem splnění poslední podmínky stanovené v § 14 odst. 2 zákona o spotřebních daních.

Jednou z podmínek stanovenou v uvedeném § 14 zákona o spotřebních daních je předložení dokladu o zajištění daně v jiném členském státě nebo poskytnutí adresy příslušného správce daně v členském státě určení. Dále má plátce povinnost prokázat den podání daňového přiznání tomuto správci daně a číslo jednací, pod nímž je toto daňové přiznání evidováno.

Smyslem vrácení spotřební daně plátci podle § 14 zákona o spotřebních daních je umožnit plátci, aby zaplatil spotřební daň na daňovém území Evropských společenství jen jednou. Je-li tedy vybraný výrobek podroben spotřební dani v České republice, kde byl uveden do volného daňového oběhu, a byl dopraven do jiného členského státu, vznikne při splnění zákonem stanovených podmínek plátci nárok na vrácení daně na našem území a povinnost daň přiznat a zaplatit v jiném členském státě, tj. ve státě spotřeby.

K tomu, aby nárok na vrácení spotřební daně vznikl, musí být výše uvedené skutečnosti dostatečně prokázány. V daňovém řízení musí být tedy prokázáno, že plátce přiznal spotřební daň v jiném členském státě, tj. plátce daně předloží správci daně informaci o dni podání daňového přiznání a číslo jednací, pod nímž je toto daňové přiznání evidováno.

Z výše uvedeného důvodu nelze jinak, než ustanovení § 14 odst. 2 písm. d) zákona o spotřebních daních interpretovat tak, že plátce daně je povinen předložit doklad o zajištění v jiném členském státě nebo poskytnout adresu příslušného správce daně v členském státě určení. Zároveň je však povinen prokázat, že daň byla na území jiného členského státu přiznána.

V případě, že nejsou splněny všechny podmínky stanovené v § 14 zákona o spotřebních daních, nevzniká daňovému subjektu nárok na vrácení daně.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek