Ekvádor: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu

 

2011

2012

2013

2014

2015

Dovoz

41 509

48 539

53 247

52 636

51 160

Vývoz

15 212

16 789

16 168

13 872

14 037

Bilance

-26 297

-31 750

-37 079

-38  765

-37 123

Obrat

56 721

65 327

69 415

66 508

65 197

V tis. USD; Zdroj: ČSÚ

V roce 2015 můžeme pozorovat mírný pokles pasiva obchodní bilance, což je ve srovnání s rokem 2014 více ve prospěch České republiky. Pasivní bilance je dána jak slabší úrovní českého vývozu, tak také nárůstem objemu dovozu z Ekvádoru, který v posledních letech dosahuje téměř dvojnásobných hodnot ve srovnání s rokem 2010, kdy se jeho hodnota pohybovala přibližně na úrovni 27 170 tisíc USD.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Ekvádoru

Komodita

2011

2012

2013

2014

2015

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

2 413

3 649

3 564

3 820

5 480

Vozidla motorová, traktory, kola aj vozidla

6 864

6 822

4 554

1 250

1 492

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

603

505

604

1 750

1 308

Nábytek, lůžkoviny, svítidla, stavby montované

412

592

315

1 102

965

Přístroje optické, foto, kinem., lékař., chirurg. ap.

661

381

458

742

857

Sklo a výrobky skleněné

997

753

927

918

835

Plasty a výrobky z nich

505

899

1 079

625

815

Výrobky ze železa nebo oceli

652

480

748

469

510

Papír, karton, lepenka a výrobky z nich

68

62

30

225

301

Železo a ocel

-

-

339

763

275

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

V českém exportu jasně převládá kapitálové zboží určené pro průmysl či spotřebu (vozidla, reaktory, kotle atd.). Největší propad oproti roku 2013 zaznamenala vozidla, jejichž celkový export se v roce 2014 snížil téměř šestkrát, ovšem v roce 2015 můžeme pozorovat mírný nárůst vývozu u této skupiny. Naopak největšího růstu dosáhly reaktory, kotle, přístroje a mechanické nástroje. Tradičním českým exportním artiklem do Ekvádoru nadále zůstává české sklo, které si drží stabilní hladinu exportu.

Český dovoz z Ekvádoru

 Komodita

2011

2012

2013

2014

2015

Ovoce, ořechy, jedlé slupky citr. plodů / melounů

24 433

31 215

34 903

37 712

35 788

Přípravky potravinové různé

2 674

3 148

2 846

5 082

5329

Přípravky z masa ryb, korýšů aj vod. bezobratl.

1 006

3 810

5 178

4 103

5 240

Přípravky ze zeleniny ovoce/ořechů

1 335

1 320

1 479

1 661

2 346

Rostliny živé a výrobky květinářské

1 099

845

900

1 190

1 139

Reaktory, kotle, přístroje nástroje mechanické

39

100

1883

252

300

Ryby, korýši, měkkýši a ostatní bezobratlovci

500

357

4

6

293

Kakao a přípravky kakaové

8

0

255

356

256

Plasty a výrobky z nich

813

310

8

18

149

Výrobky farmaceutické

-

139

0

12

75

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

V českém importu z Ekvádoru jednoznačně převládají zemědělské komodity a produkty rybolovu. Tradiční je pak dovoz ekvádorských banánů. Za nimi následují produkty ryby zpracujícího průmyslu. Ostatní produkty závisejí na aktuální poptávce a jejich objem představuje větší podíl pouze v určitých letech.

Největšího růstu u silných skupin dosáhl v roce 2015 import přípravků z masa ryb, korýšů a jiných vodních bezobratlovců (o +28). Též vzrostl dovoz potravinových přípravků (zejména výtažky a koncentráty z kávy), a to o +4,8 % a přípravků na bázi ovoce (nárůst o +41,2 %).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ekvádorské ministerstvo zahraničního obchodu ani jiné instituce údaje o výměně služeb s Českou republikou neevidují.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejvýznamnější firmou ve vzájemném obchodu je firma ALMACENES JUAN EL JURI v Guayaquilu, která dováží osobní vozy Škoda a náhradní díly, jež se významně podílí na českém exportu do teritoria. Škoda má na místním trhu podíl kolem 1 %.

České firmy, které na ekvádorském trhu již působí nebo zde mají rozjednané kontrakty:

 • Škoda Auto a.s.
 • Česká zbrojovka a.s.
 • Sellier & Bellot a.s.
 • Investa Uni s.r.o.
 • Šindlar EU s.r.o.
 • Zetor a.s.
 • Transcon
 • Abglass Bohemia s.r.o.
 • SA Connections s.r.o.
 • Wikov Wind a.s.
 • Pacovské strojírny a.s.

Pokud jde o české investice v Ekvádoru, v současnosti nejsou evidovány žádné. Nicméně v letech 2014-2016 probíhala intenzivní jednání za účelem realizace investičního projektu, jehož součástí má být předání českého know-how, technologií a postupů v oblasti výroby piva.

Pro vzájemnou obchodní výměnu jsou relativně významné další místní firmy:

 • AUTOCHECO - náhradní díly na osobní vozy
 • CASA VIVANCO - sklo, porcelán, hudební nástroje, domácí potřeby, lustry
 • GALERÍA SALINAS - sklo, porcelánové nádobí, lustry
 • TRANSQUÍMICA - kyanidy, chemikálie, průmyslová hnojiva (prostřednictvím Aliachem Deutschland z Německa)
 • PROVETEC - textilní a spřádací stroje (tryskové stavy)
 • SOTIC - textilní pletací stroje a suroviny pro textilní průmysl, spřádací stroje
 • AGROCUEROS - koželužské a obuvnické stroje a náhradní díly
 • ROENSA - nářadí, ložiska, brusiva a jiné železářské výrobky
 • ENCOR - textilní výrobky, kapesníky, galanterie, kancelářské potřeby, sportovní potřeby
 • IVAN BOHMAN - ložiska
 • ALMACEN EL CISNE - bižuterie
 • CONSTRUCTORA MEJÍA - obráběčky, nářadí
 • GRUTCE - suroviny a materiály pro výrobu kůže a obuvi
 • OPIEC - investiční celky
 • ESPINOSA - zemědělská technika
 • SOLTEC - investiční celky
 • BRIDGECOM - obranný průmysl, zbraně
 • FERROTECNIA - strojírenství, investiční celky
 • GESEMA - energetika
 • REUNISA - obranný průmysl
 • SAVAIN - kovoobráběcí stroje
 • UNIDECO – zemědělské stroje, investiční celky
 • PANASIDER - nářadí, železné a ocelové výrobky/polotovary
 • MARCELO KAROLYS - petrolejářství, investiční celky
 • R. UBIDIA - petrolejářství, školící centra
 • LUIS GAVILANES - geologické projekty
 • PATRICIO MALDONADO - čističky odpadních vod, petrolejářství

Kromě výše uvedeného je třeba připomenout, že významné objemy vývozu železa a oceli jsou realizovány prostřednictvím evropských tradingových a velkoobchodních firem (Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke, Van Leeuwen aj.).

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie od 1. 5. 2004 a změnami legislativních podmínek byla ukončena Obchodní dohoda mezi ČR a Ekvádorem a ve vzájemném vztahu platí dohody a ustanovení platná mezi EU a Ekvádorem, resp. EU a Andským společenství (CAN). Dne 17. června 2014 EU a Ekvádor podepsaly obchodní dohodu zaměřenou na liberalizaci vzájemného obchodu (více kapitola 3.1.).

Na bilaterální úrovni byl prezentován zájem na sjednání dohody o podpoře a ochraně investic. Expertní jednání však byla již několikrát odložena vzhledem k častým výměnám ministrů v Ekvádoru. V roce 2012 byla během návštěvy ministra průmyslu a obchodu M. Kuby v Ekvádoru podepsána „Dohoda o spolupráci v energetice“ a připravovala se „Dohoda o spolupráci v obranném průmyslu“. Z návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru ve dnech 12. – 15. dubna 2015 vyplynul potenciální zájem o prohloubení spolupráce v oblasti strategických sektorů a o získání českého know-how k budování ekvádorských výrobních (i neropných exportních) kapacit. Též bylo uvažováno o sjednání Dohody o zamezení dvojího zdanění v závislosti na zvyšování ekonomických aktivit českých subjektů v Ekvádoru.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2012 se realizoval malý lokální projekt „Technická pomoc Peru a Ekvádoru – boj proti pašování kokainu do ČR; nákup, výcvik a následné darování dvou služebních psů na vyhledávání drog“. Na tento projekt by měly navázat další projekty jako např. školení ekvádorských instruktorů služebních psů v ČR a podepsání Memoranda o spolupráci mezi celními složkami obou zemí.

Ekvádor nebyl v posledních letech, včetně roku 2016, zařazen mezi prioritní země pro poskytování rozvojové spolupráce; taktéž není mezi adresáty MLP. Možností je poskytování vládních stipendií studentům vysokých škol či realizace bilaterální spolupráce ve vyšším školství, vědě a výzkumu (reakce na aktuální zájem Ekvádoru o rozvoj a kvalifikaci lidských zdrojů a o rozvoj kapacit v oblasti vědy, výzkumu a inovací, k čemuž slouží mj. nové vědeckotechnické univerzitní parky Yachay a Ikiam).

V důsledku ničivého zemětřesení dne 16. dubna 2016 vyvstala nutnost rekonstrukce škol, zdravotních či sociálních zařízení, bydlení pro zranitelné obyvatele a obnovy poškozené infrastruktury, na což bude ČR v následujících obdobích reagovat v rámci multilaterální i bilaterální humanitární pomoci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: