Ekvádor: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

14. 6. 2017

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu (v tis. USD)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Dovoz

48 539

53 247

52 636

50 886

48 491

Vývoz

16 789

16 168

13 872

14 019

13 108

Bilance

-31 750

-37 079

-38  765

-36 868

-35 383

Obrat

65 327

69 415

66 508

64 905

61 599

Zdroj: ČSÚ

Česká republika má v posledních 5 letech s Ekvádorem výrazně pasivní obchodní bilanci. Ta je dána jak relativně slabší úrovní českého vývozu, tak také nárůstem objemu dovozu z Ekvádoru, který v posledních letech dosahuje téměř dvojnásobných hodnot ve srovnání s rokem 2010, kdy se jeho hodnota pohybovala přibližně na úrovni 27,2 mil. USD. I přes období recese v Ekvádoru (2016-2017), která se vyznačuje všeobecným poklesem investic a spotřeby, se český export do Ekvádoru udržuje na stabilní úrovni.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Ekvádoru (v tis. USD)

Komodita

2012

2013

2014

2015

2016

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

3 649

3 564

3 820

5 480

4 285

Přístroje el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

505

604

1 750

1 308

2 708

Plasty a výrobky z nich

899

1 079

625

815

1 655

Vozidla motorová, traktory, kola aj vozidla

6 822

4 554

1 250

1 492

667

Sklo a výrobky skleněné

753

927

918

835

558

Papír, karton, lepenka a výrobky z nich

62

30

225

301

510

Nábytek, lůžkoviny, svítidla, stavby montované

592

315

1 102

965

410

Přístroje optické, foto, kinem., lékař., chirurg. ap.

381

458

742

857

393

Výrobky chemické sloučeniny kovů, zemin, prvků

74

658

299

119

366

Železo a ocel

-

339

763

275

366

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

V českém exportu do Ekvádoru najdeme v posledních 5 letech jak kapitálové statky, tak zboží určené pro konečnou spotřebu. V roce 2016 byly největšími položkami českého exportu do Ekvádoru umělá střeva, stroje a přístroje pro tisk, generátory, alternátory a motory, zařízení k ochraně elektrických obvodů, části vodních turbín, telekomunikační zařízení, osobní automobily a skleněné perly.

V roce 2016 zaznamenala největší meziroční pokles motorová vozidla (-50 %), jejichž celkový export vykazoval od roku 2012 klesající trend. Naopak největšího růstu v roce 2016 dosáhly přístroje el. záznamu (HS 85) a plasty (HS 39), jejichž export vzrostl na dvojnásobek. Tradičním exportním artiklem je už několik let české sklo. Jeho dovoz v roce 2016 lehce poklesl.

 

 

Český dovoz z Ekvádoru (v tis. USD)

Komodita

2012

2013

2014

2015

2016

Ovoce, ořechy, jedlé slupky citr. plodů/melounů

31 215

34 903

37 712

35 788

28 241

Přípravky potravinové různé

3 148

2 846

5 082

5 329

7 202

Přípravky z masa ryb, korýšů aj vod. bezobratl.

3 810

5 178

4 103

5 240

5 977

Přípravky ze zeleniny ovoce/ořechů

1 320

1 479

1 661

2 346

1 855

Rostliny živé a výrobky květinářské

845

900

1 190

1 139

1 825

Tabák, náhražky tabákové vyrobené

0

549

598

0

1 179

Ryby, korýši, měkkýši a ostatní bezobratlovci

357

4

6

293

716

Kakao a přípravky kakaové

0

255

356

256

363

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

100

1883

252

300

331

Výrobky ze železa nebo oceli

0

0

5

17

222

Káva, čaj, maté, koření

14

34

121

63

179

 

 

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

ČR z Ekvádoru dovážela zejména jeho tradiční exportní komodity. 56 % českého importu z Ekvádoru tvořily v roce 2016 banány. Do ČR se z Ekvádoru dováželo v menším množství i další tropické ovoce (ananasy, papáje) a koncentráty z kávy. Relativně významné byly dále tuňákové konzervy, řezané květiny, tabák a krevety/garnely.

Progresivní položkou dovozu z Ekvádoru jsou květiny (především růže), kdy v posledních 5 letech jejich import do ČR vykazoval rostoucí tendenci. Ostatní produkty závisejí spíše na aktuální poptávce a jejich objem představuje větší podíl pouze v určitých obdobích.

Z uvedených kategorií dosáhl v roce 2016 největšího růstu import potravinových přípravků, zejména koncentrátů z kávy (růst o 35 %) a přípravků z masa ryb a korýšů (růst o 14 %). Naopak k největšímu snížení importu došlo u ovoce, kde byl zaznamenán pokles o 21 %.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ekvádorské ministerstvo zahraničního obchodu ani jiné instituce údaje o výměně služeb s Českou republikou neevidují.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Ekvádoru jsou distribuovány osobní automobily značky Škoda Auto (oficiální dealer jak pro Guyaquil, tak pro Quito: www.skoda.ec/contactenos/concesionarios/). Její podíl na trhu je sice nižší než 1% a ekonomická situace v posledních dvou letech českým automobilům příliš nepřála, příznivější vyhlídky však dává odbourání dovozních kvót na osobní automobily v souvislosti s přistoupením Ekvádoru k FTA s EU k 1. 1. 2017.

Hlavní aktuálně živé obchodní případy českých firem se aktuálně soustřeďují do dvou větví:

1/ Strategické sektory – energetika (zejména malá vodní):

Po celý rok 2016 usilovaly české firmy z tohoto sektoru o konkrétní náplň k Rámcové dohodě mezi MPaO a Ministerstvem elektrické energie obnovitelných zdrojů Ekvádoru (platné od roku 2012). Od návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru v roce 2015 bylo toto téma předmětem všech bilaterálních jednání, včetně bilaterálních politických konzultací na úrovni MZV a specializovaných jednání na ministerstvu elektrické energie a obnovitelných zdrojů / MEER. Na ekvádorskou stranu bylo opakovaně apelováno, aby vytvořila pozitivní podmínky pro ČR k vybudování referenčního projektu v malé vodní energetice.

Do nejpokročilejší fáze jednání se v tomto sektoru dostala skupina českých investorů, zastoupená v Quitu českou společností INVESTA UNI.

České firmy mají zájem se zapojit i do dalších oblastí obnovitelné energetiky (Wikov Wind – převodovky pro větrné elektrárny).

2/ Potravinářské technologie:

Jednání v tomto sektoru se opírají o memorandum o porozumění mezi MPaO ČR a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru (MIPRO), viz níže, a o ekvádorskou stranou explicitně sdělený zájem o českou expertizu v oblasti minipivovarů (během jednání náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického se svým protějškem v rámci obchodní mise v roce 2015).

Skupina českých investorů v čele se společností South America Connections / SAC připravila konkrétní projekt českého minipivovaru pro regionální město Cuenca, který je po překonání administrativních potíží v roce 2017 konkretizován.

Obchodní / investiční spolupráci se snaží konkretizovat Pacovské strojírny, o jejichž technologie projevili ekvádorští partneři zájem již během obchodního fóra v Quitu v rámci obchodní mise vedené v dubnu 2015 náměstkem ministra průmyslu a obchodu E. Muřickým.

Další sektory a české firmy s obchodními aktivitami v teritoriu

Řada českých firem v celém spektru oborů je v Ekvádoru zastupována obchodními firmami South America Connections / SAC se sídlem v ekvádorském městě Cuenca a centrálou v Praze (www.saconnections.cz/kontakt.html) a INVESTA UNI s kancelářemi v Quitu i v ČR (www.investauni.cz/investa/kontakt)

V oblasti veřejné infrastruktury byla v Ekvádoru aktivní firma Lamberga, dodavatel veřejného osvětlení na bázi úsporných technologií LED.

Do Ekvádoru úspěšně dodává firma Vyrtych speciální nevýbušná svítidla na bázi LED, která se uplatnila zejména v důlním průmyslu.

V oblasti spotřebního zboží do Ekvádoru úspěšně dodává česká sklářská firma Abglass (foukané zlacené perly pro dekorativní účely).

V sektoru obranného průmyslu jsou v Ekvádoru proslulé firmy Česká Zbrojovka Uherský Brod (ruční zbraně) a Sellier & Bellot (náboje).

Tradici v Ekvádoru mají též české textilní stroje.

České firmy z oboru sledují příležitosti v oblasti rozvoje MHD pro Quito. V současnosti probíhá výstavba metra a též bude potřeba modernizovat vozový park v případě trolejbusů a autobusů (zájem Škoda Electric).

Kromě výše uvedeného je třeba připomenout, že významné objemy vývozu železa a oceli jsou realizovány prostřednictvím evropských tradingových a velkoobchodních firem (Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke, Van Leeuwen aj.).

Přesný seznam importérů českého zboží za určité časové období (ač bez kontaktů) lze vygenerovat na stránkách ekvádorské centrální banky.

Podobně lze prostřednictvím téhož odkazu vyhledat i ekvádorské firmy, které vyváží do ČR.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie od 1. 5. 2004 a změnami legislativních podmínek byla ukončena Obchodní dohoda mezi ČR a Ekvádorem a ve vzájemném vztahu platí dohody a ustanovení platná mezi EU a Ekvádorem, resp. EU a Andským společenství (CAN).

1. ledna 2017 vstoupila pro Ekvádor (po završení legislativních procesů na straně EU i Ekvádoru) v platnost mnohostranná dohody o volném obchodu (FTA) mezi EU a zeměmi andského společenství národů (dosud Peru a Kolumbie). FTA se tak nově řídí i zahraniční obchod mezi Ekvádorem a ČR.

Od tohoto data nepodléhá 76% produktů dovážených z EU do Ekvádoru s okamžitou platností žádnému clu (nově se sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva, např. močovina). Na základě FTA by měly být v dovozu do Ekvádoru postupně, v časovém úseku 5 až 10 let, odbourávány cla na zbývajících 24% produktů z EU. Tato přechodná období se týkají zejména komodit, jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky. Dalším z důležitých bodů přístupového protokolu je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v případě evropské firmy působící na ekvádorském trhu, která by měla více než 10 zaměstnanců, musí být 90% zaměstnanců ekvádorského občanství.

Pokud jde o ryze bilaterální smluvní základnu, v roce 2012 byly během návštěvy ministra průmyslu a obchodu M. Kuby v Ekvádoru podepsány dva smluvní dokumenty:

  • Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky, jejímž cílem je podpořit spolupráci při rozvoji sektoru energetiky
  • MOU mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru, což je rezortní bilaterální dokument k podpoře hospodářské, průmyslové a technické spolupráce.

Během návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru ve dnech 12. – 15. dubna 2015 byl vyjádřen potenciální zájem o prohloubení spolupráce v oblasti strategických sektorů a o získání českého know-how k budování ekvádorských výrobních (a potažmo neropných exportních) kapacit, což by mohlo být v budoucnosti formalizováno memorandy o porozumění / smlouvami.

Z téže návštěvy a následných bilaterálních politických konzultací v Praze 23. 11. 2016 (na úrovni náměstků MZV obou zemí) vyplynul potenciální oboustranný zájem o sjednání Dohody o zamezení dvojího zdanění v závislosti na zvyšování ekonomických aktivit českých subjektů v Ekvádoru a též o sjednání dohody o podpoře a ochraně investic.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V důsledku ničivého zemětřesení dne 16. dubna 2016 vyvstala nutnost rekonstrukce škol, zdravotnických či sociálních zařízení, bydlení pro zranitelné skupiny obyvatel a obnovy poškozené infrastruktury, na což ČR reagovala prostřednictvím bilaterální humanitární pomoci. V rámci ní ministr zahraničních věcí ČR schválil dne 23. listopadu 2016 finanční pomoc Ekvádoru ve výši 3 mil. Kč na rekonstrukci země, konkrétně pro obnovu řemeslné výroby v provincii Manabí.

Pokud jde o malé lokální projekty (MLP), v roce 2012 se realizoval projekt „Technická pomoc Peru a Ekvádoru – boj proti pašování kokainu do ČR; nákup, výcvik a následné darování dvou služebních psů na vyhledávání drog“. Na tento projekt by měly navázat další projekty dlouhodobější technické spolupráce jako např. školení ekvádorských instruktorů služebních psů v ČR a podepsání Memoranda o spolupráci mezi celními složkami obou zemí.

Ekvádor nebyl do roku 2016 na seznamu zemí pro poskytování české zahraniční rozvojové spolupráce, a to ani formou malých lokálních projektů (MLP). Ke změně došlo v 2. polovině roku 2016, kdy byl Ekvádor vzhledem k výraznému zhoršení ekonomického, sociálního a finančního vývoje zařazen mezi adresáty MLP pro rok 2017. Vybraný a v roce 2017 realizovaný MLP se stal komplementárním k velkému humanitárnímu projektu (výše) a jeho předmětem je obnovení výroby a zefektivnění odbytu řemeslně zpracovávané soli v zemětřesením postižené přímořské oblasti (lokalita Las Gilces, Manabí).

Ve vztahu k Ekvádoru není realizován program vládních stipendií MŠMT. Podmínky se rýsují pro strukturovanější bilaterální spolupráci ve vyšším školství, vědě a výzkumu vzhledem k aktuálnímu živému zájmu Ekvádoru o formování lidských zdrojů a o rozvoj kapacit v oblasti vědy, výzkumu a inovací, k čemuž slouží mj. nové vědeckotechnické univerzitní parky Yachay a Ikiam.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: