Eritrea: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

 Obchodní bilance

2012

2013

2014x

2015x

2016x

Vývoz (jako % HDP)

15,1

13,4

15,8

13,5

12

Dovoz (jako % HDP)

19,7

18,9

20,8

19,2

17,2

Bilance (jako % HDP)

-4,7

-3,3

-5

-5,8

-5,2

Zdroj: African Economic Outlook; x = odhad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři - údaje z roku 2011 (%)

Vývoz     

 

Dovoz

 

Kanada

95,22

Čína

29,38

Indie

0,64

Saúdská Arábie

14,27

Itálie

1,3

Egypt

12,67

Súdán

     0,89

Itálie

6,99

 

Hlavní obchodní partneři ze zemí EU

VÝVOZ      2014 2015  DOVOZ     2014        2015
1.

Německo (19 mil.€)

Itálie (17,4 mil.€) 1. Bulharsko (5,05 mil.€) Bulharsko (34,8 mil.€)
2. Itálie (12,8 mil.€) Německo (14,1 mil.€) 2. Itálie (2,8 mil.€) Německo (5,6 mil.€)
3. Švédsko (5,7 mil.€) Belgie (8,3 mil.€) 3. Francie (0,206 mil.€) Itálie (2,5 mil.€)
4. Belgie (4,6 mil.€) Nizozemí (4,06 mil.€) 4. Španělsko (0,158 mil.€) Francie (2,1 mil.€)
5. Velká Británie (4 mil.€) Švédsko (4,05 mil.€) 5. Švédsko (0,042 mil.€) Lucemb. (0,094 mil.€)

 

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Údaje z roku 2011 (%)

Vývoz   

 

Dovoz

 

zlato

96%

cukr

18%

stříbro

0,66%

pšenice

10%

kůže

0,45%

pšeničné mouky

5,5%

bavlněná příze

0,37%

velké stavební stroje

5,1%

železný šrot

0,37%

telefony

 

V roce 2013 byla těžba zlata utlumena ve prospěch mědi.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zatím neexistují, ale s koncem války s Etiopií jsou oživeny plány na přetvoření Massawy na svobodný přístav. Uvažuje se i o zóně volného obchodu na Dahlackých ostrovech.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (v mil. USD)

Rok        

Hodnota             

2011

39

2012

41

2013

44

2014

47

2015

46,5

Zdroj: UNCTAD

Údaje o odvětvové a teritoriální struktuře bohužel neexistují.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Právo na soukromý majetek je nedotknutelné. Vlastnictví půdy zahraničními investory je vyloučeno, pronájem je možný. Investičními pobídkami se v eritrejském případě rozumí nízké clo na dovoz zařízení a surovin a možnost přesunout ztráty z prvních dvou let do dalších tří let.

Dle studie Světové banky „Ease of Doing Business“ sledující podmínky pro podnikání a investice se Eritrea v roce 2015 umístila na posledním 189. místě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: