Eritrea: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

 Obchodní bilance

2013

2014

2015x

2016x

2017x

Vývoz (jako % HDP)

13,4

15,2

11,4

9,7

9,6

Dovoz (jako % HDP)

18,9

21,3

20,3

18,9

17,7

Bilance (jako % HDP)

-3,3

- 6,1

-8,9

-9,2

-8,2

Zdroj: African Economic Outlook; x = odhad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři - údaje z roku 2015

Vývoz     

Dovoz

Čína

Čína

Indie

Egypt

Bulharsko

Itálie

Kanada

Jižní Afrika

Jižní Korea

Turecko

 

Hlavní obchodní partneři ze zemí EU

VÝVOZ      2014 2015  2016 DOVOZ     2014        2015 2016
1.

Německo (19 mil.€)

Itálie (17,4 mil.€) Itálie (16 mil.€) 1. Bulharsko (5,05 mil.€) Bulharsko (34,8 mil.€) Bulharsko (8,7 mil.€)
2. Itálie (12,8 mil.€) Německo (14,1 mil.€) Belgie (9,8 mil.€) 2. Itálie (2,8 mil.€) Německo (5,6 mil.€) Itálie (2 mil.€)
3. Švédsko (5,7 mil.€) Belgie (8,3 mil.€) Německo (8 mil.€) 3. Francie (0,206 mil.€) Itálie (2,5 mil.€) Francie (1,9 mil.€)
4. Belgie (4,6 mil.€) Nizozemí (4,06 mil.€) Nizozemí (5 mil.€) 4. Španělsko (0,158 mil.€) Francie (2,1 mil.€) Velká Británie (0,24 mil.€)
5. Velká Británie (4 mil.€) Švédsko (4,05 mil.€) Francie (2,9 mil.€) 5. Švédsko (0,042 mil.€) Lucemb. (0,094 mil.€) Dánsko (0,076 mil.€)

 zdroj: Eurostat

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Údaje z roku 2015

Vývoz   

 

Dovoz

 

meď

381 mil. USD

nákladní vozy

16,3 mil. USD

kovy

19,2 mil. USD

pneumatiky

14,9 mil. USD

drahokamy

5,62 mil. USD

pšeničné mouky

14,7 mil. USD

pozorovací zařízení

4,96 mil. USD

velké stavební stroje

23 mil. USD

pepř

3,28 mil. USD

speciální vozidla

14,2 mil. USD

 

zdroj: Observtory of Econimic Complexity

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zatím neexistují, ale s koncem války s Etiopií jsou oživeny plány na přetvoření Massawy na svobodný přístav. Uvažuje se i o zóně volného obchodu na Dahlackých ostrovech.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (v mil. USD)

Rok        

Hodnota             

2011

39

2012

41

2013

44

2014

47

2015

49,3

Zdroj: UNCTAD

Údaje o odvětvové a teritoriální struktuře bohužel neexistují.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Právo na soukromý majetek je nedotknutelné. Vlastnictví půdy zahraničními investory je vyloučeno, pronájem je možný. Investičními pobídkami se v eritrejském případě rozumí nízké clo na dovoz zařízení a surovin a možnost přesunout ztráty z prvních dvou let do dalších tří let.

Dle studie Světové banky „Ease of Doing Business“ sledující podmínky pro podnikání a investice se Eritrea v roce 2015 umístila na posledním 189. místě.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: