Eritrea: Zahraniční obchod a investice

6. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 Obchodní bilance

2013

2014

2015x

2016x

2017x

Vývoz (jako % HDP)

13,4

15,2

11,4

9,7

9,6

Dovoz (jako % HDP)

18,9

21,3

20,3

18,9

17,7

Bilance (jako % HDP)

-3,3

- 6,1

-8,9

-9,2

-8,2

Zdroj: African Economic Outlook; x = odhad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři - údaje z roku 2016

Vývoz     

Dovoz

Čína     57,7 %

Čína    18,1 %

Indie     21,9 %

S.A.E.     15,4 %

Jižní Korea     4,9 %

Saúdská Arábie     13,7 %

Srbsko     4,2 %

Itálie     6,5 %

 

Turecko     5,9 %

 

Brazílie     5,3 %

  Belgie     4,1 %

Zdroj: CIA

Hlavní obchodní partneři ze zemí EU (údaje v mil. EUR)
VÝVOZ      2014 2015  2016 2017      DOVOZ     2014        2015 2016 2017 
1.

Německo  19

Itálie   17,4 Itálie   16 Itálie   28,2 1. Bulharsko   5,05 Bulharsko   34,8 Bulharsko   8,7 Itálie    2,06
2. Itálie   12,8 Německo   14,1 Belgie   9,8 Německo   9,2 2. Itálie   2,8 Německo   5,6 Itálie   2 Španělsko   19,06
3. Švédsko   5,7 Belgie   8,3 Německo   8 Španělsko   3,9 3. Francie   0,206 Itálie   2,5 Francie   1,9 Německo   0,06
4. Belgie   4,6 Nizozemí   4,06 Nizozemí   5 Švédsko   2,8 4. Španělsko   0,158 Francie   2,1 Velká Británie   0,24 Nizozemí   0,02
5. Velká Británie   4 Švédsko   4,05 Francie   2,9 Nizozemsko   2,7 5. Švédsko   0,042 Lucemb.   0,094 Dánsko   0,076 Velká Británie  0,01

Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zahraniční obchod v roce 2016

Vývoz   

(mil. USD)

Dovoz

 (mil. USD)

meděná ruda

151,0

pšeničná mouka

24,3

zlato

89,3

cukr

22,9

ostatní barevné kovy

62,9

generátory

17,3

zinková ruda

38,7

osobní automobily

12,2

šelak ap. (insect resins)   

       2,0

pneumatiky

11,8

pepř

1,6

těstoviny

11,7

Zdroj: The Observatory of Economic Complexity

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 2001 byla v přístavním městě Massawa zřízena zóna volného obchodu. O jejím skutečném fungování chybí informace, ale operuje zde několik společností, zájem projevuje především Čína.

Uvažuje se i o zóně volného obchodu na Dahlackých ostrovech.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (čistý příliv, mil. USD)

Rok        

Hodnota             

2012

41,4

2013

43,9

2014

46,5

2015

49,3

2016

52,3

Zdroj: World Bank

Údaje o odvětvové a teritoriální struktuře nejsou k dispozici.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Právo na soukromý majetek je nedotknutelné. Vlastnictví půdy zahraničními investory je vyloučeno, pronájem je možný. Investičními pobídkami se v eritrejském případě rozumí nízké clo na dovoz zařízení a surovin a možnost přesunout ztráty z prvních dvou let do dalších tří let. Jinak nemá eritrejská vláda o působení zahraničních investorů zvláštní zájem a jejich působení v zemi nemá snahu ulehčovat, patrně spoléhá na to, že všeobecný hlad po surovinách je sám o sobě dostatečnou pobídkou pro zahraniční investory. Objevily se též náznaky možné privatizace státních podniků v některých oborech (telekomunikace, hotely, potravinářství), ale zatím spíše ve formě vládních deklarací.

Dle srovnávací studie Světové banky „Ease of Doing Business“ sledující podmínky pro podnikání a investice se Eritrea v roce 2017 umístila opět na předposledním 189. místě z měřirtelných zemí, když předstihla toliko Somálsko. Organizace Transparency International jí zase v roce 2017 přisoudila 169. příčku v indexu vnímání korupce (ze 183 sledovaných zemí). Tyto informace jsou jako vodítko pro zájemce o investování dostatečně vypovídající.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: