Guyana: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Kooperativní republika Guyana
 • Co-Operative Republic of Guyana

Složení vlády:

David Arthur Granger – prezident republiky, po všeobecných volbách dne 11. 5. 2015, dne 16. 5. složil přísahu a dne 26. 5. 2015 byl oficiálně slavnostně inaugurován. Předák afro-guyanské koalice stran PNU a AFC. 

 • Moses Versammy Nagamootoo - předseda vlády
 • Joseph Harmon - státní ministr
 • Rupert Roopnaraine - ministr školství
 • Basil Williams - generální prokurátor
 • George Norton - ministr zdravotnictví
 • Carl Barington Greenidge - ministr zahraničních věcí
 • Volda Lawrence - ministryně sociálního zabezpečení
 • Ronald Azam Bulkan - ministr pro civilní záležitosti
 • Sydney Allicock - ministr pro ameroindické záležitosti
 • David Patterson - ministr pro veřejné služby
 • Catherine Hughes - ministryně pro cestovní ruch
 • Khemraj Ramjattan - ministr veřejné bezpečnnosti
 • Winstron DaCosta Jordan - ministr financí
 • Dominic Gaskin - ministr obchodu
 • Noel Holder - ministr zemědělství

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické údaje:

 • Počet obyvatel: 750,000 (2015)
 • Roční přírůstek: 0,2 % (2015)
 • Městské osídlení: 30 % (2015)

Národnostní složení:

 • 43 % indického původu
 • 30 % afrického původu
 • 16 % míšenci
 • 10 % domorodé obyvatelstvo (indiáni)
 • 0,5 % Evropané
 • 0,5 % Číňané

Náboženské složení:

 • 49 % protestanti
 • 8 % římští-katolíci
 • 28 % hinduisté
 • 7 % muslimové
 • 4 % domorodá náboženství
 • 4 % ateisté

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

2015

nominální HDP (mld USD)

2,5

2,5

2,8

2,99

3,1

HDP/obyv. (USD)

3555

3640

3750

3820

3757

meziroční růst HDP

4,5

4,8

5,2

3,6

3

inflace

5

3,7

5

1,15

1

nezaměstnanost

14

16,9

21

22

20

Zdroj: Bureau of Statistics, podhodnoceno. Nejsou k dispozici věrohodné statistiky o zaměstnanosti, nicméně zahraniční ekonomičtí analytici se shodují v názoru, že nezaměstnanost s podzaměstnaností dosahuje cca 37 %. Údaje uváděné v předchozí tabulce jsou údaji z oficiálních pramenů.

Je možná až s podivem, srovnáme-li vývoj v GU s velkými sousedy Brazílií a Venezuelou, že HDP GU vzrostl v roce 2015 přibližně o 3% (v roce 2014 činil růst 3,6%, což je ovšem také pokles proti předchozímu období, kdy růst HDP GU dosahoval průměrně kolem 5%). Guyana je ovšem statisticky třetí nejchudší země Ameriky (po Haiti a Nikaraguy), takže roční růst HDP se počítá z nízkého základu – při počtu 800 tisíc obyvatel činil dle statistik Světové banky v roce 2014 HDP na hlavu 3760 USD, ovšem při velkém rozsahu šedé a černé ekonomiky. 

Základem ekonomiky GU je těžba nerostného bohatství a zemědělství a export jejich produktů. Zejména těžba zlata, bauxitu, ropy a plynu přilákala v minulých letech značný objem přímých zahraničních investic, nejvíce z USA, Kanady, Austrálie + dále též z Číny a Indie, kde ovšem jde z nemalé části o šedou a černou ekonomiku. Nicméně zahraniční investice do sektoru těžby jsou hlavním příslibem růstu HDP, který se v r. 2016 rovněž odhaduje na 2,5 %. V zemědělstvíjsou hlavními produkty a exportními artikly rýže, tropická dřeva, třtinový cukr a rum, ryby a krevety. Velmi cenný je původní prales, z 90% nedotčený a pokrývající 80% území GU, z hlediska ekologického (mj. zásoby pitné vody) i turistiky. Příjmy z exportu ale za poslední dva roky dramaticky poklesly v důsledku pádu světových cen surovin. GU má zcela minimální zpracovatelský průmysl. 

Důsledky propadu cen zejména kovů a ropy způsobily jednak zastavení některých projektů zahraničních investorů, jednak pokles příjmů z exportu zhoršuje pozici vlády v plnění programu vnitřní sociální politiky i splácení zahraničních dluhů. Paradoxně, pokud vláda bude důsledně pokračovat v opatřeních proti praní peněz a pašování drog, v krátkodobém výhledu to může spíše způsobit přechodné zhoršování ekonomických ukazatelů země a přechodné obtíže na lokální úrovni, než začne pozitivně působit nastartování reforem. Vláda bude také usilovat o návrat finančních zdrojů, které byly načerno vyvezeny ze země, což však bude asi dosti svízelný úkol. 

Není ovšem bez zajímavosti, že například Guyana, přes špatnou pověst správy hospodářství, byla v roce 2015 se 123. místem o pár stupínků výše na žebříčku „Doing business“ než ještě nedávno ekonomický „tygr“ Brazílie, na místě 130.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015 (1-9)

příjmy

120 916

130 228

136 317

145 725

113 942

výdaje

150 737

171 356

121 064

133 832

95 113 

saldo

-29 821

-41 132

15 253

11 893

18 829

Zdroj: Bureau of Statistics
údaje jsou v mil. GYD

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2010

2011

2012

2013

2014

běžný účet

239

-372,2

-394,8

-425,3

-425,3

kapitálový účet

229,2

373,2

464,1

314,8

431,2

finanční účet

116,5

- 15

12,4

-119,4

-83,8

devizové rezervy

724,4

749,4

862,2

776,9

711,9

zahraniční zadluženost

887

1205

1358

1247

1343

Zdroj: WB, Ministerstvo financí, údaje jsou v mil. USD, novější údaje nejsou k dispozici

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou v zemi je Bank of Guyana, která určuje monetární politiku a má regulační a kontrolní pravomoc v rámci bankovního systému.

Hlavní banky jsou:

 • Bank of BARODA (Guyana) Inc.
 • Citizens Bank Guyana Inc.
 • Demerara Bank Ltd.
 • Guyana Bank for Trade and Industry Ltd.,
 • Bank of New Scotia
 • Republic Bank (Guyana) Ltd.,

Regionální centrální bankou je Eastern Carribbean Central Bank (ECCB), která má sídlo v Georgetownu a provádí emisní politiku, bankovní dohled na centrální banky a jednotnou měnovou politiku pro členské země CARICOMu. Oborem pojišťovacích služeb se zabývají téměř výhradně pobočky mezinárodních pojišťovacích společností.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém v zemi je předmětem politického boje a jako takový doznává neustálých změn. V r. 2007 byla zavedena DPH, která nahradila šest dosavadních daní (spotřební daň, nákupní daň, daň ze služeb apod.). Její sazba je na úrovni 16 %. Stávající daňový systém dále zahrnuje daň z příjmu, daň z nemovitosti, kapitálovou daň aj. Podrobnosti viz Guyana Revenue Authority.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: