Irák: Zahraničně-politická orientace

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Bagdád (Irák)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

 • United Nations - OSN
 • WIPO – Světová organizace pro ochranu duševního vlastnictví
 • OPCW – Organizace pro zákaz chemických zbrani
 • FAO – Organizace pro potraviny a zemědělství
 • IOM – Mezinárodní organizace pro migraci
 • UNIDO – Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
 • IFAD – Organizace pro zemědělský rozvoj
 • WMO – Světová meteorologická organizace
 • UPU – Světová poštovní unie
 • WTO – Světová obchodní organizace (zatím statut pozorovatele)
 • UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
 • ILO – Mezinárodní organizace práce
 • WHO – Světová organizace zdravotnictví
 • ITU – Mezinárodní telekomunikační unie
 • UNWTO – Světová organizace turistiky
 • ICAO – Mezinárodní organizace pro civilní letectví
 • UN-HABITAT – Program OSN pro lidská sídla
 • UNICEF – Mezinárodní fond dětí
 • ESCWA – Ekonomicko-sociální výbor Západní Asie
 • UNDP – Program OSN pro rozvoj
 • WCO – Mezinárodní organizace cel
 • ICDO – Mezinárodní civilní obrana
 • OEI – Světová organizace na ochranu zvířat
 • UNEP – Program OSN pro životní prostředí
 • IAEA – Světová agentura pro atomovou energii
 • OPEC – Organizace zemí vyvážejících ropu 
 • LAS - Liga arabských států (Pozn. Její summit v Bagdádu 27.–29. března 2012 byl první vrcholnou mezinárodní konferencí v poválečném Bagdádu.)
 • OIC - Organizace pro islámskou spolupráci

 

 

 

 

 

Ara

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Irák stál u založení jednoho z nejvýznamnějších regionálních uskupení, Ligy arabských států (LAS), kterému předcházela řada multilaterálních smluv. Po svržení totalitního režimu podepsal Irák několik mezinárodních bezpečnostních smluv:

 • Alexandrijský protokol, ustanovení LAS (17. října 1944)
 • Pakt arabské ligy (22. března 1945)
 • Dohoda o společné obraně a ekonomické spolupráci (13. března 1950)
 • Charta národní ekonomické činnosti (26. listopadu 1980)
 • Syrsko-irácká smlouva o boji proti terorismu a organizovanému zločinu (prosinec 2006)
 • Turecko-irácká smlouva o boji proti terorismu (září 2007)
 • Íránsko-irácká bezpečnostní smlouva (červen 2008)
 • Kjótský protokol (srpen 2008)
 • Mezinárodní úmluva o boji proti drogám a organizovanému zločinu (září 2008)

Dohoda o spolupráci (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) mezi EU a Irákem byla podepsána v květnu 2012. Probíhá proces její ratifikace.

 

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Ve dnech 23.–24. dubna 2007 se v Praze uskutečnily bilaterální expertní rozhovory k sukcesi do smluv s Irákem. Jejich výsledkem byly závěry, které vstoupily v platnost dne 10. března 2008. Tímto dnem se:

ponechávají v platnosti následující smluvní dokumenty:

 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSR a Iráckou republikou (Bagdád, 7. 5. 1959)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi ČSR a Iráckou republikou (Praha, 11. 3. 1960)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisků a příjmů československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní (Bagdád, 7. 12. 1977)
 • Konzulární úmluva mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 16. 8. 1985)

ruší platnost následujících smluvních dokumentů:

 • Protokol o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSR a Iráckou republikou (Bagdád, 14. 12. 1958)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o ustavení Stálého výboru pro hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci (Bagdád, 3. 7. 1978)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cen mezi Federálním cenovým úřadem ČSSR a Ústřední cenovou organizací Irácké republiky (Praha, 22. 9. 1980)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (Bagdád, 21. 4. 1982)
 • Všeobecná dohoda o hospodářské, vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky (Praha, 30. 11. 1986)

Bilaterální smlouvy hospodářského charakteru:

 • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Bagdád, 9. 3. 1972)
 • Protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18. 12. 1973)
 • Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18. 12. 1973)
 • Protokol k Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou z 9. 3. 1972 ve znění dopisů vyměněných 18. 1. 1975 a 9. 7. 1975 (Bagdád, 9. 7. 1975)
 • Druhý protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky (Bagdád, 31. 5. 1977)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o dodávkách zvláštních materiálů v letech 1986–1990 (podepsaná 16. 7. 1985).

V současnosti je na expertní úrovni projednáván text  Dohody o zabránění dvojímu zdanění a ve finálním stádiu před ratifikací se nachází návrh Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: