Jamajka: Základní informace o teritoriu

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

1.1. Oficiální název státu

 • Jamajka (JAMAICA)

zpět na začátek

1.2. Rozloha

 • 10 991 km2

zpět na začátek

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 2,9 mil. obyvatel (2009)
 • 252/km2
 • 1,2 mil. (2008)

zpět na začátek

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • průměrný roční přírůstek: 0,5 % (2009)
 • městské osídlení: 56 %
 • porodnost: 21/1 000 obyvatel (2009)
 • dětská úmrtnost: 16/1 000 narozených (2009)
 • průměrná délka života: ženy 75 let, muži 72 let
 • negramotnost: 12,1 % (2003 odhad)

zpět na začátek

1.5. Národnostní složení

 • Afričané: 90,9 %
 • Indové: 1,3 %
 • běloši: 0,2 %
 • Číňané: 0,2 %
 • smíšené: 7,3 %

zpět na začátek

1.6. Náboženské složení

 • protestantské: 62 % (včetně Moravských bratrů)
 • katolické: 4 %
 • ostatní (vč. spiritist. kultů): 34 %

zpět na začátek

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina, anglické patois

zpět na začátek

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Správní uspořádání: 14 farností
 • Hlavní město: Kingston (540 000 obyvatel)
 • Další velká města: Spanish Town (110 000), Portmore (94 000), Montego Bay (82 000)

zpět na začátek

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • jamajský dolar (JMD), 1 JMD=100 centů

zpět na začátek

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna: Nový rok
 • únor–březen: Popeleční středa
 • březen–duben: Velikonoce – Velký pátek a velikonoční pondělí
 • 1. května: Svátek práce
 • 1. srpna: Den vyhlášení emancipace
 • 7. srpna: Den nezávislosti
 • 16. října: Den národních hrdinů
 • 25. prosince: Vánoce
 • 26. prosince: tzv. Family Day

Připadne-li svátek na víkend, je slaven v první všední den, který následuje.

Během víkendů je většina obchodních středisek a restaurací uzavřena.

zpět na začátek

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Zvyklosti důležité pro obchodní kontakty na Jamajce jsou odpovídající zvyklostem v latinskoamerických zemích. Dochvilnost sice není obecně očekávána, nicméně na obchodní schůzky je obvyklé se dostavit s minimálním zpožděním do 15 minut. Nabídky a dokumentaci je nutné předkládat v kompletním stavu v angličtině a doložit ji příslušnými katalogy, prospekty, CD a disketami s podrobnou technickou specifikací. Jamajský partner očekává obvykle pozvání na pracovní oběd či večeři po uzavření úspěšného obchodního jednání. Obvyklé jsou také drobné dárky a pozornosti pro jeho rodinu a reklamní předměty pro jeho personál.

zpět na začátek

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro české občany a občany EU je na dostatečné úrovni poskytována převážně jen soukromými zařízeními a je placena hotově. Uzavření kvalitního zdravotního pojištění před cestou je tedy nutno věnovat odpovídající pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci vyplacena až po návratu do ČR. I přesto, že každá farnost disponuje vlastním státním zdravotnickým zařízením, medicínská zařízení na odpovídající úrovni jsou pouze v Kingstonu a v Montego Bay. Dostupnost záchranné služby je malá, do vzdálenějších oblastí nedosáhne vůbec.

zpět na začátek

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Státní příslušníci zemí bývalého Commonwealthu nemusí mít vízum. Ministr národní bezpečnosti může nařídit vízový režim pro příslušníky zemí:

 • Kajmanské ostrovy
 • Pákistán
 • Srí Lanka
 • Nigérie
 • země, u kterých zavede vízovou povinnost Minister of National Security.

Všechny ostatní národnosti (mimo Commonwealth) vstupující do země jako rezidenti, studenti nebo uchazeči o zaměstnání, včetně jejich rodinných příslušníků musí mít vízum.

Ke vstupu do země je vyžadováno vízum, k jehož obdržení je nutno vyplnit žádost, předložit pas platný alespoň 6 měsíců a zpáteční letenku, či víza zemí, do kterých bude cestovatel odjíždět. Po cestovateli může být vyžadováno, aby prokázal dostatečné peněžní prostředky na pobyt (hotovost, kreditní karta, turistický poukaz apod.).

Cizí státní příslušníci a příslušníci zemí Commonwealthu, kteří vstupují do země krátkodobě za účelem obchodním (konzultace, meetingy, inspekce, opravárenství, technická pomoc) jsou považování za „visitors“ a délka jejich pobytu nesmí přesáhnout 30 dní a kumulovaný počet dní během kalendářního roku nesmí přesáhnout 180 dní. Doporučuje se předkládat žádosti o vízum nejméně 21 dní před plánovaným odletem na Jamajku. Žádosti o prodloužení pobytu se předkládají na Immigration, Citizenship and Passport Services před uplynutím doby pobytu. Cizinci starší 16 let, kteří budou obývat ostrv rezidentně, se musí zaregistrovat, poplatek za registraci činí 2 000 JMD. Tyto žádosti se vyřizují do 5. dnů.

Čeští turisté potřebují vízum, nicméně ČR je zařazena do skupiny zemí s usnadněným a zjednodušeným procesem schvalování víz. Vízum uděluje vždy příslušný zastupitelský úřad. Víza mohou být rovněž udělena při vstupu do země (letiště, přístavy).

Osoby, které navštěvují Jamajku z jiných důvodů než turistických, musí požádat o vízum na některém ze zastupitelských úřadů Jamajky, či v místě vstupu do země.

Celní opatření

Jamajské celní předpisy zakazují dovoz zbraní a střeliva, zemědělských produktů a domácích zvířat. Bližší informace podá nejbližší zastupitelský úřad. Při odjezdu ze země je nutno uhradit odletovou daň.

Země je poměrně bezpečná, v centru Kingstonu a v Montego Bay je však možné setkat se s pouličními zločineckými skupinami a přestřelkami. V případě demonstrací existuje možnost zátarasů na cestách, zejména na přístupové cestě k mezinárodnímu letišti Norman Manley. Letoviskům obvykle toto nebezpečí nehrozí. Je doporučeno dbát zvýšené opatrnosti po setmění a pokud možno se vyhýbat nebezpečným čtvrtím.

V zemi je poměrně snadný přístup k tzv. měkkým drogám. Jamajka má však velmi přísné zákony, týkající se pašování drog, za které hrozí vysoké tresty odnětí svobody. Běžnými jsou vysoké pokuty a odnětí svobody od 6. měsíců do 3 let. Odjíždějící turisté musí počítat s pečlivou protidrogovou kontrolou.

Na Jamajce se jezdí vlevo. Mezinárodní řidičský průkaz je platný, musí však být předložen současně pas a platné vízum. Řidiči jsou povinni použít bezpečnostní pásy a řidiči motocyklů přilby. Dopravní značení je velmi špatné a je proto snadné zabloudit. Zákazníci používající taxislužbu by si měli všímat červenobílé SPZ s nápisem „PP“, což identifikuje licencované služby.

Další informace k vízové problematice je možno získat na:

IMMIGRATION, CITIZENSHIP AND PASSPORT SERVICES
Ministry of National Security
25, Constant Spring Road
Kingston 10
JAMAICA
Telefon: 00876-906 13 04 nebo 754 44 88
Fax: 00876-908 01 54
web: www.mns.gov.jm/immigration

zpět na začátek

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

V období od června do listopadu je možný výskyt uragánů.

zpět na začátek

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) – popis spojení z letiště a z centra města

Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela (do 31. 1. 2011).

Adresa:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA
Quinta Isabel, Calle Los Cedros, Country Club de Caracas
Apartado 61.981
Caracas 1060-A, Venezuela
Telefon: 0058-212-261 17 46, 261 85 28
Fax: 0058-212-266 39 87
e-mail: caracas@embassy.mzv.cz, commerce_caracas@mzv.cz

Působnost ZÚ Caracas (do 31. 1. 2011):

Venezuela, Surinam, Guyana, karibské ostrovní země Velkých a Malých Antil (kromě Kuby) – Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada, Dominika, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago

V nejbližší době bude otevřen Honorární konzulát ČR na adrese:

HONORARY CONSULATE OF THE CZECH REPUBLIC
93, King Street
Kingston
Jamaica, W.I.
Telefon: 001-876-922 49 03
Fax: 001-876-948 84 76
Mobilní telefon konzula: 001-876-869 87 88
e-mail: jm@josephsja.com
Honorární konzul: p. James M. Joseph

zpět na začátek

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Jamajce nemá zastoupení žádná z výše uvedených českých institucí.

zpět na začátek

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance, hasiči: 110
 • Policie: 199

zpět na začátek

1.18. Internetové informační zdroje

zpět na začátek

1.19. Adresy významných institucí

THE BANK OF JAMAICA
Governor Mr. Derek Lattibeaudiere
Nethersole Place
P.O.Box 621
Kingston
Telefon: 876-922 07 50
Fax: 876-922 08 54
e-mail: info@boj.org.jm
web: www.boj.org.jm
kontakt pro další informace: Mr. John Robinson
e-mail: john.robinson@boj.org.jm

MINISTRY OF INDUSTRY, TECHNOLOGY, ENERGY AND COMMERCE
Ministr: Phillip Paulwell
web: www.mct.gov.jm
kontakt pro další informace:
Mrs. Antoinette Anderson
Assistant to the Minister
e-mail: vanderson@mct.gov.jm
Telefon: 00876-929 89 90

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING
30, National Heroes Circle
Kingston 4
Telefon: 876-922 86 00-16
Fax: 876-922 70 97
web: www.mof.gov.jm

STATISTICAL INSTITUTE OF JAMAICA
(STATIN)
97B Church Street
Kingston
Telefon: 876-967 26 80-9, 926 21 75-6
Fax: 876-967 22 39
web: www.statinja.com

PLANNING INSTITUTE OF JAMAICA
8, Ocean Blvd.
Kingston Mall
Telefon: 876-967 36 90, 967 49 10-17
Fax: 876-967 36 88
web: www.pioj.gov.jm
e-mail: doccen@mail_colis.com

FINANCIAL SERVICES COMMISSION
39-43 Barbados Ave.
Kingston 5
Telefon: 876-906 30 10-2
Fax: 876-906 30 18
e-mail: inquiry@fscjamaica.org

JAMAICA TRADE AND INVEST
(JAMAICA PROMOTIONS/JAMPRO)
President: Mr. Robert Gregory
18, Trafalgar Road
Kingston 10
Telefon: 876-978 77 55
Fax: 876-978 43 41
web: www.jamaicatradeandinvest.org.jm
kontakt pro další informace: rgregory@jti.org.jm

THE JAMAICA CHAMBER OF COMMERCE
President: Mr. Mark Myers
Shops 13-15 UDC Building
12, Ocean Boulevard
Kingston
Telefon: 876-922 01 50
Fax: 876-924 90 56
e-mail: info@jamaicachamber.org.jm
web: www.jamaicachamber.org.jm
kontakt pro obecné informace: Mrs. Patricia Peart
e-mail: programmeofficer@jamaicachamber.org.jm

PRIVATE SECTOR ORGANIZATION OF JAMAJKA (PSOJ)
President: Mr. Christopher Zacca
The Carlton Alexander Building
39, Hope Road
Kingston 10
Fax: 876-927 51 37
web: www.psoj.com
kontakt pro další informace:
Mrs. Tanya Pringle - Director of Corporate and Public Communications  
e-mail: tanyap@psoj.org
Telefon: 876-9276238

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
Jamaica Pegasus
81, Knutsford Blvd.
Saint Andrew
Telefon: 00876-929 78 66
Fax: 00876-929 85 97
web: www.amchamjamaica.org

JAMAICA EMPLOYERS FEDERATON
24, Ruthven Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-926 67 62, 55 24, 69 08
Fax: 00876-968 45 76
e-mail: info@jamaicaemployers.com
web: www.jamaicaemployers.com

JAMAICA EXPORTERS ASSOCIATION
1, Winchester Road
Kingston
Telefon: 00876-920 67 02, 960 88 84
e-mail: infojea@exportja.org
web: www.exportjamaica.org

JAMAICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION
2, Ardenne Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-920 34 82, 926 36 35/6
Fax: 00876-929 10 54
e-mail: info@jhta.org
web: www.jhta.org

JAMAICA MANUFACTURERS ASSOCIATION
85A, Duke Street
Saint Andrew
Telefon: 00876-922 88 80-3
Fax: 00876-922 92 05
e-mail: jma@cwjamaica.com
web: www.jma.com.jm

JAMAICA PROMOTIONS CORPORATION
18, Trafalgar Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-978 77 55, 978 33 37
Fax: 00876-946 00 90
e-mail: jampro@investjamaica.com
web: www.investjamaica.com

SMALL BUSINESS ASSOCIATION OF JAMAICA
2, Trafalgar Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-927 70 71
Fax: 00876-978 27 33
web: www.sbaj.org.jm

TRADE BOARD
Trade Administrator: Mr. Claude Fletcher
web: www.tradeboard.gov.jm
kontakt pro další informace:
Mr. Michael Laing
Assistant Trade Administrator
e-mail: mlaing@tradeboard.gov.jm
Telefon: 00876-969 59 44

THE JAMAICA BUREAU OF STANDARDS
Executive Director: Dr. Camella Rhone
web: www.bsj.org.jm
kontakt pro další informace:
Mr. Gladstone Rose – Senior Director/Technical Services
e-mail: grose@bsj.org.jm
Telefon: 00876-926 31 40

THE JAMAICA CUSTOMS DEPARTMENT
The Commissioner of Customs - Mr. Hector Jones
web: www.jacustoms.gov.jm
kontakt pro další informace:
Mrs. Anneke Rouseau - Director of Public Relations
e-mail: public.relations@jacustoms.gov.jm
Telefon: 00876-922 51 40-8

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: