Jednotná kontaktní místa (JKM) v České republice

8. 12. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízena směrnicí o službách jako informační místa pro podnikatele na vnitřním trhu Evropské unie (EU). Kromě České republiky byla JKM zřízena i ve všech ostatních členských státech EU a státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) za účelem poskytnout podnikatelům veškeré informace potřebné k zahájení podnikání.

Průzkum zkušeností s poskytováním služeb napříč Evropskou Unií

Upozorněte na překážky při přeshraničním poskytování služeb. Výsledky budou vstupem českého byznysu do veřejné konzultace Evropské komise zaměřené na eliminaci bariér při poskytování služeb napříč EU.


Jednotné kontaktní místo JKM logo

Pracovníkům JKM můžete položit dotazy


Vedle informací vztahujících se k zahájení podnikání v České republice (např. požadavky pro vydání oprávnění k podnikání, povinnost uhradit správní poplatek, povinné pojištění, apod.) Vám JKM poskytne i obecné informace o podnikání v jiných členských státech EU a EHP. Dále se dozvíte informace z oblasti ochrany spotřebitele a informace ohledně mimosoudního řešení sporů. Na JKM se můžete obrátit také v případech, kdy řešíte konkrétní problémy s úřadem jiného členského státu EU. Díky propojení sítě JKM mezi všemi členskými státy je získávání informací ze zahraničí značně usnadněno. 

V České republice bylo zřízeno elektronické JKM a dále 15 fyzických JKM, které fungují na obecních živnostenských úřadech v sídlech krajů. Seznam JKM a jejich kontaktní údaje.

V rámci elektronického JKM naleznete nejen obecné informace o podnikání v České republice, ale i přehled více než 180 podnikatelských činností řazených podle oblastí nebo podle abecedy, u nichž se dozvíte krok za krokem, co je potřeba k získání oprávnění k podnikání. K dispozici jsou zde i všechny potřebné formuláře.

Důležitou funkcí JKM je předávání žádostí o vydání oprávnění v oblasti služeb příslušným úřadům – povolovacím orgánům. Nyní již není potřeba řešit, který úřad kontaktovat s žádostí o vydání oprávnění, složitě dohledávat povinné přílohy, apod. Stačí si vyhledat požadovanou činnost na tomto portálu, stáhnout příslušný formulář, vyplnit, podepsat pomocí elektronického podpisu a odeslat. Formuláře si můžete také vytisknout, podepsat a fyzicky (poštou či osobně) doručit na kterékoliv JKM, které již samo zařídí jeho doručení příslušnému úřadu.

Pokud nemůžete potřebné informace v rámci tohoto portálu najít, nechcete ztrácet čas jejich vyhledáváním, případně máte-li jakýkoli dotaz ohledně podnikání, kontaktujte přímo fyzická JKM pomocí webového rozhraní. Naši zaměstnanci Vám s Vaším problémem rádi pomohou. Dotazy je možné vkládát prostřednictvím elektronické aplikace: podnikání v České republice, podnikání v Evropské unii.

Přehled fyzických Jednotných kontaktních míst v jednotlivých krajích:

Tisknout Vaše hodnocení: