Kiribati: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Republika Kiribati

Vláda:

 • Taneti Mamau – Prezident, předseda vlády, ministr zahraničních věcí a imigrace
 • Kourabi Nenem - Místopředseda vlády a ministr veřejných sítí
 • Tetabo Nakara - Ministr rybolovu
 • Tebao Awerika - Ministr životního prostředí a zemědělství
 • Alexander Teabo - Ministr školství
 • Kobebe Taitai - Ministr zdravotnictví
 • Dr Teuea Toatu - Ministr financí a hospodářského rozvoje
 • Atarake Nataara - Ministr vnitra a sociálních věcí
 • Ruateki Tekaiara - Ministr práce a lidských zdrojů
 • Tauanei Marea - Ministr obchodu a průmyslu
 • David Collins - Ministr pro ženy, mládež a tělovýchovu
 • Natan Teewe Brechtefeld - Nejvyšší státní zástupce
 • Willie Tokataake - Ministr komunikací, dopravy a rozvoje turismu
 • Mikarite Temari - Ministr pro rozvoj ostrovů Line a Phoenix

Kiribati je jedním ze států sdružení Commonwealth a jeho politický systém je založen na Westminsterském modelu. Politické strany nemají oficiální základnu ani strukturu. Většina kandidátů vystupuje jako nezávislí. Volby jsou svobodné a spravedlivé. Sporné výsledky mohou být ověřeny soudem. Jednokomorový parlament (Maneaba) má 46 členů – 44 volených poslanců, 1 jmenovaný poslanec za banabanskou komunitu na ostrově Rabi (Fidji) a generální prokurátor. Volební období je 4leté. Po parlamentních volbách vzejdou z členů parlamentu 3 – 4 kandidáti do přímých prezidentských voleb. Prezident je tradičně rovněž předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a imigrace. Poslední parlamentní a prezidentské volby na Kiribati v roce 2016 skončily vítězstvím opozice a ukončily dvanáctiletou vládu strany BTK (Boutokan Te Koaua – Pillars of Truth). Opoziční strany Karikirakean Te I-Kiribati Party a Maurin Kiribati Party utvořily po parlamentních volbách novou opoziční koalici s názvem Tobwaan Kiribati Party – TKP. Opoziční strany Karikirakean Te I-Kiribati Party a Maurin Kiribati Party. Přestože parlamentní volby vyhrála dosavadní vládní strana BTK, v následných přímých prezidentských volbách zvítězil kandidát opoziční koalice TKP Taneti Mamau. Nový prezident Taneti Mamau, který je zároveň předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a imigrace, jmenoval dvanáctičlennou vládu složenou z nově zvolených poslanců opoziční koalice TKP.

Obsazení míst v Parlamentu po volbách v roce 2016: Boutokan Te Koaua – 26; Maurin Kiribati Party a Karikirakean Te I-Kiribati Party – 19; Volený předseda parlamentu z nečlenů parlamentu - 1

Země nemá žádné ozbrojené složky s výjimkou policie, soudní systém je nezávislý. Je tvořen Nejvyšším soudem, Odvolacím soudem a obvodními soudy. Na každém z 22 obydlených ostrovů působí místní správní výbory. Mají velmi omezené možnosti i financování (místní daně a alokace od centrální vlády).

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Obyvatelstvo (sčítání lidu v r. 2015): 110 136 – z toho 54 094 můžu a 56 042 žen
 • Hustota zalidnění: 151 obyv./km
 • Ekonomicky činné obyvatelstvo: 72 300
 • Roční přírůstek: 1,14 % (r. 2016)
 • Míra porodnosti: 21,3/1000
 • Kojenecká úmrtnost: 33,2/1000, celková 7,1/1000
 • Očekávaná délka života při narození: 58 muži/66 ženy

Věková struktura:

 • 0-14 roků: 30,16 %
 • 15-64 roků: 65,71 %
 • 65 a více: 4,13 %

Etnické složení:

 • Mikronésané 99,1 %
 • Polynésané 0,9 %

Náboženské složení:

 • římští katolíci 55,8%
 • protestanti 35%
 • mormoni 4,7%
 • Baha’i 2,3%
 • adventisté sedmého dne 2%
 • jiní 1,5%

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Růst HDP (v %)
2012 2013 2014 2015 2016 2017p 
5,2 5,8 3,8 3,5   1,8 2

Zdroj: Asian Development Outlook 2016 (Asian Development Bank).

HDP na obyvatele dle odhadu z roku 2015 činí 1488 USD. Na tvorbě HDP se (podle údajů z r. 2014) podílí průmysl 10,9 %, zemědělství 25,2 %, služby 63,9 %.

Inflace (v %)
2012 2013 2014 2015 2016 2017p 
-3 -1,5 2,1 0,6 0,7 2

Zdroj: Asian Development Outlook 2016 (Asian Development Bank).

Ekonomika Kiribati v roce 2016 rostla. Hlavním přispěvatelem k růstu byla činnost veřejného sektoru, zejména projekty financované z vnějších zdrojů. Očekává se, že deficit běžného účtu bude přetrvávat nebo se zvětšovat s odezníváním El Niño a v důsledku přechodného zvýšení příjmů z rybolovu. (V roce 2015 díky silnému efektu El-Niňo profitovaly všechny ekonomiky v regionu z nebývale silné migrace tuňáků.) Infrastrukturální projekty zaměřené na budování silnic, rozvodných sítí a dodávky vody taktéž přispěly k ekonomickému růstu.

Dle odhadů ADB by měl hospodářský růst v roce 2017 s velkou pravděpodobností dosáhnout 2,0%, jelikož budou zahájeny velké rozvojové projekty. Výraznou investicí bude oprava a modernizace mezinárodního letiště Bonriki. Následující roky se pak očekává mírnější růst (1,5%) způsobený i nadále klesajícími výnosy z rybářských licencí, což zatíží také veřejné výdaje a hospodářskou produkci. Nicméně vláda by měla mít v příštích letech lepší předpoklad odolávat tomuto poklesu poté, co velká část přebytku z výnosů z rybolovu posloužila k doplnění fiskální rezervy ve vyrovnávacím fondu (Revenue Equalization Reserve Fund).

Zaměstnanost

Počet ekonomicky aktivních osob činil podle posledních dostupných údajů z roku 2013 pouze 51 tis. pracovníků. Značná část ekonomicky aktivního obyvatelstva je však zaměstnána jen částečně (až 70 %) a s nízkým věkem povinného odchodu do důchodu (50 let). Celková nezaměstnanost je dle statistické zprávy ADB z roku 2015 ve výši 30,6%. Zhruba 27 % obyvatel je zaměstnáno v zemědělství, zbytek ve službách a průmyslovém sektoru.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Revidovaný rozpočet Kiribati na rok 2017, ve kterém je výrazně navýšen příspěvek do rozvojového fondu, počítá s největším objemem finančních prostředků do sektoru zdravotnictví a školství a také na budování infrastruktury.

Státní rozpočet 
   2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy  84,2 94,4 128,7 105,4 101,4
Výdaje  80,8 84,9 107,7 106,5 110,2  
Saldo  3,5 9,5 21 -1,1 -8,8  

Zdroj ADB (v mil. USD)

Rozvojový plán pro léta 2016-2019 se zaměřuje na klíčové oblasti hospodářství:

 • Řízení růstu populace
 • Posílení vládnutí
 • Zlepšení infrastruktury
 • Stabilní makroekonomický rámec
 • Ekonomický růst
 • Zlepšení přístupu k základním službám
 • Zlepšení úrovně zdravotnictví
 • Adaptace na klimatickou změnu
 • Snížení chudoby
 • Rovnost pohlaví
 • Čistota životního prostředí.

Zahraniční finanční pomoc z EU, Austrálie, Nového Zélandu, Taiwanu, agentur OSN a v menší míře dalších států (USA, Kanady apod.) představuje zhruba 20-30 % HDP. Kiribati je řazeno mezi nejméně rozvinuté země (LDC - Least Developed Countries), nicméně již podruhé za šest let Kiribati splnilo kritéria pro postup do vyšší kategorie rozvojových zemí. Komise pro rozvojovou politiku OSN v březnu 2015 ve své revizi odložila rozhodnutí o změně statusu Kiribati z nejméně rozvinuté země až do další revize v roce 2018 z důvodu zranitelnosti ekonomiky a pochyb o udržitelnosti současné úrovně státních příjmů. 

Dalším významným zdrojem jsou rybářské licenční poplatky a také příjmy námořníků pracujících v zahraničí, avšak silná konkurence a technologické trendy v oboru zapříčinily pokles těchto plateb. V roce 2015 činily tyto platby 7,2 mil. USD (vrcholem byl rok 2002, kdy platby činily 12,5 mil. USD).

Finanční bilance Kiribati se výrazně zlepšila od roku 2012 do roku 2015, do značné míry právě díky vyšším výnosům z licenčních poplatků. Nicméně výnosy z prodeje licencí na rybolov dosáhly v roce 2015 vrcholu a v roce 2016 poklesly téměř o polovinu na přibližně 116 mil USD, což odpovídá 53% HDP. Tím se obrátila fiskální pozice z přebytku v roce 2015 ve výši 45,7% HDP v deficit 11,8% v roce 2016. Inflace v roce 2016 zůstala v Kiribati stabilní na úrovni 0,7%. Příjmy z daní, zejména v roce 2014 zavedené DPH, se předpokládají ve výši 38,2 mil. USD.

Důležitým zdrojem státní pokladny je také fond RERF, který slouží k vyrovnávání přechodných výpadků rozpočtových příjmů. Tento fond byl založen již Brity s využitím příjmů, které plynuly z důležitého fosfátového dolu, uzavřeného v roce 1979. RERF disponuje více než 500 mil. USD.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Bilance běžného účtu
2012 2013 2014 2015 2016
0,5 15,7 17,9 25 -7

Zdroj: ADB (% HDP)

Zahraniční dluh
2012 2013 2014 2015 2016
14,1 13,6 14,8 14,5 26,8

Zdroj: ADB (mil. USD)

Poměr veřejného dluhu k HDP
2012 2013 2014 2015 2016p 
10,9 13,3 13,1 15,7 20,2

Zdroj: IMF (% HDP)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Kiribati nemá centrální banku, používanou měnou je Australský dolar. Jedinou komerční bankou je Bank of Kiribati Limited (ze 75% vlastněná australskou ANZ)

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmů fyzických osob
příjem  sazba daně 
4 001-15 000  20%
15 001-30 000  25%
nad 30 000  30%

(v AUD)

Daň z příjmů právnických osob
příjem  sazba daně 
0 -25 000  20%
25 001-50 000  30%
nad 50 000  35%

(v AUD)

Nerezidentní právnické osoby jsou zatíženy jednou daní z příjmu ve výši 30 %. Od roku 2014 byla zavedena daň z přidané hodnoty ve výši 12,5 %. Sazebník daní je k dispozici zde.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: