Komory: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ)
 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz

120

195

0

30

9

dovoz

34

39

65

141

117

bilance

86

156

-65

-111

- 108

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Hlavní položky českého vývozu, r. 2015, dle ČSÚ

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

401130

Pneumatiky nové pryžové pro letadla

33,5

3

2.

852691

Přístroje radionavigační

33,5

3

3.

851770

Části přístrojů na vysílání,přijímání hlasu, dat.   

22,0

2

 

 

Celkem   vývoz ČR na Komory 2015

100

9

 Hlavní položky českého dovozu, r. 2015, dle ČSÚ

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

100630

Rýže pololoupaná, loupaná

55,5

65

2.

090520

Vanilka, drcená nebo mletá

13,0

15

3.

852190

Videopřístroje pro záznam, reprodukci

8,5

10

4.

090710

Hřebíček, nedrcený ani nemletý

8,5

10

5.

330129

Silice ostatní, ne z citrusových plodů

3,5

4

6.

100620

Rýže bez plev (Cargo, rýže hnědá)

3,5

4

7.

100640

Rýže zlomková

1,0

1

8.

901910

Přístroje pro mechanoterapii, masážní

1,0

1

9.

090510

Vanilka, nedrcená ani nemletá

1,0

1

10.

900651

Fotopřístr (zrcadlovky jednooké), film do 35mm

1,0

1

 

 

Celkem dovoz ČR z Komor 2015

100

117

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Komorami nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures na Komorách.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní ani jiná dohoda nebyly nikdy uzavřeny.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Komorám bilaterální rozvojovou pomoc.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB)

2011

2012

2013

2014

51,8

68,7

81,9

74,0

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: