Komory: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Bilaterální obchodní výměna je zanedbatelná. V roce 2012, kdy v pětiletém horizontu dosáhl český vývoz nejvyšší hodnoty (195 tis. USD), se jednalo o zmrazené drůbeží droby.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz

195

0

30

9

0

dovoz

39

65

141

117

74

bilance

156

- 65

- 111

- 108

- 74

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, 2015 (tis. USD, dle ČSÚ):
(za r. 2016 nedošlo ve vztahu ke Komorám k žádnému vývozu)

 

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Netto (kg)

USD tis.

1.

852691

Přístroje radionavigační

4

3

2.

401130

Pneumatiky nové pryžové pro letadla

56

3

3.

851770

Části přístrojů na vysílání,přijímání hlasu,dat

182

2

 

 

Celkem vývoz ČR na Komory 2015

 

9

 

Hlavní položky českého dovozu 2016 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Netto (kg)

USD tis.

1.

852190

Videopřístroje pro záznam,reprodukci ostatní

1 316

31

2.

090710

Hřebíček, nedrcený ani nemletý

1 900

21

3.

852871

Přijímače televizní bez vestav.displeje

142

9

4.

330129

Silice ostatní,ne z citrusových plodů

31

6

5.

901910

Přístroje pro mechanoterapii,masážní,psychot.

277

5

5.

900651

Fotopřístr(zrcadlovky jednooké),film do 35mm

1

1

7.

640419

Obuv ost.z mater.textil,podešev kaučuk,plast

66

1

 

 

Celkem dovoz ČR z Komor 2016

 

74

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Komorami nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures na Komorách.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní ani jiná dohoda nebyly nikdy uzavřeny.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2016 nebyla Komorám ČR poskytnuta žádná rozvojová či humanitární pomoc. Pro rok 2017 je v rámci bilaterální rozvojové spolupráce ČR naplánovám malý lokální projekt zajištění lepšího vzdělání pro studenty základní veřejné školy v Shitsangani (prostřednictvím podpory tzv. školních rad, lepší organizace mimoškolních aktivit a vybavení školy).

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2012

2013

2014

2015

68,7

81,9

74,0

65,8

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: