Kostarika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

22. 5. 2018

Podkapitoly:

 

 • Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 • 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

 • Vzájemná výměna v oblasti služeb

 

 • České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 

 • Smluvní základna mezi oběma státy

 

 • Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraničněobchodní obrat mezi ČR a Kostarikou je velmi nevyrovnaný se značným deficitem na české straně, což je důsledkem zejména vysokých nákupů mikroprocesorů značky Intel českými subjekty

v Kostarice. Do budoucna se však očekává snížení negativní bilance, neboť US výrobce přesouvá značnou část produkce z Kostariky do Vietnamu.

 

V roce 2017 dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Kostarikou 295,4 mil. USD, z toho český export činil 8,4 mil. USD a dovoz 287 mil. USD. Ve srovnání s rokem 2016 český export vzrostl o 1,3 mil. USD. Celkový vzájemný obrat vzrostl o 105 mil. USD %. I nadále tak Kostarika zůstává nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR v regionu Střední Ameriky.

 

Stabilita kostarického trhu je dobrým vkladem pro další rozvoj bilaterálního obchodování. Obrovský deficit ve dvoustranné výměně ČR s Kostarikou (-278,6 mil. USD) je výsledkem především interkorporátních dodávek polovodičů (elektrických integrovaných obvodů) značky Intel a dalších výrobců elektronických komponentů z Kostariky pro multinacionální investory, kteří mají v ČR továrny na výrobu elektronických a ICT zařízení.

 

Obchodní výměna ČR - Kostarika (mil. USD)

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

Vývoz ČR

9,4

6,0

7,3

7,1

8,4

 

 

 

 

 

 

Dovoz ČR

443,0

337,1

362,4

182,5

287,0

 

 

 

 

 

 

Obrat

452,4

343,1

369,7

189,6

 295,4

 

 

 

 

 

 

Bilance

-433,6

-331,1

-355,1

-175,3

-278,6

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Kostariky:

 

Pokud jde o zbožovou strukturu vývozu ČR na kostarický trh, v loňském roce převládaly v českém exportu plasty a výrobky z plastů (HS 39, celkově 30 % CZ exportu do Kostariky, tj. 2,1 mil. USD), dále stavební stroje – silniční válce a dusadla (HS 84, 983 tis. USD), mechanické nástroje – čepelky do holících strojků (HS 82, 683 tis. USD), elektronika – telefonní přístroje (HS 85, 618 tis. USD), lékařský nábytek (HS 94, 357 tis. USD), zbraně a střelivo (HS 93), potraviny – syrovátka (HS 04, 244 tis. USD), výrobky ze železa a oceli – tlakové plynové nádoby (HS 73), dusíkatá hnojiva (HS 31, 149 tis. USD) a kontrolní a měřící přístroje (HS 90, 137 tis. USD).

 

Dovoz ČR z Kostariky:

 

V kostarickém vývozu do ČR jednoznačně dominovaly procesory, integrované elektrické obvody, paměťová zařízení a elektrické odpory (HS 85, 316,4 mil. USD, tj. 90 % celkového exportu na český trh), Zbytek vývozu připadl na ovoce – banány, ananas a melouny (HS 08, 17 mil. USD), dále části a součásti strojů na automatické zpracování dat (HS 85, 4,6 mil. USD), lékařské přístroje – zejména ortopedické pomůcky, katétry a kanyly (HS 90, 3,6 mil. USD), organické chemikálie – deriváty polykarboxylových kyselin (HS 29, 1,3 mil. USD), okrasné rostliny (HS 06, 349 tis. USD), kávu (HS 09, 182 tis. USD) a ovocné šťávy (HS 20, 170 tis. USD).

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Aktuální údaje z oblasti služeb nejsou k dispozici. Lze předpokládat, že největší podíl na obchodu službami bude cestovní ruch, obchodní služby a doprava.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle informací dostupných ZÚ Bogota Joint-venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce dosud neexistují.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody

 

 • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1972)

 

 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1982)

 

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů (2000)

 

 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky (1998). V souvislosti se vstupem do EU jedná ČR o renegociaci dohody

 

 • Memorandum o konzultacích mezi MZV ČR a Kostariky (2005)

 

 • Memorandum o spolupráci mezi Diplomatickými akademiemi MZV ČR a MZV Kostariky (2005)

 

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Kostarika nepatří mezi prioritní země v rámci rozvojové pomoci ČR. Za poslední období ČR realizovala v Kostarice několik projektů ad hoc rozvojové a technické pomoci v malém měřítku.

 

ČR zaslala Červenému kříži v San Miguel de Sarapiquí 250 000 Kč jako pomoc postiženým zemětřesením ze dne 8. 1. 2009. Pomoc byla využita k vybavení školáků v provizorních táborech uniformami a školními pomůckami.

 

V roce 2009 Česká geologická služba ukončila v Kostarice rozvojový projekt „Prevence geologických rizik“.

 

ČR udělovala Kostarice tradičně 3 stipendia. Po reformě stipendijního systému neposkytuje od roku 2009 stipendium žádné. V roce 2014 bylo do Kostariky poskytnuto 200.000 Kč na MLP s názvem „Fotbal jako prostředek proti náchylnosti mládeže k drogám“ a v roce 2015 stejnou částku na vybavení kuchyně poskytující denně obědy těm nejchudším.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kostarika nepatří mezi prioritní země v rámci rozvojové pomoci ČR. Za poslední období ČR realizovala v Kostarice několik projektů ad hoc rozvojové a technické pomoci v malém měřítku.

 

ČR zaslala Červenému kříži v San Miguel de Sarapiquí 250 000 Kč jako pomoc postiženým zemětřesením ze dne 8. 1. 2009. Pomoc byla využita k vybavení školáků v provizorních táborech uniformami a školními pomůckami.

 

V roce 2009 Česká geologická služba ukončila v Kostarice rozvojový projekt „Prevence geologických rizik“.

 

ČR udělovala Kostarice tradičně 3 stipendia. Po reformě stipendijního systému neposkytuje od roku 2009 stipendium žádné. V roce 2014 bylo do Kostariky poskytnuto 200.000 Kč na MLP s názvem „Fotbal jako prostředek proti náchylnosti mládeže k drogám“ a v roce 2015 stejnou částku na vybavení kuchyně poskytující denně obědy těm nejchudším.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: