Kuvajt: Vztahy země s EU

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

EU má se státy GCC od roku 1988 podepsánu smlouvu o spolupráci (Cooperation Agreement). Od roku 1990 probíhá jednání o vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a GCC, jednání dosud nebyla zakončena vzhledem k malé ochotě GCC otevřít svůj trh. V roce 2014 projevil Kuvajt zájem o uzavření bilaterální dohody o zóně volného obchodu Kuvajt - EU.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace EU příslušná pro Kuvajt se nachází v Rijádu v Saúdské Arábii (Delegation of the EU to Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and Saudi Arabia).

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod EU s Kuvajtem za posledních 5 let - v mld EUR

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývozy

3,7

4,5

5,3

5,1

5,99

Dovozy

4,8

5,9

6,2

5,4

4,2

Saldo

-1,1

-1,4

-0,9

-0,3

+1,79

Státy GCC se podílejí 4,2% na celkové obchodní výměně EU. V opačném pohledu EU představuje nejvýznamnějšího  obchodního partnera GCC s 11% podílem na celkovém obchodu. Obrat obchodní výměny EU-GCC dosáhl v roce 2016 155,6 mld EUR. EU má se státy GCC kladné obchodní saldo od roku 2011, které v roce 2016 dosáhlo 67,6 mld. EUR.

Mezi hlavní položky exportu EU patří potraviny, spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, osobní automobily a chemikálie. Importy zahrnují převážně ropu a ropné produkty a chemikálie.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Informace o aktuálních EU projektech a programech pro státy GCC lze nalézt na internetových stránkách Delegace EU v Rijádu:  http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countries.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: