Kyrgyzstán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

Přestože je obrat vzájemného obchodu nízký, v posledních letech roste zájem podnikatelů obou zemí o možnosti spolupráce.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní obrat ČR – KG v roce 2016 klesl o 18,1 % na cca 7 mil USD, poklesl zejména dovoz z Kyrgyzstánu při stagnaci našeho vývozu.

 

Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – KG za období 2012 - 2016 (v tisících USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2012

8 602

177

8 779

8 425

2013

8 322

200

8 522

8 122

2014

14 881

10 726

25 607

4 155

2015

6 750

2 063

8 813

4 688

2016

6 686

535

7 221

6 151

Zdroj: ČSÚ

 

V posledních dvou letech došlo k prudkému zvýšení kontaktů mezi podnikatelskými sférami obou zemí. Tato skutečnost, spolu s vytvořením možného systému financování projektů v důsledku spolupráce mezi Českou exportní bankou a Rusko-kyrgyzským rozvojovým fondem, vytváří předpoklad pro růst vzájemného obchodu v příštích letech.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2016 k nejvýznamnějším položkám českého vývozu a dovozu lze zařadit:

 

Vývoz z ČR do KG:

  • generátory; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku; léky; stroje na automatické zpracování dat; umělá střeva; telefony; baterie; směsi vonných látek a sklo.

Dovoz do ČR z KG:

  • jedlé ořechy; semena a plody k výsevu; telekomunikační zařízení, ruční nástroje, obuv z kaučuku či plastů; hotové pokrmy a lampy.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Potenciál pro rozvoj spolupráce mezi ČR a Kyrgyzstánem existuje zejména v oblasti turismu, a to jak KG občanů do ČR (včetně medicínské turistiky), tak i českých občanů do Kyrgyzstánu (příroda, hory). 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy se v Kyrgyzstánu z hlediska přímých investic mnoho neangažují. Kyrgyzská strana eviduje ke konci roku 2014 PZI z ČR ve výši 138 mil USD. Větší investiční celky si může dovolit jen větší a silnější společnost vzhledem k obtížnosti úvěrování bankami (vyšší investiční riziko). Společné firmy v KG mají české firmy Regulus s r.o. a ENVI-PUR s r.o.

 

V Kyrgyzstánu je aktivní celá řada českých společností, které se zaměřují na obchodní aktivity. Mezi vývozce z ČR lze zařadit společnosti Gumárny Zubří, Pro Med CS, OP Papírna, Trumf International, Viscofan CZ apod. a mezi dovozce z Kyrgyzstánu společnosti Velveta Varnsdorf, TAKMA, BioZenMedical, Omnitech apod.

Zájem českých společností o rozvoj hospodářské spolupráce s Kyrgyzstánem byl potvrzen na podnikatelských fórech v Biškeku 28. září 2015, 16. března 2016 a 28. září 2016, podobně jako na podnikatelském fóru v Praze, které se uskutečnilo dne 15. května 2017.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smluvní základna je tvořena následujícími bilaterálními dohodami: Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV KG (1995), Dohoda ČR – Kyrgyzstán o obchodně ekonomické spolupráci (1998) a Smlouva ČR – Kyrgyzstán o spolupráci v boji s organizovaným zločinem, s nezákonným nakládáním s narkotiky, s terorismem a různými nebezpečnými druhy zločinnosti (1998) apod.

 

V průběhu II. pololetí roku 2014  byly dokončeny přípravy k podpisu Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyrgyzstánem. Návrh textu Smlouvy byl dojednán během expertních konzultací v Biškeku v únoru 2014, kterých se účastnili z české strany zástupci MF ČR a ZÚ Astana a z KZ strany zástupci Ministerstva ekonomiky KG. V průběhu roku 2016 však došlo opět k otevření textu kyrgyzskou stranou a jednání začala v podstatě od počátku.

 

Pozornost se dále zaměřuje na možnost přípravy Dohody o podpoře a ochraně investic, sjednání Smlouvy v oblasti sociálního zabezpečení, přípravy apod.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká strana poskytuje kyrgyzské straně rozvojovou pomoc prostřednictvím českých finančních prostředků v EBRD, Czech Trust Fund v UNDP, programu MZV ČR k malým lokálním projektům a též formou grantů pro studium na vysokých školách v ČR.

 

Jako příklad lze uvést malý lokální projekt „Dobudování zázemí výzkumné a monitorovací stanice Adygine a rozšíření monitorovacího programu“ z léta 2012 (stanice se nachází v horách v nadmořské výšce 3600 metrů přímo nad Biškekem). V rámci projektu bylo zlepšeno celkové vybavení stanice. Na české straně byl projekt veden Dr. M. Černým z Nadačního fondu Adygine.

 

Dalším příkladem je malý lokální projekt  „Podpora vzdělávání v dětských domovech a internátních školách pro handicapované děti v Kyrgyzstánu“. V říjnu 2013 byly Státní speciální všeobecně vzdělávací škole a internátu pro hluché a slepé děti v Biškeku a Dětskému domovu Krasnaja Riečka předány pomůcky pro výuku a další vybavení.

 

V roce 2017 byl v rámci malého lokálního projektu postaven plot kolem areálu školy, kterou postavil kooperativ Interhelpo v roce 1928.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: