Kyrgyzstán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Astaně (Kazachstán)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní obrat ČR – KG v roce 2015 dosáhl 8,8 mil USD, tj. prakticky se, po výrazném nárůstu v roce 2014, navrátil k úrovni roku 2013.

Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – KG za období 2011 - 2015 (v tisících USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2011

7 739

151

7 890

7 588

2012

8 602

177

8 779

8 425

2013

8 322

200

8 522

8 122

2014

14 881

10 726

25 607

4 155

2015

6 750

2 063

8 813

4 688

Vhodný impulz pro zvýšení úrovně bilaterální hospodářské spolupráce představuje ustavení přímých kontaktů mezi hospodářskými komorami a též využití mechanizmu Mezivládní komise.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2015 k nejvýznamnějším položkám českého vývozu a dovozu lze zařadit:

Vývoz z ČR do KG:

  • léky; stroje na automatické zpracování dat; hliníkové plechy o síle nad 0,2 mm; přípravky na vlasy; plastové trubky a hadice; hygienické vložky; směsi vonných látek; akumulátory; obráběcí stroje pro broušení a leštění; mléko a smetana.

Dovoz do ČR z KG:

  • měďěný šrot; zahradní a lesnické ruční nástroje; semena a plody k výsevu; elektrické osvětlovací přístroje; obuv z kaučuku či plastů; mechanické přístorje ke stříkání; části a součásti osobních vozidel; obuv se svrškem z usně; mláticí a sekací zařízení a stroje; kovové závěry, rámy, spony a nýty.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Potenciál pro rozvoj spolupráce mezi ČR a Kyrgyzstánem existuje zejména v oblasti turismu, a to jak KG občanů do ČR (včetně medicínské turistiky), tak i českých občanů do Kyrgyzstánu (příroda, hory).  Možnost spolupráce je i u zajištění leteckého spojení mezi ČR a Kyrgyzstánem.  

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy se v Kyrgyzstánu z hlediska přímých investic mnoho neangažují. Kyrgyzská strana eviduje ke konci roku 2014 PZI z ČR ve výši 138 mil USD. Větší investiční celky si může dovolit jen větší a silnější společnost vzhledem k obtížnosti úvěrování bankami (vyšší investiční riziko).

V Kyrgyzstánu je aktivní celá řada českých společností, které se zaměřují na obchodní aktivity. Mezi vývozce z ČR lze zařadit společnosti Gumárny Zubří, Pro Med CS, OP Papírna, Trumf International, Viscofan CZ apod. a mezi dovozce z Kyrgyzstánu společnosti Velveta Varnsdorf, TAKMA, BioZenMedical, Omnitech apod.

Zájem českých společností o rozvoj hospodářské spolupráce s Kyrgyzstánem byl potvrzen na podnikatelském fóru v Biškeku 28. září 2015 (účast českých společností jako je Regulus, Envi-Pur a ČSA) a na podnikatelském fóru v Biškeku dne 16. března 2016 (Komora SNS, SPaD ČR, Sigma Pumpy, EGAP, Bohemia - lázně, ETG Express, Dr. Muller Pharma, Škoda Praha, ČEB, Lázně Teplice, Česká zbrojovka, Gumárny Zubří).

V listopadu 2015 bylo KG vládou publikováno, že česká společnost Green General Energy vybuduje v Kyrgyzstánu 4 vodní elektrárny s kapacitou 65 MW. Celková hodnota projektu dosáhne cca 80 mil. USD.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Bilaterální smluvní základna je tvořena následujícími bilaterálními dohodami: Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV KG (1995), Dohoda ČR – Kyrgyzstán o obchodně ekonomické spolupráci (1998) a Smlouva ČR – Kyrgyzstán o spolupráci v boji s organizovaným zločinem, s nezákonným nakládáním s narkotiky, s terorismem a různými nebezpečnými druhy zločinnosti (1998) apod.

V průběhu II. pololetí roku 2014  byly dokončeny přípravy k podpisu Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyrgyzstánem. Návrh textu Smlouvy byl dojednán během expertních konzultací v Biškeku v únoru 2014, kterých se účastnili z české strany zástupci MF ČR a ZÚ Astana a z KZ strany zástupci Ministerstva ekonomiky KG.

Pozornost se dále zaměřuje na možnost přípravy Dohody o podpoře a ochraně investic, sjednání Smlouvy v oblasti sociálního zabezpečení, přípravy apod.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká strana poskytuje kyrgyzské straně rozvojovou pomoc prostřednictvím českých finančních prostředků v EBRD, Czech Trust Fund v UNDP, programu MZV ČR k malým lokálním projektům a též formou grantů pro studium na vysokých školách v ČR.

Jako příklad lze uvést malý lokální projekt „Dobudování zázemí výzkumné a monitorovací stanice Adygine a rozšíření monitorovacího programu“ z léta 2012 (stanice se nachází v horách v nadmořské výšce 3600 metrů přímo nad Biškekem). V rámci projektu bylo zlepšeno celkové vybavení stanice. Na české straně byl projekt veden Dr. M. Černým z Nadačního fondu Adygine.

Dalším příkladem je malý lokální projekt  „Podpora vzdělávání v dětských domovech a internátních školách pro handicapované děti v Kyrgyzstánu“. V říjnu 2013 byly Státní speciální všeobecně vzdělávací škole a internátu pro hluché a slepé děti v Biškeku a Dětskému domovu Krasnaja Riečka předány pomůcky pro výuku a další vybavení.

 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: