Laos: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

Úvodní poznámka: Mnohé kvantitativní a kvalitativní ukazatele jsou k dispozici se značným zpožděním, v závislosti na jejich publikaci laoskými institucemi.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Česky: Laoská lidově demokratická republika
 • Anglicky: Lao People's Democratic Republic

Hlava státu (prezident): Bounnhang Vorachit

Viceprezident: Phankham Viphavanh

Předseda úřadu nejvyššího státního zástupce: Khamsane Souvong

Předseda lidového nejvyššího soudu: Khamphanh Sitthidampha

 

Složení vlády:

 • Předseda vlády (premiér): Mr Thongloun Sisoulith
 • Místopředsedové vlády:
  • Mr Bounthong Chitmany (Předseda orgánu vládní inspekce a vedoucí protikorupčního úřadu)
  • Mr Sonexay Siphandone
  • Mr Somdy Douangdy (Ministr financí)
 • Ministr národní obrany: Chansamone Chanyalath
 • Ministr veřejné bezpečnosti: Somkeo Silavong
 • Ministr vnitřních záležitostí: Khamman Sounvileuth
 • Ministr kanceláře předsedy vlády: Chaleun Yiapaoher
 • Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí: Sommad Pholsena
 • Ministr informací, kultury a cestovního ruchu: Bosengkham Vongdara
 • Ministr zemědělství a lesnictví: Lien Thikeo
 • Ministr spravedlnosti: Xaysy Santivong
 • Ministr práce a sociálních věcí: Khampheng Saysompheng
 • Ministr a vedoucí kanceláře prezidenta: Khammeung Phongthady
 • Ministr energetiky a důlnictví: Khammany Inthilath
 • Ministryně průmyslu a obchodu: Khemmany Pholsena
 • Ministr pro vědu a technologie: Boviengkham Vongdara
 • Ministr zahraničních věci: Saleumxay Kommasith
 • Ministryně školství a tělovýchovy: Sengduean Lachanthaboun
 • Guvernér centrální banky: Somphao Faisith
 • Ministr pro poštovní služby, telekomunikace a komunikace: Thansamay Kommasith
 • Ministr pro veřejné práce a dopravu: Bounchanh Sinthavong
 • Ministr a vedoucí kanceláře předsedy vlády: Phet Phomphiphak
 • Ministr pro plánování a investice: Souphanh Keomisay
 • Ministr veřejného zdraví: Bounkong Sihavong
 • Ministr kanceláře předsedy vlády: Bounkeuth Sangsomsack
 • Ministr kanceláře předsedy vlády: Alounkeo Kittikhoun
 • Ministr kanceláře předsedy vlády: Souvanpheng Bouphanouvong

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel: 6 911 544 (odhad červenec 2015)
 • Průměrný roční přírůstek: cca. 1,55 %

Etnické složení (sčítání z r. 2005):

 • 55 % Lao
 • 11 % Khmu
 • 8 % Hmong
 • 2 % Vietnamci
 • 26 % ostatní (sčítání z roku 2005)
 • Údaje k národnostnímu složení se liší, oficiální laoské údaje uvádí 68 národnostních menšin, nicméně některé zahraniční prameny uvádí i více než 100 etnických skupin.

Náboženství (sčítání z r. 2005):

 • 67 % buddhisté
 • 1,5 % křesťané
 • 31,5 % ostatní
 • Mezi příslušníky horských kmenů je rozšířena animistická víra.

Věkové složení (2015):

 • 0 - 14 let: 34,1 %
 • 15 - 64 let: 62,08 %
 • 65+ let: 3,82 %
 • Přibližně 61,4 % obyvatelstva žije na venkově.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2011

2012

2013

2014

HDP (mil. USD)

8 254,1

9 359,2

11 242,5

11 997,1

HDP/obyv. (USD)

1 265,7

1 408,3

1 660,7

1 763,7

Inflace

7,6

4,3

6,4

4,13

Nezaměstnanost

1,4

1,4

1,4

1,4

 Zdroj: World Bank, Asian Development Bank, Lao Statistics Bureau

 Struktura HDP:

 • služby: 43,5 %
 • zemědělství: 23,1 %
 • průmysl: 33,4 %

Laos je jednou z nejméně rozvinutých zemí. Má velmi jednoduchou infrastrukturu - pouze základní silniční síť, omezené telekomunikace, elektřina je spolehlivě dostupná pouze ve městech. Zemědělství je stále velmi významným odvětvím zaměstnávajícím přes 70 % pracovní síly, postupně se rozvíjí průmysl a oblast služeb je dominována především cestovním ruchem.

V současné době probíhá postupná decentralizace a liberalizace obchodního prostředí. Cílem je přilákat zahraniční investice, které jsou stěžejním předpokladem pro budoucí rozvoj laoské ekonomiky a jejích kapacit. Laos může zahraničním investorům nabídnout zejména významné přirodní zdroje - lesy, minerály a v neposlední řadě obrovský hydro-energetický potenciál. Příležitosti se nabízí i v oblastech náročných na lidskou pracovní sílu, kde může Laos okolním zemím konkurovat především její cenou. Avšak vzhledem k tomu, že Laos je vnitrozemskou zemí s málo rozvinutou infrastrukturou, zůstává jeho potenciál nadále nedostatečně využit.

I přes stabilní růst HDP v rozmezí 7-8 % v posledních pěti letech je domácí ekonomika stále závislá na zahraniční pomoci. V následujícím období nelze očekávat změnu tohoto stavu.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

2009/2010

8 539

13 336

-4 797

2010/2011

10 182

15 087

-4 905

2011/2012

12 171

17 592

-5 421

2012/2013

15 929

24 618

-8 689

2013/2014

-

35 426

-

Údaje v mld. LAK (8.090 LAK/USD)
Zdroj: World Bank

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance

 

2010

2011

2012

2013

Běžný účet (mil. USD)

-206,3

-412,7

-376,1

-484,3

Zdroj: World Bank

Devizové rezervy

 

2010

2011

2012

2013

2014

Rezervy (mil. USD)

1 104,52

1 178,2

1 274,0 1 064,9 1 218,8

Zdroj: World Bank

Údaje k veřejnému dluhu nejsou k dispozici.

Zahraniční zadluženost

 

2011

2012

2013

2014

Zadluženost (mil. USD)

4 276,9 4 542,4 5 146,4 5 630,7
Dluhová služba

 

2011

2012

2013

2014

Čistý tok prostředků na dluhovou službu (zahraničí) v mil. USD

916,8 674,9 2 170,0 1 461,2

Zdroj: World Bank

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovnictví

Centrální banka (Bank of Lao PDR) je pověřena emisí peněz a výkonem peněžní politiky. Současně vykonává dohled nad finančními institucemi.

Laoskému bankovnímu systému dominují tři státní komerční banky (BCEL, LXB a LMB).Také zahraniční obchodní operace probíhají z velké části přes tyto banky, především pak BCEL. LXB a LMB se zaměřují primárně na domácí trh.

Pobočky zahraničních bank mohou zatím působit pouze ve Vientiane a jejich operace se většinou soustředí jen na služby zahraničním firmám a cizincům žijícím zde. Pobočky zahraničních bank také neprovádějí téměř žádné operace v domácí měně (kip).

Laoský bankovní systém rozlišuje tři druhy bank:

 1. Státní komerční banky
 2. Společné banky
 3. Zahraniční banky a jejich pobočky

Seznam bank v Laosu je možné nalézt na stránkách centrální banky:

 • Banque pour le Commerce Exterieur Lao
 • Lao Development Bank
 • Agriculturel Promotion Bank
 • Nayobay Bank
 • Lao Viet Bank
 • Joint Development Bank
 • Phongsavanh Bank
 • ST Bank Co., Ltd
 • Indachina Bank Ltd.
 • Booyong Bank Ltd.
 • Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ)
 • ACLEDA Bank Lao Ltd.
 • International Commercial Bank
 • Krungthai Bank Co., Ltd.
 • Bangkok Bank Public Company Limited
 • Krungsri Ayudthaya Bank Co., Ltd. Vientiane Branch
 • Krungsri Ayudthaya Bank Co., Ltd. Savannakhet Branch
 • Thai Militady Bank Co., Ltd. Vientiane Branch
 • Siam Commercial Bank Co., Ltd. Vientiane Branch
 • Public Bank Vientiane Branch
 • Public Bank Sikhai Branch
 • Public Bank Savanakhet Branch
 • Sacom Bank
 • Vientin Bank (Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade)
 • Kasikornthai Bank Limited
 • Bank of China Limited Vientiane Branch
 • First Bank Ltd., Vientiane BranchBCEL Leasing Co., Ltd.
 • MIDA (Lao) Financing Co., Ltd.
 • Thanasup Leasing and Finance Co., Ltd.

Pojišťovnictví

Pojišťovací trh v Laosu je stále značně omezen, s dobrým potenciálem růstu do budoucna.

Hlavními hráči na laoském trhu s pojistnými produkty:

 • Allianz General Laos (AGL) - v roce 2013 obsáhla přes 57 % hodnoty všech pojištění
 • Lao Viet Insurance Company (LVI) - 17 % všech pojištění za rok 2013

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty

 • 10 %, kromě případů stanovených odlišně vládou

Spotřební daň

 • 5 - 15 % na paliva
 • 50 - 75 % na alkohol
 • 5 - 10 % na sycené nápoje
 • 60 % na tabákové výrobky
 • 20 % na kosmetiku
 • u některých kategorií zboží jsou vládou stanoveny výjimky

Přímé daně

Daň z příjmu (zisku) právnických osob

 • základní daňová sazba 24 %
 • zvýhodněná sazba 19 % na dobu 4 let při registraci firmy na laoské burze
 • sazba 26 % pro společnosti vyrábějící, dovážející a distribuující tabákové výrobky
 • pro malé a střední podniky platí rúzné úrovně sazeb od 0 do 24 % v závislosti na jejich realizovaném zisku
 • DPPO jsou splatné čtyřikrát ročně

Daň z příjmu fyzických osob

 • daň ze mzdy: sazba od 0 do 24 % v závislosti na výši příjmu
 • zaměstnanci vybraných zaměstnavatelů, kteří mají příslušou dohodu s vládou, jsou zdaněni jednotnou sazbou 10 %

Další přímé daně

 • daň z kapitálových výnosů: 10 %
 • daň z bankovních vkladů: 10 %
 • daň z výher a loterií: 10 % (v případě výnosu > 1 mil. LAK)
 • daň z pronájmu nemovitostí, strojů: 10 %
 • daň z příjmu z duševního vlastnictví (patenty, ochranné známky apod.): 5 %
 • daň z převodu nemovitostí: 5 %
 • dědická daň: 0 %

V souladu se zákonem může být vyžadováno placení dalších daní, např. environmentálních, z obratu apod.

Pozn.: Celé znění textu daňového zákona (Tax Law) je možné nalézt na následující adrese www.laotradeportal.gov.la

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: